Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2015 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 25/15 z dnia 02.01.2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2015 rok 2015-01-19 10:34:43
dokument Zarządzenie Nr 26/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 2015-01-19 10:42:27
dokument Zarzadzenie Nr 27/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku 2015-01-19 10:50:34
dokument Zarządzenie Nr 29/15 z dnia 14.01.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-01-21 07:26:24
dokument Zarządzenie Nr 30/15 z dnia 16.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2015-01-21 07:30:37
dokument Zarządzenie Nr 31/15 z dnia 20.01.2015r. w sprawie przekazania instalacji c.o. Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie Szkoła Filialna w Przymuszewie 2015-02-02 10:24:53
dokument Zarządzenie Nr 32/15 z dnia 22.01.2015r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2015 rok 2015-01-30 07:40:45
dokument zarządzenie Nr 33/15 z dnia 22.01.2015r. w sprawie zwołania zebrań wyborczyh w sołectwach i osiedlach na terenie gminy Brusy 2015-04-27 12:26:04
dokument Zarządzenie Nr 34/15 z dnia 27.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-01-30 13:18:43
dokument Zarządzenie Nr 35/15 z dnia 27.01.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-02-09 12:14:28
dokument Zarządzenie Nr 36/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku 2015-02-02 10:26:22
dokument Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 30.01.2015r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2015-02-12 11:58:12
dokument Zarządzenie Nr 38/15 z dnia 03.02.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/15 Burmistrza Brus z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku 2015-02-05 13:45:48
dokument Zarządzenie Nr 39/15 z dnia 18.02.2015r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-02-23 11:48:47
dokument Zarządzenie Nr 40/15 z dnia 18.02.2015r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-02-23 11:49:31
dokument Zarządzenie Nr 41/15 z dnia 26.02.2015r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-02-27 08:12:15
dokument Zarządzenie Nr 42/15 z dnia 27.02.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Rewitaliacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy", współfinansowanego w ramach Środka 4.1 ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa", objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" Europejskiego Funduszu Rybackiego 2015-03-10 08:25:31
dokument Zarządzenie Nr 43/15 z dnia 27.02.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na ,,Budowę ulicy Traugutta w Brusach" 2015-03-10 08:18:11
dokument Zarządzenie Nr 44/15 z dnia 27.02.2015r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej 2015-03-12 09:35:37
dokument Zarządzenie Nr 45/15 z dnia 04.03.2015r. w sprawie powołania zespołu ds. budowy Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2015-03-12 09:37:01
dokument Zarządzenie Nr 46/15 z dnia 10.03.2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji na terenie miasta i gminy Brusy Programu Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 2015-03-16 12:14:13
dokument Zarządzenie Nr 47/15 z dnia 10.03.2015r. w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2015 roku programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziaseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. ,,Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019. 2015-03-20 13:43:54
dokument Zarządzenie Nr 48/15 z dnia 13.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-03-17 12:37:20
dokument Zarządzenie Nr 49/15 z dnia 13.03.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrebnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji. 2015-03-25 10:45:30
dokument Zarządzenie Nr 50/15 z dnia 18.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2015-04-14 09:51:44
dokument Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 18.03.2015r. w sprawie powołania ,,Pionu Ochrony Informacji Niejawnych" w Urzędzie Miejskim w Brusach. 2015-03-26 07:58:45
dokument Zarządzenie Nr 52/15 z dnia 24.03.2015r. w sprawie sprzedaży działki w Lubni w II przetargu 2015-03-27 07:29:18
dokument Zarządzenie Nr 53/15 z dnia 24.03.2015r. w sprawie sprzedaży działki w Leśnie w II przetargu. 2015-03-27 07:30:18
dokument Zarządzenie Nr 54/15 z dnia 25.03.2015r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej. 2015-04-16 09:56:54
dokument Zarządzenie Nr 55/15 z dnia 25.03.2015r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2015-04-17 11:49:46
dokument Zarządzenie Nr 56/15 z dnia 25.03.2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy. 2015-03-27 08:04:07
dokument Zarządzenie Nr 57/15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji 2015-04-02 10:39:46
dokument Zarządzenie Nr 58/15 z dnia 30.03.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-03-31 13:45:48
dokument Zarządzenie Nr 59/15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmian w bydżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-04-02 10:48:33
dokument Zarządzenie Nr 59.1/15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-04-16 13:35:48
dokument Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2015-04-14 09:53:18
dokument Zarządzenie Nr 61/15 z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-04-14 09:38:03
dokument Zarządzenie Nr 62/15 z dnia 03.04.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G" dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 2015-04-14 09:46:30
dokument Zarządzenie Nr 63/15 z dnia 03.04.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na ,,Przebudowę terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach" 2015-04-14 09:50:10
