Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 657/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach 2018-01-11 13:29:52
dokument Zarządzenie Nr 658/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2018-01-25 09:47:15
dokument Zarządzenie Nr 659/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2018-01-25 10:13:23
dokument Zarządzenie Nr 661/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Gminach Brusy i Konarzyny" 2018-01-09 09:33:03
dokument Zarządzenie Nr 662/18 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej. 2018-01-09 10:42:58
dokument Zarządzenie Nr 663/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych w ramach umów zawartych przez Gminę Brusy 2018-01-16 10:39:56
dokument Zarządzenie Nr 664/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń na 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2018-01-19 15:02:43
dokument Zarządzenie Nr 665/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-01-24 08:51:24
dokument Zarządzenie Nr 666/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2018-01-25 08:39:41
dokument Zarządzenie Nr 667/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2018 rok 2018-01-25 10:22:13
dokument Zarządzenie Nr 668/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć wodociągową wybudowaną w ramach zadania pn. "Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2018-01-30 09:17:04
dokument Zarządzenie Nr 669/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok 2018-01-29 11:58:26
dokument Zarządzenie Nr 670/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2018 rok 2018-02-12 11:04:52
dokument Zarządzenie Nr 671/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-01-29 13:44:48
dokument Zarządzenie Nr 672/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych w Gminie Brusy 2018-02-01 14:29:09
dokument Zarządzenie Nr 673/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-01-31 08:04:41
dokument Zarządzenie Nr 674/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-01-31 09:38:59
dokument Zarządzenie Nr 675/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym nam zadania zlecone z zakresu administracji 2018-02-01 12:49:00
dokument Zarządzenie Nr 676/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-12 11:08:06
dokument Zarządzenie Nr 677/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-12 11:10:42
dokument Zarządzenie Nr 678/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-02-14 13:10:14
dokument Zarządzenie Nr 679/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-02-14 13:22:32
dokument Zarządzenie Nr 680/18 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-02-16 15:01:14
dokument Zarządzenie Nr 681/18 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-02-19 10:11:11
dokument Zarządzenie Nr 682/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Brusy przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) 2018-02-21 10:30:31
dokument Zarządzenie Nr 683/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2018 roku 2018-03-09 08:53:36
dokument Zarządzenie Nr 684/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-02-21 14:42:19
dokument Zarządzenie Nr 685/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wykupu lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 w budynku w Brusach przy ul. Polnej 1 2018-02-22 08:49:23
dokument Zarządzenie Nr 686/18 z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr 676/18 Burmistrza Brus z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-28 13:07:30
dokument Zarządzenie Nr 687/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-02-28 13:12:43
dokument Zarządzenie Nr 688/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-03-07 09:34:52
dokument Zarządzenie Nr 689/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej w Brusach" 2018-03-01 14:24:19
dokument Zarządzenie Nr 690/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-03-01 14:26:59
dokument Zarządzenie Nr 691/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-03-01 14:28:31
dokument Zarządzenie Nr 692/18 z dnia 1 marca 2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.1.2018 2018-03-14 10:16:17
dokument Zarządzenie Nr 693/18 z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2018-03-16 08:27:35
dokument Zarządzenie Nr 694/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-03-19 10:49:06
dokument Zarządzenie Nr 695/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-03-21 14:37:19
dokument Zarządzenie Nr 696/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2018-04-06 12:49:03
dokument Zarządzenie Nr 697/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/16 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Urząd Miejski w Brusach 2018-04-06 13:11:43
dokument Zarządzenie Nr 698/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-26 10:20:21
dokument Zarządzenie Nr 699/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych w 2018 r." 2018-03-28 10:23:07
dokument Zarządzenie Nr 700/18 z dnia 22 marca 2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość komunalną w Męcikale 2018-03-23 14:44:11
dokument Zarządzenie Nr 701/18 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" 2018-03-29 10:54:08
dokument Zarządzenie Nr 702/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 302/16 Burmistrza Brus z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach 2018-04-06 11:14:50
dokument Zarządzenie Nr 703/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-04-16 08:29:12
dokument Zarządzenie Nr 704/18 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2018-05-17 11:31:30
dokument Zarządzenie Nr 705/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-04-09 11:32:37
dokument Zarządzenie Nr 706/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy" 2018-05-11 09:05:36
dokument Zarządzenie Nr 707/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową ulic w centrum Brus" 2018-05-11 09:07:30
dokument Zarządzenie Nr 708/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-04-16 12:10:53
dokument Zarządzenie Nr 709/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" 2018-04-20 13:10:25
dokument Zarządzenie Nr 710/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-04-19 13:03:46
