Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetargi

Tytuł Data publikacji
Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach
Minął termin składania ofert
2024-06-07 14:19:42
Realizacja robót budowlanych obejmujących część inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku siedziby OSP w Brusach oraz budowy remizy OSP w Czapiewicach w ramach zadania pn. „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie gminy Brusy” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Termin składania ofert: 2024-06-20 09:00
2024-06-04 15:26:32
Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach
Minął termin składania ofert
2024-05-13 13:11:25
Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach
Minął termin składania ofert
2024-04-25 13:28:34
Realizacja zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach” dofinansowanego z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia - program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich
Minął termin składania ofert
2024-04-19 12:32:26
Realizacja zadania pn.: „Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenno-magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Minął termin składania ofert
2024-03-28 13:29:25
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Główczewicach w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Główczewice”
Minął termin składania ofert
2024-02-26 14:20:20
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku siedziby OSP w Brusach w ramach zadania pn. „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie gminy Brusy”
Minął termin składania ofert
2024-02-19 14:35:31
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy
Minął termin składania ofert
2024-01-31 14:41:15
Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach
Minął termin składania ofert
2024-01-17 14:52:25
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2024
Minął termin składania ofert
2023-12-12 11:53:29
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Pocztowej oraz Placu Jana Pawła II w Brusach realizowanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł. ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Minął termin składania ofert
2023-12-06 09:29:33
Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach
Minął termin składania ofert
2023-12-04 14:47:30
Budowa ogrodzenia na terenie parku dworskiego w Wielkich Chełmach w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy” dofinansowanego w ramach poddziałania” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2023-11-29 14:22:54
Modernizacja sieci drogowej w Brusach
Minął termin składania ofert
2023-11-24 16:54:00
Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU
Minął termin składania ofert
2023-11-16 13:31:41
Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2023-11-13 15:35:58
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2023/2024
Minął termin składania ofert
2023-11-02 14:35:24
Budowa drogi transportu rolnego Czarnowo - Czyczkowy
Minął termin składania ofert
2023-10-24 13:02:17
Modernizacja sieci drogowej w Brusach
Minął termin składania ofert
2023-10-12 12:55:42
Remont ulicy Na Zaborach w Brusach
Minął termin składania ofert
2023-10-04 11:28:22
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych nr 206071G i 206072G oraz przebudowy ul. Makowej w Brusach
Minął termin składania ofert
2023-09-29 11:23:33
Budowa ogrodzenia na terenie parku dworskiego w Wielkich Chełmach w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy” dofinansowanego w ramach poddziałania” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2023-09-11 14:22:06
Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice Wybudowanie – Etap II
Minął termin składania ofert
2023-09-05 15:54:35
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2023-08-31 13:33:35
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy
Minął termin składania ofert
2023-08-08 14:58:59
Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka – Małe Gliśno” dofinansowanego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2023-07-14 14:21:52
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne” sfinansowanego ze środków Fundacji Most the Most
Minął termin składania ofert
2023-07-13 13:41:27
Modernizacja nawierzchni boisk na kompleksie sportowym ORLIK w Brusach w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” w Brusach” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022
Minął termin składania ofert
2023-07-13 09:33:02
Realizacja zadania pn. „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022
Minął termin składania ofert
2023-06-29 14:31:01
Modernizacja nawierzchni boisk na kompleksie sportowym ORLIK w Brusach w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” w Brusach” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022
Minął termin składania ofert
2023-06-15 12:49:49
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia”
Minął termin składania ofert
2023-05-12 14:12:09
Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU
Minął termin składania ofert
2023-04-28 10:03:53
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2023
Minął termin składania ofert
2023-04-20 14:51:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Minął termin składania ofert
2023-03-10 12:06:17
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Minął termin składania ofert
2023-02-10 14:19:33
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.”