dokument Zarządzenie Nr 64/15 z dnia 08.04.2015r. w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ,,Tęcza" w Brusach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-04-14 09:35:06
dokument Zarządzenie Nr 65/15 z dnia 08.04.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2015 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. ,,Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 2015-04-16 09:59:23
dokument Zarządzenie Nr 66/15 z dnia 10.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-04-16 13:37:55
dokument Zarządzenie Nr 67/15 z dnia 10.04.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-04-16 10:01:40
dokument Zarządzenie Nr 68/15 z dnia 14.04.2015r. w sprawie określenia warunków wykorzystania, rozliczenia i zwrotu dotacji celowej przez zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 2015-04-16 13:34:02
dokument Zarzadzenie Nr 69/15 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-04-21 12:42:33
dokument Zarządzenie Nr 70/15 z dnia 20.04.2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brusy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-05-18 12:52:16
dokument Zarządzenie Nr 71/15 z dnia 20.04.2015r. w sprawie wytycznych do przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2015/2016 2015-05-12 14:01:04
dokument Zarządzenie Nr 72/15 z dnia 22.04.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2015 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. ,,Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 2015-04-24 09:55:59
dokument Zarządzenie Nr 73/15 z dnia 28.04.2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu plastycznego na wykonanie plakatu profilaktycznego 2015-05-11 09:57:21
dokument Zarzadzenie Nr 74/15 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-05-04 08:09:28
dokument Zarządzenie Nr 75/15 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-05-04 08:10:37
dokument Zarządzenie Nr 76/15 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-05-04 08:11:39
dokument Zarządzenie Nr 77/15 z dnia 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-05-05 14:31:09
dokument Zarzadzenie Nr 78/15 z dnia 29.04.2015r. w sprawie planu finansowego dla Urzedu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-05-05 10:51:53
dokument Zarządzenie Nr 79/15 z dnia 30.04.2015r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 2015-05-05 13:35:49
dokument Zarządzenie Nr 80/15 z dnia 30.04.2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-05-05 13:36:46
dokument Zarządzenie Nr 81/15 z dnia 07.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-05-08 11:09:59
dokument Zarządzenie Nr 82/15 z dnia 07.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-05-11 10:00:09
dokument Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 07.05.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-05-08 11:03:55
dokument Zarządzenie Nr 84/15 z dnia 07.05.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-05-08 11:05:23
dokument Zarządzenie Nr 85/15 z dnia 08.05.2015r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-05-14 13:35:56
dokument Zarządzenie Nr 86/15 z dnia 08.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok 2015-05-14 13:39:16
dokument Zarządzenie Nr 87/15 z dnia 15.05.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-06-03 08:33:12
dokument Zarządzenie Nr 88/15 z dnia 19.05.2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kosobudach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 2015-06-01 08:36:33
dokument Zarządzenie Nr 89/15 z dnia 19.05.2015r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej. 2015-06-08 14:05:30
dokument Zarządzenie Nr 90/15 z dnia 21.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-06-01 08:41:04
dokument Zarządzenie Nr 91/15 z dnia 21.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrebnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok 2015-06-01 08:43:33
dokument Zarządzenie Nr 92/15 z dnia 20.05.2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-07-01 12:44:37
dokument Zarządzenie Nr 93/15 z dnia 23.05.2015r. w sprawie zmianuy w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Męcikale powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 2015-06-01 08:38:53
dokument Zarządzenie Nr 94/15 z dnia 01.06.2015r. w sprawie powołana komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na 2015-06-09 10:13:30
dokument Zarządzenie Nr 95/15 z dnia 01.06.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac w konkursie plastycznym ,,NASZ KOLOROWY TRZEŹWY ŚWIAT" - bez agresji, przemocy i cyberprzemocy! 2015-06-17 13:26:16
dokument Zarządzenie Nr 96/15 z dnia 03.06.2015r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywlinego w Brusach 2015-06-09 08:32:36
dokument Zarządzenie Nr 97/15 z dnia 08.06.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2015-06-12 09:29:47
dokument Zarządzenie Nr 98/15 z dnia 08.06.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brusach 2015-06-12 09:32:03
dokument Zarządzenie Nr 99/15 z dnia 10.06.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-06-12 09:45:00
dokument Zarządzenie Nr 100/15 z dnia 10.06.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,,Piękna Wieś Pomorska 2015" 2015-06-11 07:57:20
dokument Zarządzenie Nr 101/15 z dnia 10.06.2015r. w sprawie rozstrzyhgnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizacją zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-06-16 14:07:31
dokument Zarządzenie Nr 102/15 z dnia 10.06.2015r. w sprawie wykupu działek 2015-06-29 10:18:32
dokument Zarządzenie Nr 103/15 z dnia 10.06.2015r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Brusach 2015-06-29 10:17:46
dokument Zarządzenie Nr 104/15 z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-07-02 12:04:45