dokument Zarządzenie Nr 711/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-04-26 14:06:05
dokument Zarządzenie Nr 712/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-04-27 08:10:28
dokument Zarządzenie 713/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-05-08 09:29:48
dokument Zarządzenie Nr 714/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Pomorskie szlaki kajakowe ? Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-05-08 14:21:16
dokument Zarządzenie Nr 715/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-05-11 08:43:42
dokument Zarządzenie Nr 716/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-05-22 10:13:50
dokument Zarządzenie Nr 717/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie skierowania Pani Agaty Rogala do odbycia służby przygotowawczej 2018-05-17 11:28:14
dokument Zarządzenie Nr 718/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-05-22 10:13:00
dokument Zarządzenie Nr 719/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wykupu działki pod przepompownię ścieków 2018-05-17 11:29:50
dokument Zarządzenie 720/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "SOSNA-2018" jako miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?BRUSY-2018" 2018-05-25 08:11:14
dokument Zarządzenie Nr 721/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-05-22 09:04:11
dokument Zarządzenie Nr 722/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.2.2018 2018-05-22 09:03:15
dokument Zarządzenie Nr 723/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach" 2018-05-29 12:15:11
dokument Zarządzenie Nr 724/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"? Etap I" współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020" 2018-05-29 12:05:29
dokument Zarządzenie Nr 725/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" 2018-05-29 12:16:25
dokument Zarządzenie Nr 726/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych osobowych w gminie Brusy 2018-05-28 14:56:27
dokument Zarządzenie Nr 727/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2020-10-22 11:52:31
dokument Zarządzenie Nr 728/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Odbudowę wiat rekreacyjnych na terenie gminy Brusy" 2018-06-04 08:42:58
dokument Zarządzenie Nr 729/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-06-04 08:48:31
dokument Zarządzenie Nr 730/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r." 2018-06-04 08:55:11
dokument Zarządzenie Nr 731/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu plastycznego 2018-06-08 12:35:03
dokument Zarządzenie Nr 732/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2018" oraz "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" 2018-06-07 09:36:47
dokument Zarządzenie Nr 733/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok i w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2018 rok 2018-06-13 11:45:46
dokument Zarządzenie Nr 734/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-06-08 12:32:48
dokument Zarządzenie Nr 735/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-06-13 12:49:39
dokument Zarządzenie nr 736/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2018 r. 2018-07-11 12:15:20
dokument Zarządzenie 737/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę 2018-09-03 14:16:43
dokument Zarządzenie nr 738/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac plastycznych w konkursie NASZ KOLOROWY TRZEŹWY ŚWIAT pod hasłem "Bezpieczne wakacje" 2018-07-03 13:05:11
dokument Zarządzenie Nr 739/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prezentacji przygotowanych w ramach gminnego konkursu czytelniczego na najciekawszą prezentację książki BRUSCROSSING - CZYLI HAPPENING CZYTELNICZY 2018-06-25 07:58:04
dokument Zarządzenie nr 740/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy 2018-07-05 13:00:31
dokument Zarządzenie Nr 741/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-06-19 12:03:34
dokument Zarządzenie Nr 742/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-06-19 08:44:56
dokument Zarządzenie nr 743/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2018-07-05 12:55:59
dokument Zarządzenie Nr 744/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-06-22 13:18:29
dokument Zarządzenie Nr 745/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-06-29 13:59:31
dokument Zarządzenie Nr 746/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach" 2018-06-28 15:15:17
dokument Zarządzenie Nr 747/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku w prawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont i odbudowę ścieżek rowerowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" 2018-06-28 15:17:19
dokument Zarządzenie Nr 748/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 457/2010 Burmistrza Brus z dnia 15 stycznia 2010 r. 2018-07-16 14:05:06
dokument Zarządzenie Nr 749/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 Burmistrza Brus z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych 2018-07-16 14:03:14
dokument Zarządzenie Nr 750/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.211032.2018 2018-06-28 15:11:38
dokument Zarządzenie Nr 751/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-06-29 14:01:32
dokument Zarządzenie nr 752/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-07-02 12:12:44
dokument Zarządzenie nr 753/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnej w Kosobudach 2018-07-03 13:02:02
dokument Zarządzenie Nr 754/A/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2018-08-07 10:10:36
dokument Zarządzenie nr 754/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-07-05 12:54:09
dokument Zarządzenie nr 755/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I" 2018-07-10 11:49:34
dokument Zarządzenie nr 756/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie skierowania pani Magdaleny Zarębskiej do odbycia służby przygotowawczej 2018-07-10 12:19:56
dokument Zarządzenie Nr 757/18 z dnia 10 lipca 2018 roku W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"" 2018-07-16 12:16:36
dokument Zarządzenie Nr 758/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"" 2018-07-16 12:24:15
