Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 2017-12-29 12:45:53
dokument Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-12-29 12:43:40
dokument Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-11-10 09:22:10
dokument Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-09-07 14:55:25
dokument Wyniki naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2017-07-14 14:09:58
dokument Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-21 14:56:27
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2017-06-19 12:43:39
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 2017-06-12 14:49:05
dokument Zarządzenie nr 498/17 Burmistrza Brus z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-06-08 14:34:23
dokument Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-05-11 12:55:03
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku 2017-05-09 10:18:10
dokument Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-04-19 14:36:20
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2017-04-06 14:50:26
dokument Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 2017-04-06 14:46:41
dokument Zarządzenie nr 463/17 Burmistrza Brus z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku 2017-03-16 14:29:27
dokument Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-03-14 14:54:43
dokument Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-13 14:53:20
dokument Zarządzenie nr 452/17 Burmistrza Brus z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku 2017-02-10 15:22:16
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku 2017-01-10 15:59:56
dokument Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2017 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-12-22 12:15:34