Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie chojnickim w 2022 r.
Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem

 4. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,  doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2022 R.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, 7.30-11.30

wtorek 8.00-12.00

piątek 7.00-11.00.

 1. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11.30-15.30.

wtorek 12.00-16.00

piątek 11.00-15.00

 1. Brusy, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Harmonogram: środa 13.00- 17.00

czwartek 7.00- 11.00

piątek 7.00- 11.00

       4. Czersk, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej - ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Harmonogram: poniedziałek 11.15- 15.15

wtorek 7.15- 11.15

 

Punkt poradnictwa obywatelskiego - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy):

1) Brusy, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy

Harmonogram: poniedziałek, środa 7.00- 11.00

wtorek 11.30- 15.30

 

2) Czersk, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy).

Harmonogram: środa 8.30- 12.30

czwartek 12.30- 16.30

piątek 7.30- 11.30

 

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:

 1. za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/pomorskie/chojnicki

 2. telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numer telefonu: 52 510 81 46.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,

 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon - po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informację dot. uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na stronie www.powiat.chojnice.pl

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu chojnickiego - zobacz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 17-09-2020 09:43:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 17-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 03-01-2022 13:26:16