dokument Zarządzenie Nr 759/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizacje w 2018 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-07-16 12:26:57
dokument Zarządzenie Nr 760/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynków szkolnych" 2018-07-16 12:21:12
dokument Zarządzenie Nr 761/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno ? Etap I"" 2018-07-18 15:00:47
dokument Zarządzenie Nr 762/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" 2018-07-18 14:55:32
dokument Zarządzenie Nr 763/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w gminie Brusy 2018-07-16 12:19:16
dokument Zarządzenie Nr 764/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Ostrowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-20 07:55:35
dokument Zarządzenie nr 765/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Bielińskiej-Gierszewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-20 07:54:06
dokument Zarządzenie Nr 766/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Alicji Frymark, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-20 07:52:31
dokument Zarządzenie Nr 767/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Cuppa-Zblewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-20 07:51:25
dokument Zarządzenie Nr 768/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kowalczyk, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-20 07:49:35
dokument Zarządzenie Nr 769/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Cupa, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-20 07:48:16
dokument Zarządzenie Nr 770/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-07-18 08:12:52
dokument Zarządzenie Nr 771/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2018-07-19 11:46:12
dokument Zarządzenie Nr 772/18 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-07-26 09:37:17
dokument Zarządzenie Nr 773/18 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-07-30 14:39:44
dokument Zarządzenie Nr 774/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-07-30 14:36:43
dokument Zarządzenie Nr 775/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-07-31 14:05:33
dokument Zarządzenie Nr 776/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia Klubu Sportowego "BALA" Lubnia złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-07-31 14:07:28
dokument Zarządzenie Nr 777/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-08-07 10:37:31
dokument Zarządzenie Nr 778/18 z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia sondażu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych 2018-08-07 10:36:24
dokument Zarządzenie Nr 779/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-08-06 13:20:54
dokument Zarządzenie Nr 780/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-08-06 13:20:11
dokument Zarządzenie Nr 781/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-08-09 09:31:12
dokument Zarządzenie Nr 782/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w gminie Brusy 2018-08-31 14:45:28
dokument Zarządzenie Nr 783/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski mieszkańców Gminy Brusy w ramach projektu "Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - działanie 10.3 "Odnawialne źródła energii" 2018-08-08 13:13:33
dokument Zarządzenie Nr 784/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej, i Granicznej w Brusach oraz przebudowę drogi gminnej Nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie" 2018-08-17 13:50:39
dokument Zarządzenie Nr 785/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach" 2018-08-17 13:56:23
dokument Zarządzenie Nr 786/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynków szkolnych" 2018-08-17 13:57:55
dokument Zarządzenie Nr 787/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-08-16 13:08:11
dokument Zarządzenie Nr 788/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-08-16 13:10:39
dokument Zarządzenie Nr 789/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2018 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2018-08-17 14:03:54
dokument Zarządzenie Nr 790/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" 2018-08-17 13:39:39
dokument Zarządzenie Nr 791/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-08-17 12:29:46
dokument Zarządzenie Nr 792/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-08-23 13:10:10
dokument Zarządzanie Nr 793/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach" 2018-08-23 13:05:36
dokument Zarządzenie Nr 794/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wykupu działek w Leśnie 2018-08-17 14:11:19
dokument Zarządzenie Nr 795/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-08-20 14:36:01
dokument Zarządzenie Nr 796/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-08-31 14:52:56
dokument Zarządzenie Nr 797/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 669/18 Burmistrza Brus z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok 2018-08-24 12:14:09
dokument Zarządzenie Nr 798/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brusy 2018-09-14 14:51:10
dokument Zarządzenie Nr 799/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-08-31 14:51:27
dokument Zarządzenie Nr 800/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowę drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie" 2018-08-31 14:48:40
dokument Zarządzenie Nr 801/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-08-31 14:57:25
dokument Zarządzenie Nr 802/18 z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brusy" 2018-09-12 09:19:22
dokument Zarządzenie Nr 803/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-09-05 07:22:14
dokument Zarządzenie Nr 804/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-09-05 07:23:07
dokument Zarządzenie nr 805/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2018-09-13 10:27:59
dokument Zarządzenie Nr 806/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki w Orliku 2018-09-04 09:45:07
dokument Zarządzenie Nr 807/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej w Gminie Brusy 2018-09-05 11:13:56