dokument Zarządzenie Nr 105/15 z dnia 26.06.2015r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubni 2015-06-29 07:13:44
dokument Zarządzenie Nr 106/15 z dnia 26.06.2015r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań zasilanych w ciepło z pieca CO Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2015-07-03 09:28:37
dokument Zarządzenie Nr 107/15 z dnia 26.06.2015r. w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań zasilanych w ciepło z pieca CO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2015-07-03 09:31:20
dokument Zarządzenie Nr 108/15 z dnia 26.06.2015r. w sparwie ustalenia stawki za orzewanie mieszkań zasilanych w ciepło z pieca CO Szkoły Podstawowej w Męciakle 2015-07-03 09:33:44
dokument Zarządzenie Nr 109/15 z dnia 26.06.2015r. w sparwie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań zasilanych w ciepło z pieca CO Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2015-07-03 09:36:31
dokument Zarządzenie Nr 110/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy 2015-07-02 12:06:59
dokument Zarzadzenie Nr 111/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych 2015-07-17 13:56:52
dokument Zarządzenie Nr 112/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie sprzedaży działki w Czapiewicach 2015-07-01 12:47:49
dokument Zarządzenie Nr 113/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie sprzedaży działki w Główczewicach 2015-07-01 12:48:52
dokument Zarządzenie Nr 114/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok 2015-07-01 12:54:33
dokument Zarządzenie Nr 115/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie sprzedaży dzaiłki w Hucie 2015-07-01 12:45:58
dokument Zarządzenie Nr 116.1/15 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie określenia procedury połączenia Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni i Gimnazjum w Lubni w Zespół Szkół w Lubni 2016-03-14 08:14:22
dokument Zarządzenie Nr 116/15 z dnia 29.06.2015r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2015-07-09 07:51:43
dokument Zarzadzenie Nr 117/15 z dnia 07.07.2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-07-08 08:56:20
dokument Zarządzenie Nr 118/15 z dnia 07.07.2015r. w sprawie oddania w użyczenie czesci nieruchomości komunalnej 2015-07-08 10:02:05
dokument Zarządzenie Nr 119/15 z dnia 07.07.2015r. w sprawie opracowania ,,Planu Akcji Kurierskiej na terenie gminy Brusy" oraz ,,Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Brusy" 2015-07-09 13:48:27
dokument Zarządzenie Nr 120/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Zakrzewskiej, ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-21 08:46:31
dokument Zarządzenie Nr 121/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Styp Rekowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-21 08:49:28
dokument Zarządzenie Nr 122/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Jamrozik, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-21 08:55:45
dokument Zarządzenie Nr 123/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Ostrowskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-21 08:58:17
dokument Zarządzenie Nr 124/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2015-07-21 09:00:06
dokument Zarządzenie Nr 125/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brusach 2015-07-21 09:04:14
dokument Zarządzenie Nr 126/15 z dnia 10.07.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Zespołu Szkół w Lubni 2015-07-21 09:02:42
dokument Zarządzenie Nr 127/15 z dnia 14.07.2015r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-07-17 13:58:30
dokument Zarządzenie Nr 128/15 z dnia 14.07.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmainy w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-07-17 10:11:40
dokument Zarządzenie Nr 129/15 z dnia 14.07.2015r. w sprawie nabycia nieruchomości w Brusach 2015-07-17 10:08:39
dokument Zarządzenie Nr 130/15 z dnia 22.07.2015r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2015 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia ,,Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016 2015-07-31 07:49:12
dokument Zarządzenie Nr 132/15 z dnia 28.07.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-08-04 09:09:22
dokument Zarządzenie Nr 133/15 z dnia 28.07.2015r. w spraie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-08-04 09:45:11
dokument Zarządzenie Nr 134/15 z dnia 29.07.2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-08-04 09:07:31
dokument Zarządzenie Nr 135/15 z dnia 07.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-08-10 08:50:40
dokument Zarządzenie Nr 136/15 z dnia 07.08.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrebnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-08-10 08:53:41
dokument Zarządzenie Nr 137/15 z dnia 07.08.2015r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych na zadanie pn. "Rozbudowa systemy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2015-08-07 14:16:06
dokument Zarządzenie Nr 138/15 z dnia 17.08.2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Brusy powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-08-18 12:06:45
dokument Zarządzenie Nr 139/15 z dnia 18.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015r. 2015-08-19 13:51:58
dokument Zarządzenie Nr 140/15 z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok 2015-10-23 11:51:42
dokument Zarządzenie Nr 141/15 z dnia 18.08.2015r. w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy. 2015-08-19 11:29:38
dokument Zarządzenie Nr 142/15 z dnia 18.08.2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 2015-08-19 11:31:21