Minął termin składania ofert
2023-02-06 13:21:29
Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR
Minął termin składania ofert
2023-02-02 13:44:41
Dostawa kruszywa mineralnego
Minął termin składania ofert
2023-01-20 13:40:34
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Minął termin składania ofert
2022-12-30 11:41:11
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach
Minął termin składania ofert
2022-12-23 11:52:14
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2023
Minął termin składania ofert
2022-12-22 13:24:50
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. Dostępny Urząd polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Brusach (dobudowa windy zewnętrznej) dofinansowanego w ramach projektu Dostępny samorząd - granty realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Minął termin składania ofert
2022-12-21 14:23:13
Budowa drogi gminnej Czapiewice - Czapiewice - Wybudowanie
Minął termin składania ofert
2022-11-03 10:32:16
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2022/2023
Minął termin składania ofert
2022-10-17 13:38:04
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Minął termin składania ofert
2022-09-28 14:12:30
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał
Minął termin składania ofert
2022-09-02 14:34:14
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków
Minął termin składania ofert
2022-08-23 15:54:18
Modernizacja drogi gminnej Lubnia - Orlik
Minął termin składania ofert
2022-08-22 14:45:09
Realizacja zadania pn. Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza
Minął termin składania ofert
2022-08-16 13:03:41
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR
Minął termin składania ofert
2022-07-18 14:17:51
Realizacja zadania pn. Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza
Minął termin składania ofert
2022-07-07 14:11:10
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2022-05-24 09:47:44
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia
Minął termin składania ofert
2022-05-17 15:08:24
Realizacja zadania pn. Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza
Minął termin składania ofert
2022-04-07 13:23:23
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach
Minął termin składania ofert
2022-01-21 10:19:19
Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe
Minął termin składania ofert
2022-01-13 14:40:56
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2022
Minął termin składania ofert
2021-12-23 14:22:50
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach
Minął termin składania ofert
2021-12-21 15:58:20
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap II
Minął termin składania ofert
2021-11-10 11:02:15
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-11-05 10:40:29
Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno - etap II
Minął termin składania ofert
2021-10-29 12:58:32
Świadczenie usług cateringowych do przedszkola
Minął termin składania ofert
2021-09-16 13:26:30
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Brusach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Minął termin składania ofert
2021-09-06 14:28:22
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Brusach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Minął termin składania ofert
2021-08-26 13:28:19
Świadczenie usług cateringowych do żłobka w ramach projektu pod nazwą: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Minął termin składania ofert
2021-07-13 14:58:39
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolita
Minął termin składania ofert
2021-06-17 12:58:31
Dostawa kontenerów na odpady w ramach zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2021-06-15 12:36:51
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolita
Minął termin składania ofert
2021-05-31 15:18:57
Dostawa pojemników i kontenerów na odpady w ramach zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2021-05-28 10:18:14
Dostawa nowej ładowarki teleskopowej w ramach zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2021-05-25 13:21:34
Dostawa kruszywa mineralnego
Minął termin składania ofert
2021-04-27 13:28:50
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021
Minął termin składania ofert
2020-12-31 13:05:59
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa
Minął termin składania ofert
2020-12-31 11:41:54
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
Minął termin składania ofert
2020-12-30 12:40:19
Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2020-12-29 15:23:46
Świadczenie usług cateringowych do przedszkola
Minął termin składania ofert
2020-12-11 15:07:59
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-11 13:33:07
Świadczenie usług cateringowych do żłobka w ramach projektu pod nazwą: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Minął termin składania ofert
2020-12-11 12:50:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych
Minął termin składania ofert
2020-12-10 15:14:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych
Minął termin składania ofert
2020-11-24 16:05:00
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach
Minął termin składania ofert
2020-11-10 16:29:41
Budowa ulicy Długiej w Męcikale
Minął termin składania ofert
2020-11-06 14:42:21
Przebudowa ulicy Polnej w Brusach
Minął termin składania ofert
2020-11-04 14:54:50
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik
Minął termin składania ofert
2020-10-20 14:11:04
Dostawa nowego autobusu dla Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do przewozu uczniów do szkół
Minął termin składania ofert
2020-10-12 14:50:24
Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2020-10-12 13:28:44
Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2020-09-29 15:46:46
Dostawa nowego autobusu dla Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do przewozu uczniów do szkół
Minął termin składania ofert
2020-09-29 14:45:56
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach
Minął termin składania ofert
2020-09-28 14:28:13
Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2020-09-21 14:42:31
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej
Minął termin składania ofert