dokument Zarządzenie Nr 808/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej w Gminie Brusy 2018-09-13 10:24:33
dokument Zarządzenie Nr 809/18 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 2018-09-13 10:22:52
dokument Zarządzenie Nr 810/18 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" 2018-09-12 09:22:00
dokument Zarządzenie Nr 811/18 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie"" 2018-09-12 09:29:27
dokument Zarządzenie Nr 812/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla budowy dróg gminnych na terenie gminy Brusy" 2018-09-12 09:31:27
dokument Zarządzenie Nr 813/18 z dnia 7 września 2018 roku s prawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szatni sportowej w Leśnie" 2018-09-12 09:34:03
dokument Zarządzenie Nr 814/18 z dnia 7 września 2018 roki w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-09-12 09:15:50
dokument Zarządzenie Nr 815/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2018-09-12 09:17:19
dokument Zarządzenie Nr 816/18 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomość komunalną 2018-10-04 11:42:51
dokument Zarządzenie Nr 817/18 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie skierowania Pani Małgorzaty Trzcińskiej - Wardyn do odbycia służby przygotowawczej 2018-09-26 09:20:24
dokument Zarządzenie Nr 818/18 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-09-28 08:54:58
dokument Zarządzenie Nr 819/18 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę dróg gminnych" 2018-09-28 08:49:38
dokument Zarządzenie Nr 820/18 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczenie środków z funduszy sołeckiego 2018-09-20 14:20:44
dokument Zarządzenie Nr 821/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-09-25 09:43:35
dokument Zarządzenie Nr 822/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-09-25 14:51:43
dokument Zarządzenie Nr 823/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2018-10-04 11:44:51
dokument Zarządzenie Nr 824/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" 2018-10-04 11:49:42
dokument Zarządzenie Nr 825/18 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2018-10-04 11:46:09
dokument Zarządzenie Nr 826/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania spółkom wodny z terenu Gminy Brusy dotacji celowej w 2018 roku 2018-10-08 12:34:57
dokument Zarządzenie Nr 827/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektowa ulic w centrum Brus" 2018-10-02 10:01:01
dokument Zarządzenie Nr 828/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-10-02 10:04:41
dokument Zarządzenie Nr 829/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zielni ozdobnej w ramach zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-10-02 10:07:54
dokument Zarządzenie Nr 830/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2018-10-11 08:14:44
dokument Zarządzenie Nr 831/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-10-08 12:38:24
dokument Zarządzenie Nr 832/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-10-09 15:26:42
dokument Zarządzenie Nr 833/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-10-15 09:16:18
dokument Zarządzenie Nr 834/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w latach 2018-2019 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 2018-10-15 09:01:18
dokument Zarządzenie Nr 835/18 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 18 października 2018 r. 2018-10-23 15:55:38
dokument Zarządzenie Nr 836/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-10-23 12:19:09
dokument Zarządzenie Nr 837/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2018 rok 2018-10-23 14:58:03
dokument Zarządzenie Nr 838/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-10-25 08:38:11
dokument Zarządzenie Nr 839/A/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-10-29 13:32:38
dokument Zarządzenie Nr 839/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-10-25 08:36:42
dokument Zarządzenie Nr 840/18 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-10-29 12:03:50
dokument Zarządzenie Nr 841/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ortograficznego pt. "I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus" 2018-10-29 08:34:04
dokument Zarządzenie Nr 842/18 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego Konkursu Poetyckiego "Polska Niepodległa wierszem pisana" 2018-10-29 08:29:34
dokument Zarządzenie Nr 843/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-10-30 09:38:33
dokument Zarządzenie Nr 844/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-11-13 09:42:18
dokument Zarządzenie Nr 845/18 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-11-06 10:33:40
dokument Zarządzenie Nr 846/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ustalenie wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2018-11-08 08:25:02
dokument Zarządzenie Nr 847/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac pisanych w ramach konkursu ortograficznego pr.: "I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus" 2018-11-15 08:08:42
dokument Zarządzenie Nr 848/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w ramach Gminnego Konkursu Poetyckiego "Polska Niepodległa wierszem pisana" 2018-11-15 08:11:06
dokument Zarządzenie Nr 849/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia-Zalesie" 2018-11-08 08:27:57
dokument Zarządzenie Nr 850/18 z dnia 6 listopad 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/219" 2018-11-08 08:30:09
dokument Zarządzenie Nr 851/18 z dnia 13 listopad 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-11-14 14:01:16
dokument Zarządzenie Nr 852/18 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2018-11-15 14:34:36
dokument Zarządzenie Nr 853/18 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2018 r. 2018-11-15 14:36:42
dokument Zarządzenie 854/18 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-11-16 13:27:04
dokument Zarządzenie Nr 855/18 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-11-22 12:59:09
dokument Zarządzenie Nr 856/18 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Bernadety Otrombke, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-23 14:39:21