Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2022 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2022 rok 2022-01-14 09:52:10
dokument Zarządzenie Nr 2/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach. 2022-01-17 10:24:03
dokument Zarządzenie Nr 3/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2022-01-17 10:29:29
dokument Zarządzenie Nr 4/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2022-01-12 09:38:14
dokument Zarządzenie Nr 5/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-01-10 08:42:04
dokument Zarządzenie Nr 6/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, Kalwaryjnej i Słonecznej w Brusach 2022-01-14 13:15:23
dokument Zarządzenie Nr 7/22 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-01-10 08:47:09
dokument Zarządzenie Nr 8/22 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-01-12 09:41:15
dokument Zarządzenie Nr 9/22 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-01-24 12:17:41
dokument Zarządzenie Nr 10/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-02-10 08:51:49
dokument Zarządzenie Nr 11/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę ulic w Brusach - prace projektowe" 2022-01-14 14:26:09
dokument Zarządzenie Nr 12/22 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2022-02-15 11:54:44
dokument Zarządzenie Nr 13/22 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-02-08 15:39:58
dokument Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-01-20 13:57:03
dokument Zarządzenie Nr 17/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-01-27 10:04:03
dokument Zarządzenie Nr 18/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy 2022-01-27 10:09:44
dokument Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-01-27 10:28:19
dokument Zarządzenie Nr 20/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły 2022-01-27 10:43:43
dokument Zarządzenie Nr 21/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/11 z dnia 30 marca 2011 roku 2022-01-24 12:22:33
dokument Zarządzenie Nr 22/22 dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 z dnia 25 marca 2008 roku 2022-01-24 12:31:55
dokument Zarządzenie Nr 23/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-02-16 13:46:35
dokument Zarządzenie Nr 24/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-02-15 11:40:12
dokument Zarządzenie Nr 25/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odwonienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach" 2022-02-01 12:49:43
dokument Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-02-21 10:22:38
dokument Zarządzenie Nr 27/22 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2022-02-15 11:46:27
dokument Zarządzenie Nr 28/22 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-02-21 10:27:00
dokument Zarządzenie Nr 29/22 z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku 2022-02-16 10:44:01
dokument Zarządzenie Nr 30/22 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/20 Burmistrza Brus z dnia 30 września 2020 roku w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Brusach 2022-02-21 10:33:43
dokument Zarządzenie Nr 31/22 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-02-22 09:21:16
dokument Zarządzenie Nr 32/22 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2022 roku 2022-03-09 17:23:16
dokument Zarządzenie Nr 33/22 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-03-07 15:48:13
dokument Zarządzenie Nr 34/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-03-25 09:43:24
dokument Zarządzenie Nr 35/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-03-04 15:51:51
dokument Zarządzenie Nr 36/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. pomocy Ukrainie 2022-03-01 11:21:53
dokument Zarządzenie Nr 37/22 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-03-22 14:49:23
dokument Zarządzenie Nr 38/22 z dnia 9 marca 2022 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/19 Burmistrza Brus z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej i zmiany Zarządzenia nr 18/20 Burmistrza Brus z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2022-03-23 09:36:00
dokument Zarządzenie Nr 39/22 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-03-14 16:21:44
dokument Zarządzenie Nr 40/22 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-03-21 15:33:22
dokument Zarządzenie Nr 41/22 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy za rok 2022 2022-03-23 10:24:36
dokument Zarządzenie Nr 42/22 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-03-25 08:12:00
dokument Zarządzenie Nr 43/22 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2022-03-24 13:36:25
dokument Zarządzenie Nr 44/22 z dnia 23 marca 2022 roku sprawie powołania zespołu projektowego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2022-04-01 11:21:19
dokument Zarządzenie Nr 45/22 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnych w Kosobudach 2022-04-22 13:27:21
dokument Zarządzenie Nr 46/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Brusy 2022-04-22 13:32:48
dokument Zarządzenie Nr 47/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-04-11 10:20:31
dokument Zarządzenie Nr 48/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Bruskiej Rady Seniorów 2022-04-06 12:57:10
dokument Zarządzenie Nr 49/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia pani Joanny Wróblewskiej ze służby przygotowawczej i terminie przeprowadzenia egzaminu 2022-05-25 11:08:18
dokument Zarządzenie Nr 50/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 2022-04-08 13:42:36
dokument Zarządzenie Nr 51/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2022-04-11 09:58:56
dokument Zarządzenie Nr 52/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień WYLOGUJ SIĘ BĄDŹ AKTYWNY BEZ TELEFONU! 2022-04-06 14:34:21
