Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Akty prawa miejscowego po konsultacjach


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsulatacje projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-03-27 13:21:30
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-27 12:55:48
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2015-03-27 12:50:52
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015 2015-03-27 12:38:52
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zakwalifikowania dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2015-03-27 12:26:20
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2015-03-27 12:16:36
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-03-27 12:03:35
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Dożywianie dzieci i uczniów" w latach 2014-2020 2015-03-27 11:58:37
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2015-03-27 11:51:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
12 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Karol Goebel

Data publikacji:
12 sty 2015, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
12 sty 2015, godz. 09:53