Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 18/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy Adam Mochol 2022-01-27 10:46:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły Adam Mochol 2022-01-27 10:43:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2022-01-27 10:40:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2022-01-27 10:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy Adam Mochol 2022-01-27 10:09:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2022-01-27 10:04:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/A/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 525/10 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym Adam Mochol 2022-01-27 08:37:06 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Ewa Mochol 2022-01-26 14:56:52 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej gminy Brusy na 2022 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu gminy Brusy na lata 2022-2029 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2022-01-26 10:19:37 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej gminy Brusy na 2022 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu gminy Brusy na lata 2022-2029 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2022-01-26 10:09:50 dodanie dokumentu
o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2022-2029 Mirosława Lubinska 2022-01-26 10:06:12 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2022 rok Mirosława Lubinska 2022-01-26 10:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 206/21 z dnia 15.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:49:46 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 206/21 z dnia 15.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:48:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 221/21 z dnia 31.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:46:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 219/21 z dnia 31.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:45:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 218/21 z dnia 30.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:44:28 dodanie dokumentu
Uchwała XXXI/253/21 z dn. 30.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:43:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 206/21 z dnia 15.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:42:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 205/21 z dnia 15.12.2021r. Mirosława Lubinska 2022-01-26 09:41:16 edycja dokumentu
Przetargi (zakładka menu) Adam Mochol 2022-01-26 08:42:06 dodanie pozycji menu
Przetargi (zakładka menu) Adam Mochol 2022-01-26 08:40:48 usunięcie pozycji menu
Przetargi (zakładka menu) Adam Mochol 2022-01-26 08:40:37 dodanie pozycji menu
Przetargi na zbycie (zakładka menu) Adam Mochol 2022-01-26 08:38:01 usunięcie pozycji menu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Adam Mochol 2022-01-25 10:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/22 dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 z dnia 25 marca 2008 roku Adam Mochol 2022-01-24 12:31:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/11 z dnia 30 marca 2011 roku Adam Mochol 2022-01-24 12:22:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/22 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku Adam Mochol 2022-01-24 12:17:41 dodanie dokumentu
podatek od nieruchomości Sławomir Warnke 2022-01-24 08:47:45 edycja dokumentu
Petycje do Rady Miejskiej w Brusach - 2021 Weronika Kulesza 2022-01-21 14:38:11 edycja dokumentu
Petycje do Rady Miejskiej w Brusach - 2021 Weronika Kulesza 2022-01-21 14:37:42 edycja dokumentu
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach Ewa Mochol 2022-01-21 10:19:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach Adam Mochol 2022-01-20 15:02:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 208/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach Adam Mochol 2022-01-20 14:42:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach Adam Mochol 2022-01-20 14:42:27 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach Adam Mochol 2022-01-20 14:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Adam Mochol 2022-01-20 13:57:03 dodanie dokumentu
Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe Ewa Mochol 2022-01-20 13:21:27 edycja dokumentu
Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach Adam Mochol 2022-01-20 11:47:23 edycja dokumentu
Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach Adam Mochol 2022-01-20 11:32:25 edycja dokumentu