dokument Zarządzenie Nr 53/221 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-04-11 11:58:15
dokument Zarządzenie Nr 54/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-04-11 10:25:34
dokument Zarządzenie Nr 55/55 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-04-12 13:46:13
dokument Zarządzenie Nr 56/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. 2022-04-21 14:31:51
dokument Zarządzenie Nr 57/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-05-04 14:05:13
dokument Zarządzenie Nr 58/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-04-29 09:10:07
dokument Zarządzenie Nr 59/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-05-11 13:00:43
dokument Zarządzenie Nr 60/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  165/2008 z dnia 25 marca 2008 roku 2022-05-11 13:07:13
dokument Zarządzenie Nr 61/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Brusach 2022-05-09 13:10:42
dokument Zarządzenie Nr 63/22 z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu czytelniczego 2022-05-13 09:08:25
dokument Zarządzenie Nr 64/22 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brusy 2022-05-13 14:25:03
dokument Zarządzenie Nr 65/22 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2022-07-11 10:50:53
dokument Zarządzenie Nr 66/22 z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w ramach Gminnego konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień "WYLOGUJ SIĘ - BĄDŹ AKTYWNY BEZ TELEFONU!" 2022-05-19 10:30:43
dokument Zarządzenie Nr 67/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-05-27 10:26:54
dokument Zarządzenie Nr 68/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2022 rok 2022-05-30 14:47:04
dokument Zarządzenie Nr 69/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów członków Bruskiej Rady Seniorów 2022-05-23 14:58:56
dokument Zarządzenie Nr 70/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu plastycznego pt. "EkoBrusek" 2022-05-25 09:57:56
dokument Zarządzenie Nr 71/22 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania "Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia"" 2022-05-26 09:29:44
dokument Zarządzenie Nr 72/22 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg na terenie gminy Brusy" 2022-05-26 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 73/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach 2022-06-06 15:25:54
dokument Zarządzenie Nr 74/22 za dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2022-06-06 15:27:28
dokument Zarządzenie Nr 75/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2022-06-06 15:28:45
dokument Zarządzenie Nr 76/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Bruskiej Rady Seniorów 2022-05-31 13:16:42
dokument Zarządzenie Nr 77/22 z dnia 30 maja 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" 2022-05-31 13:23:37
dokument Zarządzenie Nr 78/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-06-06 15:33:50
dokument Zarządzenie Nr 79/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-06-06 15:38:36
dokument Zarządzenie Nr 80/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Brusy za 2021 rok 2022-05-31 14:26:00
dokument Zarządzenie Nr 81/22 z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny przygotowanych prezentacji w ramach gminnego konkursu czytelniczego ?Bruscrosing ? happening czytelniczy? 2022-06-06 15:42:32
dokument Zarządzenie Nr 83/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok -Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 2022-06-20 09:54:56
dokument Zarządzenie Nr 84/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy 2022-06-22 13:27:19
dokument Zarządzenie Nr 85/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w ramach Konkursu plastycznego pt. "EkoBrusek" 2022-07-08 10:37:58
dokument Zarządzenie Nr 86/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-06-21 09:00:07
dokument Zarządzenie Nr 87/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-06-22 13:22:44
dokument Zarządzenie Nr 88/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2022-06-21 11:08:57
dokument Zarządzenie Nr 89/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia składu  Bruskiej Rady Seniorów 2022-06-22 13:39:55
dokument Zarządzenie Nr 90/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku 2022-07-06 08:38:03
dokument Zarządzenie Nr 91/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 2022-06-23 08:19:46
dokument Zarządzenie Nr 92/22 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za dostarczone ciepło do pomieszczeń zasilanych z kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 2022-07-06 08:46:38
dokument Zarządzenie Nr 93/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-07-06 08:55:46
dokument Zarządzenie Nr 94/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-07-06 08:59:28
dokument Zarządzenie Nr 95/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Brusy, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie 2022-07-01 14:36:54
dokument Zarządzenie Nr 96/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-07-08 08:38:46
dokument Zarządzenie Nr 97/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-07-11 13:12:12
dokument Zarządzenie Nr 98/22 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 10:35:31
dokument Zarządzenie Nr 99/22 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 10:36:53
dokument Zarządzenie Nr 100/22 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.2.2022 i OPR.2110.3.2022 2022-07-11 10:54:46
dokument Zarządzenie Nr 101/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach 2022-07-06 10:41:14
dokument Zarządzenie Nr 102/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2022-07-06 10:44:51
dokument Zarządzenie Nr 103/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2022-07-06 10:48:13
