Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa drogi gminnej Czapiewice - Czapiewice - Wybudowanie 2022-11-03 10:32:56 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2022/2023 2022-10-17 13:38:04 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-10-05 15:02:41 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał 2022-09-08 15:05:22 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków 2022-09-20 15:33:55 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi gminnej Lubnia - Orlik 2022-09-02 08:39:48 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza 2022-08-30 11:41:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa 94 laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR 2022-07-26 15:59:15 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza 2022-07-07 14:11:10 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg na terenie gminy Brusy 2022-05-24 09:47:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia 2022-05-17 15:10:06 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza 2022-04-25 14:11:51 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach 2022-02-08 14:31:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe 2022-01-20 13:21:27 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2022 2021-12-31 07:21:43 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach 2021-12-31 07:21:36 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap II 2021-11-10 11:02:15 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2021/2022 2021-11-05 10:41:46 Minął termin składania ofert
Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno - etap II 2021-10-29 12:58:49 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych do przedszkola 2021-09-16 13:26:30 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Brusach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-09-06 14:28:22 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Brusach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-08-26 13:36:10 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych do żłobka w ramach projektu pod nazwą: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-08-19 14:39:17 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-07-14 14:37:20 Minął termin składania ofert
Dostawa kontenerów na odpady w ramach zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-08-06 11:13:21 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn.: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Państwa 2021-06-18 15:19:37 Minął termin składania ofert
Dostawa pojemników i kontenerów na odpady w ramach zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-06-11 14:47:26 Minął termin składania ofert
Dostawa nowej ładowarki teleskopowej w ramach zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-06-09 14:48:36 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa mineralnego 2021-05-25 13:23:59 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021 2021-04-21 09:33:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa 2022-01-05 08:58:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 2021-04-21 09:27:14 Minął termin składania ofert
Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-04-21 09:24:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych do przedszkola 2021-04-21 09:21:20 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2021 r. 2021-04-21 09:20:45 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych do żłobka w ramach projektu pod nazwą: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-04-21 09:20:02 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych 2021-04-21 09:19:09 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych 2021-04-21 09:18:18 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 2021-04-21 09:15:52 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Długiej w Męcikale 2021-04-21 09:14:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Polnej w Brusach 2021-04-21 09:13:07 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik 2021-04-21 09:11:54 Minął termin składania ofert
Dostawa nowego autobusu dla Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do przewozu uczniów do szkół 2021-04-21 09:10:11 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy 2021-04-21 09:09:16 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy 2021-04-21 09:08:04 Minął termin składania ofert
Dostawa nowego autobusu dla Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do przewozu uczniów do szkół 2021-04-21 09:06:53 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 2021-04-21 09:05:22 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy 2021-04-21 09:04:25 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej 2021-04-21 09:02:16 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne ? wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn.: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Państwa 2021-04-21 09:01:27 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn.: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Państwa 2021-04-21 09:00:09 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 2021-04-21 08:57:41 Minął termin składania ofert
Budowa drogi Brusy-Jaglie - Żabno 2021-04-21 08:56:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-04-21 08:27:26 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej 2021-04-21 08:21:56 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021 2021-04-21 08:20:42 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Kościelnej w Kosobudach 2021-04-21 08:19:56 Minął termin składania ofert
Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach 2021-04-21 07:58:52 Minął termin składania ofert
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy 2021-04-21 07:56:55 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych 2021-04-21 07:55:33 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie 2021-04-21 07:54:43 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-04-21 07:41:05 Minął termin składania ofert
Budowa remizy strażackiej w Leśnie 2021-04-21 07:39:43 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 2021-04-21 07:38:29 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-04-21 07:37:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych do żłobka w ramach projektu pod nazwą: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-04-21 07:36:26 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2020 2021-04-21 07:35:31 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach 2021-04-21 07:34:23 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa ul. Polnej w Brusach 2021-04-21 07:33:29 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2019/2020 2021-03-18 11:43:35 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych 2021-03-18 11:42:29 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2020 r. 2021-03-19 13:40:49 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2020 r. 2021-03-19 13:40:25 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2019/2020 2021-03-18 11:39:11 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej w Brusach 2021-03-18 11:38:24 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu 2021-03-18 11:37:16 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia 2021-03-18 11:35:42 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach 2021-03-18 11:34:40 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach 2021-03-18 11:31:47 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 2021-03-18 11:30:50 Minął termin składania ofert
Realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Remont budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach 2021-03-18 11:29:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 2021-03-18 11:25:37 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2021-03-18 11:24:41 Minął termin składania ofert
Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia 2021-03-18 11:22:59 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2021-03-18 11:21:53 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2021-03-18 11:21:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-18 11:20:22 Minął termin składania ofert
Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni 2021-03-18 11:16:28 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 2021-03-18 11:15:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni 2021-03-18 11:14:15 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020 2019-07-03 12:49:37 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2021-03-12 10:27:08 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa dróg w Gminie Brusy 2021-03-11 12:54:48 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad montażem instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn.: Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy 2021-03-11 12:53:55 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2021-03-11 12:53:05 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne 2021-03-11 12:51:43 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2021-03-11 12:48:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie 2021-03-11 12:47:17 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze, z wyłączeniem projektów grantowych 2021-03-11 12:46:38 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa dróg w Gminie Brusy 2021-03-11 13:08:12 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-11 12:43:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-11 12:42:00 Minął termin składania ofert
Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii 2021-03-11 12:40:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-11 12:37:02 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka 2021-03-11 12:32:16 Minął termin składania ofert
Budowa żłobka w Brusach 2021-03-11 12:31:26 Minął termin składania ofert
Naprawa dróg gminnych 2021-03-11 12:30:12 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus 2021-03-11 12:29:23 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap II współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 2021-03-11 12:28:26 Minął termin składania ofert
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Brusy 2021-03-11 11:19:53 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2019 2021-03-11 11:17:33 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap II współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 2021-03-11 11:15:01 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 2021-04-20 15:49:04 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2019 r. 2021-04-20 15:52:25 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2019 r. 2021-04-20 15:50:13 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - likwidacja skutków klęski żywiołowej 2021-04-20 15:47:36 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 2021-04-16 14:57:13 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 2021-04-16 14:54:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie 2021-04-16 14:58:46 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 2021-04-20 15:55:47 Minął termin składania ofert
Uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-19 13:47:10 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-04-20 15:53:22 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-18 13:44:58 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus 2021-03-18 13:43:32 Minął termin składania ofert
Budowa dróg gminnych 2021-03-18 13:42:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-03-18 13:40:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy szatni sportowej w Leśnie 2021-03-18 13:37:18 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg gminnych na terenie gminy Brusy 2021-03-18 11:56:01 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej Czyczkowy - Czarnowo 2021-04-20 15:51:18 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie 2021-03-18 11:52:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu 2021-03-18 11:51:42 Minął termin składania ofert
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Brusy 2021-03-18 11:51:00 Minął termin składania ofert
Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie 2021-03-18 11:50:20 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-09-05 11:52:09 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach 2018-10-10 13:18:43 Minął termin składania ofert
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu 2018-09-04 11:51:48 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków szkolnych 2018-10-10 12:17:30 Minął termin składania ofert
Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie 2018-08-21 15:14:11 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach 2018-08-16 14:09:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 2018-08-21 14:24:16 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków szkolnych 2018-07-26 11:20:46 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-16 11:46:23 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-08-14 14:02:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-08-06 14:52:48 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 2018-08-14 14:03:25 Minął termin składania ofert
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu 2018-07-20 13:35:00 Minął termin składania ofert
Remont i odbudowa ścieżek rowerowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 2018-07-11 14:44:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach 2018-07-12 11:59:57 Minął termin składania ofert
Gmina Brusy. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. 2018-06-19 15:15:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-06-13 13:11:34 Minął termin składania ofert
Odbudowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Brusy 2018-06-08 14:40:55 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 2018-07-20 11:55:05 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 2018-09-17 08:35:10 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach 2018-06-05 14:40:46 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 2018-05-17 14:58:12 Minął termin składania ofert
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus 2018-04-20 11:34:33 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-04-27 14:37:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno - Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy 2018-06-08 14:04:52 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa mineralnego łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych w 2018 r. 2018-04-05 14:47:59 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-04-17 15:09:02 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-04-09 12:39:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej w Brusach 2018-03-29 20:31:57 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-02-20 15:39:19 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-02-20 15:40:07 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2018 2018-01-03 14:38:51 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r. 2017-12-21 13:22:26 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2018 r. 2017-12-21 13:22:52 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BRUSY 2017-12-21 14:08:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - etap III 2017-12-01 12:25:10 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - nawałnica 2017-11-23 14:47:38 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik 2017-12-15 15:00:29 Minął termin składania ofert
Naprawa dróg gminnych 2017-11-15 14:24:52 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-08 12:47:29 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik 2017-11-27 13:51:59 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Długiej w Męcikale 2017-10-27 08:25:52 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Długiej w Męcikale 2017-10-06 11:01:25 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik 2017-09-28 11:15:47 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - edycja 2017 2017-08-16 14:33:28 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy 2017-08-17 11:30:04 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-18 11:00:06 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-07 14:09:32 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017-08-23 12:01:52 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G 2017-08-01 15:58:21 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, PROW na lata 2014-2020 2017-07-27 14:44:47 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-12 08:20:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-31 14:41:39 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach 2017-05-19 14:42:39 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach 2017-05-18 13:46:42 Minął termin składania ofert
Budowa dróg w miejscowości Leśno i Leśno - Wybudowanie 2017-05-10 13:23:21 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w gminie Brusy 2017-04-28 11:34:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy 2017-06-08 11:51:10 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-03-06 15:04:02 Minął termin składania ofert
Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy 2017-03-06 15:04:24 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-01-05 14:06:05 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2017 r. 2016-12-27 11:55:55 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2017 r. 2016-12-27 11:55:20 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2017 2017-01-03 11:53:12 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic ? kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-19 14:57:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic ? kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-16 14:48:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Laska - granica gminy Brusy 2016-12-07 15:01:06 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-22 15:00:58 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-30 12:13:06 Minął termin składania ofert
Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy 2016-10-25 14:22:24 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2016-10-04 11:56:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik 2016-08-05 13:31:20 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym 2016-07-29 11:08:30 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-26 12:21:50 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Kwiatowej w Brusach 2016-08-05 11:12:40 Minął termin składania ofert
Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach 2016-07-19 14:40:24 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach 2016-05-18 12:54:28 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach 2016-04-26 09:35:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach 2016-03-09 12:55:57 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Karpackiej w Brusach 2016-03-10 13:07:09 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2016 r. 2015-12-10 14:00:06 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2016 r. 2015-12-10 12:53:13 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2016 2015-11-18 13:53:10 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-12 09:55:03 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-02 12:20:45 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-30 12:43:26 Minął termin składania ofert
Modernizacja i remont nawierzchni drogi gminnej w Żabnie 2015-10-09 12:55:12 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Kosobudy - Huta 2015-09-30 13:34:22 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie oraz instalacja 135 zestawów pomp ciepła powietrze - woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach na terenie gminy Brusy w ramach zadania pn.: Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013 2015-09-04 14:29:14 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Brusy finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska 2015-09-04 09:03:20 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-10 09:47:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym-dokumentacja projektowa finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego 2015-08-18 09:55:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach 2015-05-14 13:57:28 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2015-04-27 13:02:42 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy, współfinansowanego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 Europejskiego Funduszu Rybackiego 2015-04-01 13:25:38 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Traugutta w Brusach 2015-03-11 11:46:09 Minął termin składania ofert