Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: Agnieszka Drzewicka

Kontakt:

tel. 52 39 69 325

biuro nr 15 (parter)

 

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. koordynowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych,
 4. organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
 5. współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 6. organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,
 7. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 8. organizowanie szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z używania alkoholu,
 9. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 10. współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z ustaw dotykających problemu używania alkoholu; np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji, itp.
 11. realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

 1. opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. koordynowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. diagnoza problemów związanych z narkomanią,
 4. organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z substancjami psychoaktywnymi,
 5. współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji działalności profilaktycznej w zakresie narkomanii,
 6. organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,
 7. wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów wynikających z używania narkotyków,
 8. organizowanie szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z używania narkotyków,
 9. współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Posterunkiem Policji, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej itp.,
 10. organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i zapobiegawczych dla mieszkańców gminy określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 1. tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz planowanie i realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. organizowanie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. organizowanie szkoleń dla realizatorów zadań wynikających z ustawy np. pracowników służby zdrowia, nauczycieli,
 4. organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,
 5. współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Niebieska Linia, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, itp.
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 21-01-2015 10:45:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Zakrzewska 21-01-2015 10:45:38