Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wody Polskie dotyczące zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 26 listopada 2021 r. pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice. 2021-12-06 12:05:42
dokument Ogłoszenie Sądy Rejonowego w Chojnicach dot. depozytu sądowego - dokument stracił ważność 2021-11-25 13:07:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 9 listopada 2021 roku znak: GD.ZUZ.1.4210.CH.38.2021.KO 2021-11-16 11:55:24
dokument Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku 2021-11-03 11:22:39
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2021-10-13 09:09:33
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce nr 1328 obręb ewidencyjny Czyczkowy, gmina Brusy, powiat chojnicki" 2021-09-29 08:20:53
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2021-09-22 08:12:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego ws prawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn" na działce Nr 80/1 obręb 0012 Lubnia w gminie Brusy, na terenie zamknietym 2021-08-10 09:45:36
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 40MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - obręb Małe Chełmy 2021-07-07 12:30:37
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 40MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - obręb Małe Chełmy 2021-07-07 12:29:50
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - obręb Małe Chełmy 2021-07-07 12:28:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 2021-06-21 07:42:33
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny w Leśnie 2021-06-02 08:08:47
dokument Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku obory z rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej i elektrycznej oraz odgromowej, wraz ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę, w istniejącym siedlisku rolnym na terenie działki nr 73/2, położonej w miejscowości Czarnowo 25, gm. Brusy, 2021-05-24 10:34:16
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzeniu postępowania w sprawie wyadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu - obręb Męcikał 2021-05-18 13:34:27
dokument Obwieszczenie Starosty Chojnickiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w dwóch elektrowni fotowoltaicznych, położonych w Zalesiu 2021-05-05 12:07:11
dokument Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego oraz magazynu paszowego w miejscowości Brusy-Jaglie 2021-04-08 10:05:55
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku zakończeniu postępowania dot. zmiany lasu 2021-03-31 14:56:47
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-03-29 13:44:43
dokument Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku obory (proj. docelowa obsada zwierząt w całym gospodarstwie rolnym wyniesie 154 DJP; proj. wzrost o 61 DJP), z rozbudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej i elektrycznej oraz odgromowej, wraz ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę, w istniejącym siedlisku rolnym na terenie działki nr 73/2, położonej w miejscowości Czarnowo 25, gm. Brusy. 2021-03-24 13:12:58
dokument Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku 2021-03-22 07:54:50
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 173, 175 i cz. 166/1 obręb Lubnia, gmina Brusy"" 2021-02-16 11:42:02
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o powierzchni do 5 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Brusy, obręb Huta, dz. nr 108" 2021-02-16 10:08:56
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o powierzchni do 10 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Brusy, obręb Kosobudy, dz. nr 295/2" 2021-02-16 10:01:41
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny dla części działek ewidencyjnych nr 107 i 108 położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gmina Brusy, powiat chojnicki" 2021-02-05 14:02:25
dokument Ogłoszenie dot. wydania decyzji nr GE.683.114.2019 ustalającej odszkodowanie za utratę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kosobudy 2021-01-29 12:30:41
dokument Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie nawierzchni drogowych na ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową wodociągu oraz budowę oświetlenia drogowego w mieście Brusy" 2021-01-29 12:24:24
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Kosobudy? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1158/1 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy 8 MW (8x1 MW) 2021-01-20 08:10:25
dokument Obwieszczenie Starosty Chojnickiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującej: budowę budynku inwentarskiego oraz budowę magazynu paszowego w miejscowości Brusy-Jaglie 2021-01-12 09:34:15
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo" 2021-01-12 09:28:03
dokument Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku 2021-01-11 10:47:08