Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem Radosław Orlikowski 2022-06-30 11:01:31 dodanie dokumentu
Interpelacje (zakładka menu) Karol Goebel 2022-06-29 15:52:48 edycja pozycji menu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2022-06-29 09:49:23 edycja pozycji menu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2022-06-29 09:22:33 edycja pozycji menu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Wojciech Jaszewski 2022-06-29 09:16:13 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023 Wojciech Jaszewski 2022-06-29 09:15:49 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Wojciech Jaszewski 2022-06-29 09:15:28 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-06-28 15:54:53 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-06-28 15:54:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-06-28 15:50:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-06-28 15:50:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-06-28 15:48:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy" Ewelina Jażdżewska 2022-06-28 15:42:41 dodanie dokumentu
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lubinska 2022-06-28 13:26:30 dodanie dokumentu
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Mirosława Lubinska 2022-06-28 13:25:44 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Wojciech Jaszewski 2022-06-23 14:22:55 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023 Wojciech Jaszewski 2022-06-23 14:21:52 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Wojciech Jaszewski 2022-06-23 14:20:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 Adam Mochol 2022-06-23 08:19:46 dodanie dokumentu
materiały na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2022-06-22 17:05:56 dodanie dokumentu
Raport o stanie gminy Brusy za 2021 rok Joanna Kobus 2022-06-22 15:59:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 89/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia składu  Bruskiej Rady Seniorów Adam Mochol 2022-06-22 13:39:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy Adam Mochol 2022-06-22 13:28:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy Adam Mochol 2022-06-22 13:27:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Adam Mochol 2022-06-22 13:22:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce nr 162/2, obręb ewidencyjny Męcikał, gmina Brusy Kamila Landowska 2022-06-22 08:32:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Brus w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Brusach" Kamila Landowska 2022-06-22 08:10:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Brusach" Kamila Landowska 2022-06-22 08:05:00 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Brusach" Kamila Landowska 2022-06-22 08:03:19 dodanie dokumentu
protokół kontroli w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w szczególności wydatkowania środków otrzymanych na działalność Weronika Kulesza 2022-06-21 14:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2022-06-21 11:08:57 dodanie dokumentu
nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu i Fransów OPR.2110.3.2022 Joanna Kobus 2022-06-21 10:39:24 dodanie dokumentu
nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu i Finansów OPR.2110.2.2022 Joanna Kobus 2022-06-21 10:38:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-06-21 09:00:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 Adam Mochol 2022-06-21 09:00:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok -Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Adam Mochol 2022-06-20 09:54:56 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-06-17 11:38:23 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-06-17 11:37:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-06-17 11:27:25 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy". Ewelina Jażdżewska 2022-06-17 11:27:02 dodanie dokumentu