Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycje rozpatrzone przez Burmistrza Brus w 2022 roku Adam Mochol 2022-07-26 15:01:52 edycja dokumentu
uchwała Nr XXXIV/284/22 w sprawie miany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Joanna Kobus 2022-07-26 12:30:21 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/ 283/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023 Joanna Kobus 2022-07-26 12:29:09 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/282/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Joanna Kobus 2022-07-26 12:28:01 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/281/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy Joanna Kobus 2022-07-26 12:25:19 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/280/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 Joanna Kobus 2022-07-26 12:13:05 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/279/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Joanna Kobus 2022-07-26 12:11:42 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/278/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 Joanna Kobus 2022-07-26 12:10:13 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/277/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach Joanna Kobus 2022-07-26 12:05:35 edycja dokumentu
uchwała Nr XXXIV/277/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach Joanna Kobus 2022-07-26 12:05:18 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/276/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach Joanna Kobus 2022-07-26 12:04:02 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/275/22 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brusy Joanna Kobus 2022-07-26 12:02:04 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/274/22 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brusy Joanna Kobus 2022-07-26 12:00:36 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/273/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok Joanna Kobus 2022-07-26 11:58:37 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/272/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok Joanna Kobus 2022-07-26 11:56:50 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIV/271/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania Joanna Kobus 2022-07-26 11:55:34 edycja dokumentu
uchwała Nr XXXIV/271/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania Joanna Kobus 2022-07-26 11:55:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Adam Mochol 2022-07-25 08:50:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 116/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach Adam Mochol 2022-07-25 08:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Adam Mochol 2022-07-25 08:22:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Adam Mochol 2022-07-25 08:21:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Adam Mochol 2022-07-25 08:20:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Adam Mochol 2022-07-25 08:19:51 dodanie dokumentu
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak nr SR.6220.30.2020 z 24 maja 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 173, 175 i cz. 166/1 obręb Lubnia, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-07-20 13:46:25 edycja dokumentu
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak nr SR.6220.30.2020 z 24 maja 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 173, 175 i cz. 166/1 obręb Lubnia, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-07-20 13:46:08 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Ewa Słomińska 2022-07-20 11:35:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 113/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Miejskim w Brusach Adam Mochol 2022-07-20 09:04:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku Adam Mochol 2022-07-20 07:11:10 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Ewa Słomińska 2022-07-19 08:29:40 edycja dokumentu
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Ewa Słomińska 2022-07-19 08:28:45 edycja dokumentu
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Ewa Słomińska 2022-07-19 08:28:17 edycja dokumentu
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Ewa Słomińska 2022-07-18 14:17:51 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 AKTUALIZACJA 2 Ewa Słomińska 2022-07-18 14:03:50 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 AKTUALIZACJA 2 Ewa Słomińska 2022-07-18 14:03:35 usunięcie załacznika
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 AKTUALIZACJA 2 Ewa Słomińska 2022-07-18 13:51:14 dodanie dokumentu
Wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości, odsetek za zwłokę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2022-07-18 08:41:22 edycja dokumentu
Wniosek o odroczenie terminu płatności należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę Adam Mochol 2022-07-18 08:41:06 edycja dokumentu
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę Adam Mochol 2022-07-18 08:40:52 edycja dokumentu
Oświadczenie o nadpłacie - dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2022-07-18 08:40:32 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2022-07-18 08:40:02 usunięcie dokumentu