Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wyniki głosowań


Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 10:09:35

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski wstrzymał się
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 11:43:24

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski wstrzymał się
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 12:57:44

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski wstrzymał się
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 13:01:34

przyjęcie Stanowiska Burmistrza Brus i Rady Miejskiej w Brusach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 13:42:00

podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brusy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 13:48:17

podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brusy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:01:26

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:06:40

podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:09:59

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:12:32

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski wstrzymał się
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:16:35

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:21:29

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski wstrzymał się
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:24:48

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:27:49

podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/23 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:30:21

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Michał Kin za
Emilia Warnke za
Michał Szczepański za
Zbigniew Łącki za
Witold Jaszewski za
Andrzej Kulesza za
Dariusz Rutowski za
Marek Zblewski za
Andrzej Wiecki za
Olgierd Chylewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Data
Zbigniew Łącki 2022-06-29 14:33:50