Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 104/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej

ZARZĄDZENIE NR 104/2024
B U R M I S T R Z A   B R U S
z dnia  26 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz w związku  z  art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w składzie:

  • Zbigniew Żabiński – Dyrektor Wydziału IFZ UM w Brusach
  • Beata Cuppa – inspektor- Wydział IFZ UM w Brusach
  • Artur  Szultka – inspektor Wydział GK UM w Brusach
  • Magdalena Zakrzewska - Posieczek  - członek komisji

w celu przeprowadzenia odbioru robót polegających na zagospodarowanie terenu nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Czerskiej 11 w Kosobudach w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego przy „Pastorówce” – sołectwo Kosobudy dofinansowanego  z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie traci moc z dniem zakończenia procedury odbiorowej.

Burmistrz Brus
/-/ dr inż. Witold Ossowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Witold Ossowski
Zbigniew Żabiński

Data wytworzenia:
26 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Adam Mochol

Data publikacji:
04 lip 2024, godz. 09:12

Osoba aktualizująca informacje

Adam Mochol

Data aktualizacji:
04 lip 2024, godz. 09:12