dokument Zarządzenie Nr 143/15 z dnia 18.08.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złozonych w konkursie na realizację w 2015 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia ,,Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016 2015-08-24 07:39:10
dokument Zarządzenie Nr 144/15 z dnia 24.08.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2015 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia ,,Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016 2015-09-02 09:15:05
dokument Zarządzenie Nr 145/15 w sprawie zmiany w składach Obwodowej Komisji do spraw Referendum na terenie gminy Brusy powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-08-25 15:39:00
dokument Zarządzenie Nr 146/15 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie oraz instalację 135 zestawów pomp ciepła powietrze - woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach na terenie gminy Brusy" w ramach zadania pn.: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007 - 2013 2015-09-15 09:52:52
dokument Zarządzenie Nr 147/15 z dnia 28.08.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach w Brusach na 2015 rok 2015-09-02 09:10:30
dokument Zarządzenie Nr 148/15 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowej Komisji do spraw Referendum na terenie gminy Brusy powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-07 11:41:28
dokument Zarządzenie Nr 149/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie powołąnia Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Brusy 2015-09-15 09:19:08
dokument Zarządzenie Nr 150/15 w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń w zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brusy 2015-09-07 11:48:14
dokument Zarządzenie Nr 151/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-09-15 09:20:27
dokument Zarządzenie Nr 152/15 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w gminie Brusy 2016-06-03 11:02:24
dokument Zarządzenie nr 153/15 z dnia 03.09.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-09-07 11:52:33
dokument Zarządzenie Nr 154/15 z dnia 03.09.2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-09-07 11:58:25
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany w składach Obwodowej Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Brusy powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 2015-11-03 12:50:54
dokument Zarządzenie Nr 156/15 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie wykupu nieruchomości 2015-09-18 12:18:48
dokument Zarządzenie Nr 157/15 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie wykupu nieruchomośc 2015-09-18 12:24:29
dokument Zarządzenie Nr 158/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi transportu rolnego Kosobudy - Huta" 2015-10-06 09:54:11
dokument Zarządzenie Nr 159/15 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację i remont nawierzchni drogi gminnej w Żabnie" 2015-10-06 09:59:39
dokument Zarządzenie Nr 160/15 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2015-10-06 11:23:55
dokument Zarządzenie Nr 161/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 rok 2015-10-06 11:12:22
dokument Zarządzenie Nr 162/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-10-26 09:37:15
dokument Zarządzenie Nr 163/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-10-06 10:05:44
dokument Zarządzenie Nr 164/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2015-10-06 11:28:21
dokument Zarządzenie Nr 165/15 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-10-06 10:22:48
dokument Zarządzenie Nr 166/15 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2015-10-22 08:32:39
dokument Zarządzenia Nr 167/2015 z dnia 05 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brusy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 10:25:24
dokument Zarządzenie Nr 168/15 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby stypendiów Burmistrza Brus 2015-10-06 15:53:19
dokument Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej spraw obronnych i obrony cywilnej 2015-10-15 14:18:58
dokument Zarządzenie Nr 170/15 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "GRYF" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-10-19 11:31:34
dokument Zarządzenie Nr 171/15 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-10-16 09:08:57
dokument Zarządzenie Nr 172/15 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu Gminy Brusy dotacji celowej w 2015 roku 2015-10-16 09:10:43
dokument Zarządzenie Nr 173/15 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie oddania w najem części budynku komunalnego w Brusach przy ul. Gdańskiej 1b 2015-10-16 09:12:21
dokument Zarządzenie Nr 174/15 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016" 2015-10-15 14:22:36
dokument Zarządzenie Nr 175/15 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2015-10-26 14:59:11
dokument Zarządzenie Nr 176/15 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2015-10-26 09:09:45
dokument Zarządzenie Nr 177/15 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-10-26 08:42:37
dokument Zarządzenie Nr 178/15 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-10-26 14:39:07
dokument Zarządzenie Nr 179/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie sprzedaży działki w Leśnie w III przetargu 2015-10-26 08:39:54
dokument Zarządzenie Nr 180/15 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-10-26 14:40:38
dokument Zarządzenie Nr 181/15 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-10-26 14:41:28
dokument Zarządzenie Nr 182/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Recz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-10-26 14:44:28
dokument Zarządzenie Nr 183/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 rok 2015-10-29 13:59:05
