Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 110/22 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Karol Goebel 2022-08-05 09:31:30 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2022-08-05 08:46:25 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2022-08-04 14:04:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Karol Goebel 2022-08-04 11:17:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Karol Goebel 2022-08-04 11:16:50 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Brusach" Ewelina Jażdżewska 2022-08-03 15:07:46 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Brusach" Ewelina Jażdżewska 2022-08-03 15:07:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Brusach" Ewelina Jażdżewska 2022-08-03 14:55:13 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Brusach" Ewelina Jażdżewska 2022-08-03 14:54:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Brusach" Ewelina Jażdżewska 2022-08-03 14:54:39 dodanie dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia - szkoła w Rolbiku Ewelina Jażdżewska 2022-08-02 15:13:46 dodanie dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia - pole namiotowe w Drzewiczu Ewelina Jażdżewska 2022-08-02 15:13:13 dodanie dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia - ujęcie wody w Męcikale Ewelina Jażdżewska 2022-08-02 15:11:31 dodanie dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia - ujęcie wody w Czyczkowach Ewelina Jażdżewska 2022-08-02 15:11:04 edycja dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia - ujęcie wody w Czyczkowach Ewelina Jażdżewska 2022-08-02 15:10:56 dodanie dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia - ujęcie wody w Brusach Ewelina Jażdżewska 2022-08-02 15:07:23 dodanie dokumentu
Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Karol Goebel 2022-08-01 14:29:10 dodanie dokumentu
Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Karol Goebel 2022-08-01 14:28:13 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę 94 laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR" Adam Mochol 2022-07-29 12:58:23 dodanie dokumentu
Petycje rozpatrzone przez Burmistrza Brus w 2022 roku Adam Mochol 2022-07-29 12:49:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/22 z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli prac konserwatorskich i restauratorskich Adam Mochol 2022-07-28 14:34:37 dodanie dokumentu
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych Adam Mochol 2022-07-28 13:52:07 edycja dokumentu
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych Adam Mochol 2022-07-28 13:51:31 edycja dokumentu
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych Adam Mochol 2022-07-28 13:45:17 edycja dokumentu
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych Adam Mochol 2022-07-28 13:43:25 edycja dokumentu
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym w formule otwartych danych Adam Mochol 2022-07-28 13:41:42 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Adam Mochol 2022-07-28 13:40:58 usunięcie dokumentu
Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (zakładka menu) Adam Mochol 2022-07-28 13:13:55 edycja pozycji menu
Krzysztof Gierszewski 2021 rok Joanna Kobus 2022-07-27 12:00:33 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Ewa Słomińska 2022-07-26 15:59:15 edycja dokumentu
Petycje rozpatrzone przez Burmistrza Brus w 2022 roku Adam Mochol 2022-07-26 15:01:52 edycja dokumentu
uchwała Nr XXXIV/284/22 w sprawie miany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Joanna Kobus 2022-07-26 12:30:21 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/ 283/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023 Joanna Kobus 2022-07-26 12:29:09 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/282/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Joanna Kobus 2022-07-26 12:28:01 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/281/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy Joanna Kobus 2022-07-26 12:25:19 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/280/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 Joanna Kobus 2022-07-26 12:13:05 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/279/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Joanna Kobus 2022-07-26 12:11:42 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/278/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 Joanna Kobus 2022-07-26 12:10:13 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/277/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach Joanna Kobus 2022-07-26 12:05:35 edycja dokumentu
uchwała Nr XXXIV/277/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach Joanna Kobus 2022-07-26 12:05:18 dodanie dokumentu