Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy? Ewelina Jażdżewska 2022-10-07 14:44:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy? Ewelina Jażdżewska 2022-10-07 14:38:47 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2022 roku Joanna Kobus 2022-10-07 12:23:21 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2022 roku Joanna Kobus 2022-10-07 12:19:04 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Halina Osowska 2022-10-06 08:48:17 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Halina Osowska 2022-10-06 08:46:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 151/22 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2022-10-06 08:13:37 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2022 roku Joanna Kobus 2022-10-05 17:06:32 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2022 roku Joanna Kobus 2022-10-05 16:48:49 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2022 roku Joanna Kobus 2022-10-05 16:40:45 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2022 roku Joanna Kobus 2022-10-05 16:37:28 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Wojciech Jaszewski 2022-10-05 15:06:50 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Wojciech Jaszewski 2022-10-05 15:06:34 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach Wojciech Jaszewski 2022-10-05 15:06:14 edycja dokumentu
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Ewa Słomińska 2022-10-05 15:02:41 edycja dokumentu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2022-10-05 13:37:35 edycja pozycji menu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2022-10-05 11:34:21 edycja pozycji menu
Zarządzenie Nr 150/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Adam Mochol 2022-09-30 14:37:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-30 14:31:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 149/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-09-30 14:30:28 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Wojciech Jaszewski 2022-09-30 14:29:48 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Wojciech Jaszewski 2022-09-30 14:28:50 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach Wojciech Jaszewski 2022-09-30 14:26:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do tych urządzeń wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z projektowanej nawierzchni drogowej oraz ścieżki rowerowej i chodników drogi powiatowej nr 2625 G w Małych Chełmach Kamila Landowska 2022-09-30 12:40:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 140/22 z dnia 08.09.2022r. Mirosława Lubinska 2022-09-30 11:42:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 139/22 z dnia 08.09.2022r. Mirosława Lubinska 2022-09-30 11:42:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 139/22 z dnia 08.09.2022r. Mirosława Lubinska 2022-09-30 11:41:17 dodanie dokumentu
materiały na XXXV sesję Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2022-09-28 15:19:24 dodanie dokumentu
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Ewa Słomińska 2022-09-28 14:12:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów-Chojnice" Kamila Landowska 2022-09-27 10:53:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów-Chojnice" Kamila Landowska 2022-09-27 10:48:43 dodanie dokumentu
Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Adam Mochol 2022-09-26 11:37:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 140/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Adam Mochol 2022-09-26 09:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/22 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok Adam Mochol 2022-09-22 13:28:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 146/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy Adam Mochol 2022-09-22 13:27:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę Adam Mochol 2022-09-21 13:27:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2022-09-21 13:17:28 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie Nr 37 Lis W Czersku terminarz polowań zbiorowych 2022/2023 Ewelina Jażdżewska 2022-09-21 12:31:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/22 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok Adam Mochol 2022-09-20 15:43:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/22 z dnia 8 wrzesnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji projektu pn.: "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Adam Mochol 2022-09-20 15:36:04 dodanie dokumentu