2020-09-10 11:25:53
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne ? wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewita
Minął termin składania ofert
2020-08-28 14:04:31
Realizacja zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta wspolfinansowanej
Minął termin składania ofert
2020-08-05 14:50:27
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2020-07-23 14:52:02
Budowa drogi Brusy-Jaglie - Żabno
Minął termin składania ofert
2020-07-22 14:56:37
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2020-07-06 14:56:07
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej
Minął termin składania ofert
2020-07-03 10:48:05
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021
Minął termin składania ofert
2020-06-25 14:08:20
Budowa ul. Kościelnej w Kosobudach
Minął termin składania ofert
2020-06-10 12:19:54
Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach
Minął termin składania ofert
2020-06-10 08:45:39
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2020-06-09 12:45:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych
Minął termin składania ofert
2020-06-05 14:21:28
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie
Minął termin składania ofert
2020-05-25 14:30:17
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2020-03-20 14:48:02
Budowa remizy strażackiej w Leśnie
Minął termin składania ofert
2020-03-20 10:49:31
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Minął termin składania ofert
2020-03-05 13:04:56
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2020-03-04 14:30:01
Świadczenie usług cateringowych do żłobka w ramach projektu pod nazwą: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Minął termin składania ofert
2020-01-17 14:41:16
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2020
Minął termin składania ofert
2020-01-14 15:31:25
Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach
Minął termin składania ofert
2020-01-09 14:34:23
Dokumentacja projektowa ul. Polnej w Brusach
Minął termin składania ofert
2020-01-09 12:09:37
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-12-11 14:19:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych
Minął termin składania ofert
2019-12-09 14:58:13
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2020 r.
Minął termin składania ofert
2019-12-04 14:17:32
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2020 r.
Minął termin składania ofert
2019-12-04 13:15:54
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-11-28 14:34:39
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej w Brusach
Minął termin składania ofert
2019-11-14 15:03:40
Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu
Minął termin składania ofert
2019-11-06 11:08:47
Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia
Minął termin składania ofert
2019-11-05 15:28:27
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach
Minął termin składania ofert
2019-10-23 14:37:01
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach
Minął termin składania ofert
2019-10-07 14:50:01
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Minął termin składania ofert
2019-10-03 09:11:41
Realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Remont budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach
Minął termin składania ofert
2019-09-18 14:50:47
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
Minął termin składania ofert
2019-09-12 12:08:21
Realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze
Minął termin składania ofert
2019-08-29 14:24:52
Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia
Minął termin składania ofert
2019-08-27 15:28:07
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2019-08-21 13:25:07
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze
Minął termin składania ofert
2019-08-21 11:50:28
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2019-08-02 13:36:53
Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni
Minął termin składania ofert
2019-07-22 14:06:06
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Minął termin składania ofert
2019-07-05 14:36:59
Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni
Minął termin składania ofert
2019-06-28 12:06:32
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-06-24 10:45:35
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2019-06-19 13:56:16
Dokumentacja projektowa dróg w Gminie Brusy
Minął termin składania ofert
2019-06-19 13:30:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn.: Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2019-05-24 12:56:24
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze
Minął termin składania ofert
2019-05-17 14:01:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne
Minął termin składania ofert
2019-05-17 12:02:15
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2019-05-16 14:51:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie
Minął termin składania ofert
2019-05-02 12:31:03
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze, z wyłączeniem projektów grantowych
Minął termin składania ofert
2019-04-30 16:13:42
Dokumentacja projektowa dróg w Gminie Brusy
Minął termin składania ofert
2019-04-26 15:01:05
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2019-04-05 14:26:28
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2019-03-27 12:36:45
Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii
Minął termin składania ofert
2019-03-18 10:57:21
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2019-03-15 13:56:31
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka
Minął termin składania ofert
2019-03-06 13:00:13
Budowa żłobka w Brusach
Minął termin składania ofert
2019-03-05 15:55:23
Naprawa dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2019-02-14 13:48:56
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus
Minął termin składania ofert
2019-02-13 14:32:51
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap II współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową mał
Minął termin składania ofert
2019-02-12 15:28:13
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2019-01-24 13:39:59
