Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Prowadzone rejestry

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

- Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

- Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmianęWYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

- Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Brusach

- Rejestr wniosków i interpelacji radnych

- Rejestr zarządzeń Burmistrza Brus

- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Brus

- Ewidencja delegacji służbowych

- Rejestr skarg i wniosków

- Ewidencja obiektów turystycznych

- Ewidencja spraw prowadzonych przed organami odwoławczymi

- Rejestr- pieczęcie urzędowe- wzory i ewidencja

- Rejestr testamentów

- Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

- Ewidencja pracowników

- Dziennik korespondencyjny

- Rejestr instytucji kultury - pobierz

- Księga rejestrowa instytucji - pobierz

  1. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Brusy, prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Miejskiego w Brusach na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 26 marca 2012 r.,  Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
  2. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji jest zakładana i prowadzona elektroniczna księga rejestrowa.
  3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu lub na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
  4. Dostęp do zawartości rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.
  5. W celu wydania odpisu z rejestru należy zwrócić się z wnioskiem (pobierz wniosek) do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Brusach - ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpsi skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

  1.  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r, poz. 157) - prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  2. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego - zobacz rejestr.
  3. Procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - zobacz.

     

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

- Rejestr wydanych zaświadczeń

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Mochol

Data wytworzenia:
04 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Weronika Zakrzewska

Data publikacji:
04 lut 2015, godz. 07:19

Osoba aktualizująca informacje

Adam Mochol

Data aktualizacji:
28 lis 2022, godz. 11:00