Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 139/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-16 09:08:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 139/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-16 09:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 132/22 z dnia 30.08.2022r. Mirosława Lubinska 2022-09-16 08:11:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/22 z dnia 30.08.2022r. Mirosława Lubinska 2022-09-16 08:10:54 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2022-09-15 13:45:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/4 i 135/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:55:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/4 i 135/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:54:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/4 i 135/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:46:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/4 i 135/4 obręb Małe Chełmy w gminie Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:46:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:32:46 edycja dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:32:30 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:31:35 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:29:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:12:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie o o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-09-15 12:12:22 dodanie dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 08:03:11 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 08:02:52 usunięcie załacznika
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 08:02:25 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 08:01:45 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:58:49 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:56:46 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:54:55 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:54:32 usunięcie załacznika
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:53:39 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:52:59 usunięcie załacznika
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:51:33 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Leśnie Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:51:23 usunięcie załacznika
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:40:30 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:40:25 usunięcie załacznika
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:39:35 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:38:35 edycja dokumentu
Regulamin przetargu na sprzedaż działek w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:38:24 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:34:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:34:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:13:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej w Lubni Radosław Orlikowski 2022-09-15 07:11:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 136/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków"" Adam Mochol 2022-09-14 14:00:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-14 13:59:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 136/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków"" Adam Mochol 2022-09-14 13:59:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 137/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania "Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał"" Adam Mochol 2022-09-14 13:58:32 edycja dokumentu