Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/23 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach i planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2023 rok 2023-01-23 14:40:26
Zarządzenie Nr 2/23 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 2023-01-24 09:57:17
Zarządzenie Nr 3/23 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2023 rok 2023-01-11 11:06:59
Zarządzenie Nr 4/23 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach w 2023 roku 2023-01-24 10:05:16
Zarządzenie Nr 5/23 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale w 2023 roku 2023-01-24 10:10:03
Zarządzenie Nr 6/23 z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-01-04 14:07:03
Zarządzenie Nr 7/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2023 rok 2023-01-24 10:16:35
Zarządzenie Nr 9/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalania procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych 2023-02-06 08:17:51
Zarządzenie Nr 11/23 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 2023-01-31 11:28:41
Zarządzenie Nr 12/23 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2023 rok 2023-01-31 11:34:19
Zarządzenie Nr 14/23 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za dostarczone ciepło do pomieszczeń zasilanych z kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 2023-01-25 12:22:33
Zarządzenie Nr 15/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2023 roku 2023-01-26 14:41:26
Zarządzenie Nr 16/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia opłat i zasad najmu świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Brusy 2023-03-09 11:40:30
Zarządzenie Nr 17/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2023-02-02 12:46:35
Zarządzenie Nr 18/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2023-02-02 12:50:21
Zarządzenie Nr 19/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2023-02-02 13:04:47
Zarządzenie Nr 20/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu Fotograficznego "Miasto i Gmina Brusy w obiektywie" 2023-02-02 12:18:39
Zarządzenie Nr 21/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" 2023-02-06 08:22:42
Zarządzenie Nr 23/23 z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2023 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2023-02-09 12:55:52
Zarządzenie Nr 25/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 404/2016 Burmistrza Brus z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia oszacowań na terenie Gminy Brusy w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2023-02-20 09:03:57
Zarządzenie Nr 26/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach" 2023-02-16 14:16:47
Zarządzenie Nr 27/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania "Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR" 2023-02-16 12:14:44
Zarządzenie Nr 28/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację robót budowlanych w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice" dofinansowanego w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" 2023-02-16 14:21:11
Zarządzenie Nr 29/23 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnianych na umowę o pracę 2023-02-21 11:18:53
Zarządzenie Nr 30/23 z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 2023-02-27 10:10:07
Zarządzenie Nr 31/23 z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach 2023-03-01 10:40:28
Zarządzenie Nr 32/23 z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Brusach 2023-02-20 10:33:32
Zarządzenie Nr 33/23 z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2023 roku 2023-03-02 08:57:31
Zarządzenie Nr 34/23 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 2023-03-13 09:32:46
Zarządzenie Nr 35/23 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2023 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2023-03-09 15:00:21
Zarządzenie Nr 37/23 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2023-03-03 14:51:41
Zarządzenie Nr 41/23 z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 2023-03-22 08:22:01
Zarządzenie Nr 42/23 z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2023 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2023-03-23 14:41:44
Zarządzenie Nr 43/23 z dnia 15 marca 2023 w sprawie przetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Brusach przy ul. Gdańskiej 40 2023-03-23 14:45:10
Zarządzenie Nr 44/23 z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice" dofinansowanego w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu "Gospodarka wodno - ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" 2023-03-21 09:00:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Mochol

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Adam Mochol

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-