Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ochrona środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę konopi włóknistych 2022-05-30 08:14:34
katalog Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2022-05-04 13:21:14
katalog INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2020-10-22 10:05:34
katalog Obwieszczenia 2015-03-12 13:00:07
katalog Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2015-05-08 10:44:07
dokument Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 2015-03-18 09:04:53
dokument Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brusy 2015-03-12 13:03:32
dokument Wykaz podmiotów zbierających na terenie gminy Brusy zużyty sprzęt elekteryczny i elektroniczny 2015-03-12 13:22:03
dokument Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Brusy 2015-03-12 13:08:30
dokument Informacja o miejscu zagospodarowania zebranych z terenu gminy Brusy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2015-03-12 13:11:39
dokument Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2015-03-12 13:15:35
dokument Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK 2015-03-12 13:20:05
dokument Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 2016-08-30 15:16:29