Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - edycja na 2020 2019-11-21 07:17:15
dokument Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku 2019-10-25 14:34:46
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kosobudach 2019-10-21 12:42:40
dokument Zapytanie ofertowe - kompleksowa usługa obejmująca zbieranie, zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia w ramach zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - likwidacja skutków klęski żywiołowej" 2019-10-09 07:58:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Brus o przyjęciu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy, i możliwości zapoznania się z ich treścią 2019-10-07 14:59:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Brus o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał, gmina Brusy i możliwości zapoznania się z jego treści 2019-10-07 14:56:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Brus o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d|a działek 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gmina Brusy i możliwości zapoznania się z jego treści 2019-10-07 14:54:15
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Rudzinach 2019-09-20 11:51:26
dokument Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych 2019-09-16 14:57:21
dokument Zapytanie ofertowe - kompleksowa usługa obejmująca zbieranie, zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia w ramach zadania pn.: ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy ? likwidacja skutków klęski żywiołowej? 2019-09-04 14:34:21
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2019 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2019-08-27 13:05:50
dokument Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-07-17 11:22:14
dokument Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem 2019-06-05 09:06:18
dokument Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2019 rok - obowiązuje od 1 maja 2019 roku 2019-05-02 06:56:07
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w Męcikale 2019-04-16 14:18:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego Panu Antoniemu Stoltmann 2019-03-13 12:22:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko - obręb ewidencyjny: Czapiewice, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Leśno, Męcikał 2019-03-11 09:25:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr 738 i nr 554, obręb ewidencyjny Kosobudy, gmina Brusy 2019-03-11 09:19:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka nr 601, obręb ewidencyjny Czyczkowy, gmina Brusy 2019-03-11 09:17:27
dokument Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2019 rok - obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku 2019-02-05 10:41:59