Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę konopi włóknistych 2022-05-30 08:14:34
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2022-05-04 13:21:14
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2020-10-22 10:05:34
Obwieszczenia 2015-03-12 13:00:07
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2015-05-08 10:44:07
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 2015-03-18 09:04:53
Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brusy 2015-03-12 13:03:32
Wykaz podmiotów zbierających na terenie gminy Brusy zużyty sprzęt elekteryczny i elektroniczny 2015-03-12 13:22:03
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2015-03-12 13:08:30
Informacja o miejscu zagospodarowania zebranych z terenu gminy Brusy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2015-03-12 13:11:39
Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2015-03-12 13:15:35
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK 2015-03-12 13:20:05
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2016-08-30 15:16:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
12 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Karol Goebel

Data publikacji:
12 sty 2015, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
12 sty 2015, godz. 09:53