dokument Zarządzenie Nr 105/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat na terenie Gminy Brusy, powstałych wskutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2022-07-11 14:04:32
dokument Zarządzenie Nr 106/22 z dnia 5 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 98/22 Burmistrza Brus z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 13:43:10
dokument Zarządzenie Nr 107/22 z dnia 5 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 99/22 Burmistrza Brus z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 13:45:37
dokument Zarządzenie Nr 108/22 z dnia 5 lipca 2022 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 763/18 Burmistrza Brus z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w gminie Brusy 2022-07-06 12:57:58
dokument Zarządzenie Nr 109/22 z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu na Makietę Statku Pirackiego 2022-07-11 11:27:55
dokument Zarządzenie Nr 110/22 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-08-05 09:31:30
dokument Zarządzenie Nr 111/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-08-16 11:55:03
dokument Zarządzenie Nr 112/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-07-20 07:11:10
dokument Zarządzenie Nr 113/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2022-07-20 09:04:03
dokument Zarządzenie Nr 114/22 z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli prac konserwatorskich i restauratorskich 2022-07-28 14:34:37
dokument Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza 2022-07-25 08:19:51
dokument Zarządzenie Nr 116/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-07-25 08:48:43
dokument Zarządzenie Nr 117/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-08-17 12:39:24
dokument Zarządzenie Nr 118/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-08-16 12:56:23
dokument Zarządzenie Nr 119/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę 94 laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR" 2022-07-29 12:58:23
dokument Zarządzenie Nr 120/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 807/18 Burmistrza Brus z dnia 4 września 2018r. w sprawie oddania w użyczenie część nieruchomości komunalnej w gminie Brusy 2022-08-16 13:00:31
dokument Zarządzenie Nr 121/22 z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-08-18 07:55:41
dokument Zarządzenie Nr 122/22 z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-08-17 12:47:51
dokument Zarządzenie Nr 123/22 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-08-23 14:19:19
dokument Zarządzenie Nr 124/22 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-08-25 14:55:52
dokument Zarządzenie Nr 125/22 z dnia 22 sierpnia 2022 roku W sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizacje w 2022roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020-2022 2022-08-25 08:51:13
dokument Zarządzenie Nr 126/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-08-29 09:43:51
dokument Zarządzenie Nr 127/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rodzicom lub opiekunom prawnym 2022-08-25 08:37:16
dokument Zarządzenie Nr 128/22 z dnia 23 sierpnia 2022 ropu w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Brusach. 2022-08-25 14:48:17
dokument Zarządzenie Nr 129/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-08-31 12:15:46
dokument Zarządzenie Nr 130/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-09-14 10:06:39
dokument Zarządzenie Nr 131/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2022-09-01 07:57:17
dokument Zarządzenie nr 132/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-09-14 10:13:11
dokument Zarządzenie Nr 133/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę 2022-09-21 13:27:51
dokument Zarządzenie Nr 134/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ? edycja pierwsza. 2022-09-14 13:41:54
dokument Zarządzenie Nr 135/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi gminnej Lubnia - Orlik" 2022-09-14 13:48:04
dokument Zarządzenie Nr 136/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków"" 2022-09-14 13:51:23
dokument Zarządzenie Nr 137/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania "Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał"" 2022-09-14 13:55:35
dokument Zarządzenie Nr 138/22 z dnia 7 września 2022 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu gminy Brusy dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy w 2022 r. 2022-09-14 13:11:45
dokument Zarządzenie Nr 139/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-09-16 09:08:28
dokument Zarządzenie Nr 140/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-09-26 09:21:16
dokument Zarządzenie Nr 141/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego 2022-09-16 12:08:31
dokument Zarządzenie Nr 142/22 z dnia 8 wrzesnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji projektu pn.: "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2022-09-20 15:36:04
dokument Zarządzenie Nr 143/22 z dnia 9 września 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2022 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2022-09-16 09:14:45
dokument Zarządzenie Nr 144/22 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2022-09-16 09:18:51
dokument Zarządzenie Nr 146/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy 2022-09-22 13:27:44
dokument Zarządzenie Nr 147/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-09-21 13:17:28
dokument Zarządzenie nr 148/22 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-09-20 15:43:18
dokument Zarządzenie Nr 149/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-09-30 14:30:28
dokument Zarządzenie Nr 150/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-09-30 14:37:20