Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 57/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2021-05-10 10:33:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2021-05-10 10:33:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2021-05-10 10:32:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2021-05-10 10:31:17 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:49:45 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:49:10 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:48:18 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:47:55 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:47:37 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:45:30 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:44:42 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa za 2020 Gmina Brusy Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:41:11 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:40:45 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Mirosława Lubinska 2021-05-07 13:40:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2021-05-07 10:11:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2021-05-07 10:10:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" Adam Mochol 2021-05-07 09:57:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" Adam Mochol 2021-05-07 09:53:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" Adam Mochol 2021-05-07 09:53:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" Adam Mochol 2021-05-07 09:39:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" Adam Mochol 2021-05-07 09:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-05-07 09:30:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-05-07 09:29:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-05-07 09:28:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-05-07 09:25:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-05-07 09:21:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2021-05-07 07:37:35 edycja dokumentu
Dostawa kruszywa mineralnego Ewa Mochol 2021-05-06 14:43:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2021-05-06 13:56:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2021-05-06 13:55:16 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa mineralnego Ewa Mochol 2021-05-05 13:30:38 edycja dokumentu
Dostawa kruszywa mineralnego Ewa Mochol 2021-05-05 12:14:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w dwóch elektrowni fotowoltaicznych, położonych w Zalesiu Adam Mochol 2021-05-05 12:07:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 Adam Mochol 2021-05-05 11:12:46 dodanie dokumentu
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Brusy za 2020 rok Halina Osowska 2021-04-30 12:51:46 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brusy na okres 3 lat Adam Mochol 2021-04-30 09:40:37 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brusy na okres 3 lat Adam Mochol 2021-04-30 09:39:51 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2021 roku Adam Mochol 2021-04-30 07:30:33 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wojciech Jaszewski 2021-04-29 12:05:29 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020 Wojciech Jaszewski 2021-04-28 14:23:43 dodanie dokumentu