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2019
Minął termin składania ofert
2019-01-17 14:18:18
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap II współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2
Minął termin składania ofert
2019-01-04 13:52:20
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-12-11 15:51:40
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-12-04 15:50:46
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-12-04 14:46:30
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - likwidacja skutków klęski żywiołowej
Minął termin składania ofert
2018-11-23 14:49:12
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-11-20 15:50:22
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-11-06 15:50:22
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie
Minął termin składania ofert
2018-10-26 14:56:38
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
Minął termin składania ofert
2018-10-16 14:17:22
Uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-09-25 14:35:34
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2018-09-24 10:24:32
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-09-21 13:35:54
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus
Minął termin składania ofert
2018-09-21 11:51:26
Budowa dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2018-09-19 12:20:39
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-09-17 14:47:23
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy szatni sportowej w Leśnie
Minął termin składania ofert
2018-09-07 13:15:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg gminnych na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2018-09-07 12:02:13
Budowa sieci wodociągowej Czyczkowy - Czarnowo
Minął termin składania ofert
2018-09-06 14:02:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie
Minął termin składania ofert
2018-09-06 11:25:10
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu
Minął termin składania ofert
2018-09-05 13:25:00
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2018-08-30 14:00:45
Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie
Minął termin składania ofert
2018-08-24 14:20:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego
Minął termin składania ofert
2018-08-23 14:39:09
Dostawa sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach
Minął termin składania ofert
2018-08-17 12:08:15
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu
Minął termin składania ofert
2018-08-16 14:46:11
Termomodernizacja budynków szkolnych
Minął termin składania ofert
2018-08-14 12:30:09
Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie
Minął termin składania ofert
2018-08-01 14:14:40
Dostawa sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach
Minął termin składania ofert
2018-08-01 13:13:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małe
Minął termin składania ofert
2018-07-10 13:05:53
Termomodernizacja budynków szkolnych
Minął termin składania ofert
2018-07-06 13:58:18
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-07-05 15:00:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego
Minął termin składania ofert
2018-07-05 13:14:30
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejsk
Minął termin składania ofert
2018-07-04 12:21:38
Realizacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objęt
Minął termin składania ofert
2018-07-03 14:50:21
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu
Minął termin składania ofert
2018-06-29 14:54:11
Remont i odbudowa ścieżek rowerowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Minął termin składania ofert
2018-06-22 13:05:03
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach
Minął termin składania ofert
2018-06-18 14:52:22
Gmina Brusy. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
Minął termin składania ofert
2018-05-29 15:49:01
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejsk
Minął termin składania ofert
2018-05-25 14:29:19
Odbudowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2018-05-24 10:52:32
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy
Minął termin składania ofert
2018-05-18 14:57:06
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-202
Minął termin składania ofert
2018-05-16 12:08:40
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach
Minął termin składania ofert
2018-05-15 15:04:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Minął termin składania ofert
2018-04-26 14:55:18
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus
Minął termin składania ofert
2018-04-04 14:26:59
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2018-03-29 10:59:35
Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno - Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2018-03-28 14:41:28
Dostawa kruszywa mineralnego łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2018-03-22 14:22:47
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-02-28 13:00:53
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-02-27 15:33:54
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej w Brusach
Minął termin składania ofert
2018-02-26 14:41:17
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-01-26 15:12:06
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Minął termin składania ofert
2018-01-26 11:42:27
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2018
Minął termin składania ofert
2017-12-19 15:37:29
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-12-12 15:00:27
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-12-12 14:39:30
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BRUSY
Minął termin składania ofert
2017-11-24 14:05:43
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - etap III
Minął termin składania ofert
2017-11-13 14:49:07
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - nawałnica
Minął termin składania ofert
2017-11-09 13:49:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik
Minął termin składania ofert
2017-10-31 14:53:07
Naprawa dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2017-10-27 14:11:54
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-10-25 14:49:17
Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik
