Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 135/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi gminnej Lubnia - Orlik" Adam Mochol 2022-09-14 13:57:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 137/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania "Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał"" Adam Mochol 2022-09-14 13:55:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków"" Adam Mochol 2022-09-14 13:51:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi gminnej Lubnia - Orlik" Adam Mochol 2022-09-14 13:48:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ? edycja pierwsza. Adam Mochol 2022-09-14 13:43:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ? edycja pierwsza. Adam Mochol 2022-09-14 13:41:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/22 z dnia 7 września 2022 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu gminy Brusy dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy w 2022 r. Adam Mochol 2022-09-14 13:11:45 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków Ewa Słomińska 2022-09-14 12:45:03 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 132/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok Adam Mochol 2022-09-14 10:13:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-14 10:06:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-14 10:06:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2022 - wybór Sekretarza Bruskiej Rady Seniorów Adam Mochol 2022-09-14 09:51:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2/2022 - wybór Wiceprzewodniczącego Bruskiej Rady Seniorów Adam Mochol 2022-09-14 09:49:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2/2022 - wybór Wiceprzewodniczącego Bruskiej Rady Seniorów Adam Mochol 2022-09-14 09:49:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2/2022 - wybór Wiceprzewodniczącego Bruskiej Rady Seniorów Adam Mochol 2022-09-14 09:48:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku - wybór przewodniczącej Bruskiej Rady Seniorów Adam Mochol 2022-09-14 09:12:11 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków Ewa Słomińska 2022-09-12 13:39:32 edycja dokumentu
Uchwały (zakładka menu) Adam Mochol 2022-09-12 11:42:51 dodanie pozycji menu
Bruska Rada Seniorów (zakładka menu) Adam Mochol 2022-09-12 11:41:14 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. budowy linii energetycznej w rejonie przystanku osobowego Żabno k. Chojnic na linii kolejowej 211 na dz. 592/2 ob. Czyczkowy Kamila Landowska 2022-09-12 10:17:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90/9, 90/10, 103/1, 103/2, 104/1, 105, 118/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-09 12:18:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90/9, 90/10, 103/1, 103/2, 104/1, 105, 118/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-09 12:18:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90/9, 90/10, 103/1, 103/2, 104/1, 105, 118/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-09-09 12:14:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90/9, 90/10, 103/1, 103/2, 104/1, 105, 118/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-09-09 12:13:21 dodanie dokumentu
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał Ewa Słomińska 2022-09-08 15:05:22 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2023 Wojciech Jaszewski 2022-09-07 14:26:21 dodanie dokumentu
Koło łowieckie Nr 102 Bóbr terminarz polowań zbiorowych 2022/2023 Ewelina Jażdżewska 2022-09-06 15:17:45 dodanie dokumentu
Koło łowieckie Nr 147 "Sokół" terminarz polowań zbiorowych 2022/2023 Ewelina Jażdżewska 2022-09-06 15:07:54 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków Ewa Słomińska 2022-09-06 14:45:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Adam Mochol 2022-09-05 14:54:09 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Halina Osowska 2022-09-05 08:09:48 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Halina Osowska 2022-09-05 08:08:30 edycja dokumentu
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał Ewa Słomińska 2022-09-02 14:34:42 edycja dokumentu
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał Ewa Słomińska 2022-09-02 14:34:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 12/2, 17, 144, obręb Główczewice, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-02 14:28:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 12/2, 17, 144, obręb Główczewice, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-02 14:27:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Brus nr SR.6220.1.2018 z dnia 30 listopada 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z lokalem handlowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Gdańskiej w miejscowości Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie (fragment działki ewidencyjnej nr 86)" Ewelina Jażdżewska 2022-09-02 14:11:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Brus nr SR.6220.1.2018 z dnia 30 listopada 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z lokalem handlowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Gdańskiej w miejscowości Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie (fragment działki ewidencyjnej nr 86)" Ewelina Jażdżewska 2022-09-02 14:11:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Brus Nr SR.6220.20.2020 z dnia 28 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-02 14:05:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Brus Nr SR.6220.20.2020 z dnia 28 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-02 14:05:33 dodanie dokumentu