Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
1 Ewelina Kobus 52 39 69 300, 52 39 69 301 um@brusy.pl Sekretariat urzędu Wydział Organizacyjno-Prawny
46 Magdalena Zarębska 52 39 69 302 Biuro Burmistrza Brus Wydział Organizacyjno-Prawny
35 Krzysztof Gierszewski 52 39 69 305 Zastępca Burmistrza Brus
47 Mariola Rodzeń 52 39 69 304 Sekretarz Gminy Brusy
10 Elżebieta Ossowska 52 39 69 323 Ewidencja ludności samodzielne stanowisko
36 Ewa Słomińska 52 39 69 367 Zamówienia publiczna samodzielne stanowisko
14 Piotr Stoltman 52 39 69 358 Ośrodek Doradztwa Rolniczego
45 Grażyna Felska 52 39 69 380 Radca prawny
45 Anna Łuczak 52 39 69 380 Radca prawny
10 Bogusław Czapiewski 52 39 69 392 Kontrola samodzielne stanowisko
39 Karol Goebel 52 39 69 393 Informatyk samodzielne stanowisko
9 Eliza Szczesna 52 39 69 382 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urząd Stany Cywilnego
45 Joanna Kobus 52 39 69 326 Kadry / Koordynator ds. dostępności Wydział Organizacyjno-Prawny
22 Kamila Landowska 52 39 69 322 Działalność gospodarcza Wydział Organizacyjno-Prawny
20 Adam Mochol 52 39 69 324 Zarządzanie Kryzysowe, OC, wojsko Wydział Organizacyjno-Prawny
22 Agnieszka Drzewicka 52 39 69 325 Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii Wydział Organizacyjno-Prawny
46 Weronika Kulesza 52 69 39 381 Biuro Rady Miejskiej w Brusach Wydział Organizacyjno-Prawny
34 Zbigniew Żabiński 52 39 69 360 Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
33 Beata Cuppa 52 39 69 372 Inwestycje Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
33 Katarzyna Orzłowska 52 39 69 372 Inwestycje Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
32 Wojciech Jaszewski 52 39 69 368 Pozyskiwanie funduszy / Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
32 Bożena Kossak Główczewska 52 39 69 368 Pozyskiwanie funduszy Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
32 Karol Schramke 52 39 69 375 Pozyskiwanie funduszy Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
28 Magdalena Zakrzewska-Posieczek 52 39 69 370 Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wydział Gospodarki Przestrzennej
27 Marta Barecka 52 39 69 362 Planowanie przestrzenne Wydział Gospodarki Przestrzennej
27 Kamila Szyszka 52 39 69 376 Planowanie przestrzenne Wydział Gospodarki Przestrzennej
26 Radosław Orlikowski 52 39 69 327 Gospodarka nieruchomościami Wydział Gospodarki Przestrzennej
26 Dominika Bąk 52 39 69 328 Planowanie przestrzenne Wydział Gospodarki Przestrzennej
43 Marzena Lewińska 52 39 69 361 Gospodarka lokalowa Wydział Gospodarki Komunalnej
36 Wojciech Czapiewski 52 39 69 364 Gospodarka nieruchomościami Wydział Gospodarki Komunalnej
43 Artur Szultka 52 39 69 366 Drogi i tereny zielone Wydział Gospodarki Komunalnej
29 Zbigniew Lemańczyk 52 39 69 363 Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wydział Środowiska i Rolnictwa
29 Ewelina Jażdżewska 52 39 69 374 Ochrona środowiska, gospodarka odpadami Wydział Środowiska i Rolnictwa
41 Artur Rogożyński 52 39 69 340 Skarbnik Gminy Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów Wydział Budżetu i Finansów
42 Katarzyna Kłodzińska 52 39 69 341 Zastępca Skarbnika Gminy Wydział Budżetu i Finansów
13 Anna Zagórska 52 39 69 345 Księgowość budżetowa Wydział Budżetu i Finansów
40 Mirosława Lubinska 52 39 69 346 Księgowość budżetowa Wydział Budżetu i Finansów
13 Sławoir Warnke 52 39 69 347 Księgowość budżetowa Wydział Budżetu i Finansów
13 Gabriela Skwarek 52 39 69 348 Kasa Wydział Budżetu i Finansów
42 Elżbieta Łonska 52 39 69 350 Księgowość budżetowa Wydział Budżetu i Finansów
40 Weronika Iżykowska 52 39 69 351 VAT Wydział Budżetu i Finansów
12 Magdalena Rolbiecka 52 39 69 343 Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
11 Agnieszka Kloskowska 52 39 69 342 Podatki Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
12 Małorzata Cieplińska 52 39 69 344 Podatki Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
11 Tomasz Drobiński 52 39 69 349 Podatki Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
11 Halina Osowska 52 39 69 371 Gospodarka Odpadami Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
11 Agata Rogala 52 39 69 373 Gospodarka odpadami Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
38 Angelika Rzeczkowska 52 39 69 315 Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wydział Komunikacji Społecznej
37 Iwona Wałdoch 52 39 69 312 Promocja Wydział Komunikacji Społecznej
37 Marcin Piekarski 52 39 69 312 Promocja Wydział Komunikacji Społecznej
38 Weronika Synak 52 39 69 308 Promocja i obsługa prasowa Wydział Komunikacji Społecznej