Minął termin składania ofert
2017-10-13 13:57:13
Budowa ulicy Długiej w Męcikale
Minął termin składania ofert
2017-10-06 14:33:46
Budowa ulicy Długiej w Męcikale
Minął termin składania ofert
2017-09-14 13:04:05
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik
Minął termin składania ofert
2017-09-07 14:31:57
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - edycja 2017
Minął termin składania ofert
2017-07-21 10:02:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy
Minął termin składania ofert
2017-07-14 12:06:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energety
Minął termin składania ofert
2017-07-07 13:40:23
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-07-05 14:51:39
Realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
Minął termin składania ofert
2017-06-30 14:31:25
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G
Minął termin składania ofert
2017-06-23 14:03:25
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, PROW na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-06-22 11:29:24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energety
Minął termin składania ofert
2017-06-20 12:56:40
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejsk
Minął termin składania ofert
2017-06-02 14:46:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach
Minął termin składania ofert
2017-04-28 15:04:04
Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach
Minął termin składania ofert
2017-04-14 13:25:24
Budowa dróg w miejscowości Leśno i Leśno - Wybudowanie
Minął termin składania ofert
2017-03-30 14:30:46
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w gminie Brusy
Minął termin składania ofert
2017-03-28 15:55:43
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2017-03-09 14:25:59
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2017-02-20 14:29:36
Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy
Minął termin składania ofert
2017-02-15 12:28:07
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2016-12-21 14:29:40
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2017 r.
Minął termin składania ofert
2016-12-14 14:29:58
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2017 r.
Minął termin składania ofert
2016-12-14 14:19:25
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2017
Minął termin składania ofert
2016-12-12 14:48:48
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic ? kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2016-12-08 14:10:49
Wykonanie cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic ? kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2016-12-02 15:00:12
Modernizacja drogi transportu rolnego Laska - granica gminy Brusy
Minął termin składania ofert
2016-11-22 12:12:04
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-11-10 14:13:31
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-10-26 14:59:27
Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy
Minął termin składania ofert
2016-10-13 14:22:10
Realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
Minął termin składania ofert
2016-07-27 15:55:09
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik
Minął termin składania ofert
2016-07-18 14:05:19
Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym
Minął termin składania ofert
2016-07-15 13:58:56
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-07-15 11:09:52
Budowa ulicy Kwiatowej w Brusach
Minął termin składania ofert
2016-07-12 09:54:30
Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach
Minął termin składania ofert
2016-06-10 13:52:22
Budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach
Minął termin składania ofert
2016-04-27 12:20:26
Budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach
Minął termin składania ofert
2016-04-06 08:57:48
Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach
Minął termin składania ofert
2016-02-23 15:47:02
Budowa ulicy Karpackiej w Brusach
Minął termin składania ofert
2016-02-05 13:00:48
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-11-25 10:44:41
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-11-25 10:42:37
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2016
Minął termin składania ofert
2015-11-10 15:31:36
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-11-02 13:15:52
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-10-23 11:51:03
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-10-14 08:45:21
Modernizacja i remont nawierzchni drogi gminnej w Żabnie
Minął termin składania ofert
2015-09-18 13:28:33
Modernizacja drogi transportu rolnego Kosobudy - Huta
Minął termin składania ofert
2015-09-15 10:44:50
Zaprojektowanie oraz instalacja 135 zestawów pomp ciepła powietrze - woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach na terenie gminy Brusy w ramach zadania pn.: Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013
Minął termin składania ofert
2015-08-13 15:48:32
Realizacja zadania pn.: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Brusy finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Minął termin składania ofert
2015-07-31 14:21:11
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-07-23 12:31:36
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym-dokumentacja projektowa finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii objętego Europejskim Funduszem Rozwoju R
Minął termin składania ofert
2015-05-16 11:33:49
Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach
Minął termin składania ofert
2015-03-31 15:30:31
Realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Minął termin składania ofert
2015-03-24 13:02:00
Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy, współfinansowanego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 Europejskiego Funduszu Rybackiego
Minął termin składania ofert
2015-02-23 12:01:01
Budowa ulicy Traugutta w Brusach
Minął termin składania ofert
2015-02-16 13:29:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
12 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Karol Goebel

Data publikacji:
12 sty 2015, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
17 sty 2023, godz. 14:20