dokument Zarządzenie Nr 184/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-10-29 14:03:28
dokument Zarządzenie Nr 185/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-10-30 13:09:04
dokument Zarządzenie nr 186/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-11-03 15:43:29
dokument Zarządzenie Nr 187/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-11-09 12:54:21
dokument Zarządzenie Nr 188/15 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-11-09 13:38:21
dokument Zarządzenie Nr 189/15 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-11-18 12:54:51
dokument Zarządzenie Nr 190/15 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2015-11-19 15:00:39
dokument Zarządzenie Nr 191/15 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2015-11-18 12:43:38
dokument Zarządzenie Nr 192/15 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2016-2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i materiałami informacyjnymi 2015-11-18 12:41:23
dokument Zarządzenie Nr 193/A/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia zakresu kontroli oczyszczania nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości w gminie Brusy 2018-02-15 10:59:59
dokument Zarządzenie Nr 193/15 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2016" 2015-11-18 12:51:49
dokument Zarządzenie Nr 194/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie odszkodowania za bezumowne użytkowanie nieruchomości komunalnych 2015-11-19 12:50:11
dokument Zarządzenie Nr 195/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Brusy 2015-12-02 09:08:16
dokument Zarządzenie Nr 196/15 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-11-24 10:35:25
dokument Zarządzenie Nr 197/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 rok 2015-11-24 10:37:45
dokument Zarządzenie Nr 198/15 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2015-12-04 12:27:55
dokument Zarządzenie Nr 199/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku komunalnym w Brusach przy ul. Wojska Polskiego 52 2015-11-24 10:44:30
dokument Zarządzenie Nr 200/15 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2015-12-02 10:58:21
dokument Zarządzenie Nr 201/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-12-02 09:06:50
dokument Zarządzenie Nr 202/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-12-02 09:05:30
dokument Zarządzenie Nr 203/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-12-02 09:02:44
dokument Zarządzenie Nr 204/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2015-12-02 09:01:25
dokument Zarządzenie Nr 205/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach 2015-12-02 09:24:47
dokument Zarządzenie Nr 206/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2015-12-02 10:56:51
dokument Zarządzenie Nr 207/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2015-12-15 15:23:59
dokument Zarządzenie Nr 208/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Zespołów Spisowych 2015-12-15 15:25:53
dokument Zarządzenie Nr 209/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzeni spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2015-12-15 15:28:35
dokument Zarządzenie Nr 210/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Zespołów Spisowych 2015-12-15 15:39:16
dokument Zarządzenie Nr 211/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej 2015-12-15 15:35:31
dokument Zarządzenie Nr 212/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-12-07 11:25:18
dokument Zarządzenie Nr 213/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 r. 2015-12-11 09:51:59
dokument Zarządzenie Nr 214/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-12-09 11:35:15
dokument Zarządzenie Nr 215/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-12-18 10:37:36
dokument Zarządzenie Nr 216/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania przebudowanego terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach 2015-12-17 08:32:43
dokument Zarządzenie Nr 217/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wykupu nieruchomości 2015-12-10 08:31:35
dokument Zarządzenie Nr 218/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2015-12-09 11:12:21
dokument Zarządzenie Nr 219/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2015-12-21 14:23:42
dokument Zarządzenie Nr 220/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2015-12-21 14:24:34
dokument Zarządzenie Nr 221/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-01-08 08:35:44
dokument Zarządzenie Nr 222/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brusy 2016-01-04 09:06:30
dokument Zarządzenie Nr 223/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/15 Burmistrza Brus z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2015 rok 2015-12-23 10:32:00
dokument Zarządzenie Nr 224/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "Tęcza" w Brusach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-12-22 10:02:26
dokument Zarządzenie Nr 225/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2015 rok 2015-12-23 10:29:02
dokument Zarządzenie Nr 226/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie oddania w najem części nieuchomości komunalnej 2015-12-30 08:55:37
dokument Zarządzenie Nr 227/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego 2016-02-22 11:51:14
dokument Zarządzenie Nr 228/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2015 r. oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2016 r. 2016-02-05 14:27:57
dokument Zarządzenie Nr 229/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2016-01-05 12:57:13
dokument Zarządzenie Nr 230/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 457/2010 Burmistrza Brus z dnia 15 stycznia 2010 roku 2016-01-15 12:39:31