Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2016 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 238/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ud Šel1|iaćţř{acji#podmiotowfj dla Cenrum Kultury i Biblioteké€m. Jana Karnowskiego w Brusach na 201!é9k 2016-01-29 14:24:19
dokument Zarządzenie Nr 231/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-01-15 12:42:12
dokument Zarządzenie Nr 232/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2016-01-15 12:43:21
dokument Zarządzenie Nr 233/16 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 Burmistrza Brus z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych 2016-01-15 12:44:39
dokument Zarządzenie Nr 234/16 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania środków trwałych obejmujących kolektory oraz inne urządzenia stanowiące elementy sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Brusy 2016-03-14 10:19:50
dokument Zarządzenie Nr 235/16 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-01-18 11:20:11
dokument Zarządzenie Nr 236/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-01-22 13:49:41
dokument Zarządzenie Nr 237/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2016 rok 2016-01-27 11:03:31
dokument Zarządzenie Nr 239/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok 2016-01-27 11:05:03
dokument Zarządzenie Nr 240/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na zadanie pn.: "Budowa wodociągu w Sołectwie Huta - prace projektowe" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2016-02-01 14:51:32
dokument Zarządzenie Nr 241/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wykupu działki 2016-01-27 07:51:35
dokument Zarządzenie Nr 242/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych 2016-02-17 07:42:13
dokument Zarządzenie Nr 243/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia szkół na terenie Gminy Brusy 2016-03-14 08:19:45
dokument Zarządzenie Nr 244/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-01-29 14:54:25
dokument Zarządzenie Nr 245/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-01-29 14:56:45
dokument Zarządzenie Nr 246/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń na 2016 rok w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-01-29 14:30:20
dokument Zarządzenie Nr 247/16 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku komunalnym w Brusach przy ul. Wojska Polskiego 52 2016-02-02 12:18:31
dokument Zarządzenie Nr 248/16 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2016-02-17 07:39:59
dokument Zarządzenie Nr 249/16 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Karpackiej w Brusach" 2016-02-16 13:09:19
dokument Zarządzenie Nr 250/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Burmistrza Brus 2016-02-18 13:29:01
dokument Zarządzenie Nr 251/16 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-04-15 09:36:17
dokument Zarządzenie Nr 252/16 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wykupu nieruchomości 2016-02-22 11:55:11
dokument Zarządzenie Nr 253/16 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu 2016-03-14 08:24:41
dokument Zarządzenie Nr 254/16 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-03-03 08:36:40
dokument Zarządzenie Nr 255/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-03-03 08:41:12
dokument Zarządzenie Nr 256/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-03-03 08:47:01
dokument Zarządzenie Nr 257/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę pomieszczenia Sali Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach" 2016-03-14 08:28:07
dokument Zarządzenie Nr 258/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2016-03-14 08:33:09
dokument Zarządzenie Nr 259/16 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. VAT OPR.2110.1.2016 w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Brusach 2016-03-03 08:51:32
dokument Zarządzenie Nr 260/16 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-03-07 13:56:55
dokument Zarządzenie Nr 261/16 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 r. 2016-03-08 10:32:53
dokument Zarządzenie Nr 262/16 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-06-23 12:15:18
dokument Zarządzenie Nr 263/16 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy 2016-03-23 07:18:48
dokument Zarządzenie Nr 264/16 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2016 rok 2016-03-30 12:03:55
dokument Zarządzenie Nr 265/16 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brusy 2016-03-30 13:33:41
dokument Zarządzenie Nr 266/16 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli za rok 2016 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2016-09-02 08:46:21
dokument Zarządzenie Nr 267/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-03-30 14:11:38
dokument Zarządzenie Nr 268/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-04-06 10:56:27
dokument Zarządzenie Nr 269/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-04-06 07:46:01
dokument Zarządzenie Nr 270/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomość komunalną w Czapiewicach 2016-04-06 09:56:21
dokument Zarządzenie Nr 271/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomość komunalną w Czarnowie 2016-04-06 09:58:36
dokument Zarządzenie Nr 272/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomość komunalną w Lubni 2016-04-06 09:59:45
dokument Zarządzenie Nr 273/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 387/2013 Burmistrza Brus z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brusy 2016-04-06 09:26:56
dokument Zarządzenie Nr 274/16 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2016-04-12 10:55:25
dokument Zarządzenie Nr 275/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" 2016-04-12 09:29:47
dokument Zarządzenie Nr 276/16 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej e celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach" 2016-04-21 13:18:58
dokument Zarządzenie Nr 277/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2016-04-12 10:53:55
dokument Zarządzenie Nr 278/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. Krystyny Cysewskiej - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2016-04-11 08:38:19
dokument Zarządzenie Nr 279/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Konkursu "Jestem Eko" 2016-04-21 13:22:29
dokument Zarządzenie Nr 280/16 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-04-15 09:29:39
dokument Zarządzenie Nr 281/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2016-07-22 08:13:54
dokument Zarządzenie Nr 282/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-04-15 09:34:06
dokument Zarządzenie Nr 283/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-04-21 13:30:33
dokument Zarządzenie Nr 284/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-04-21 14:30:25
dokument Zarządzenie Nr 285/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zamiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-04-21 13:26:53
dokument Zarządzenie Nr 286/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/09 Burmistrza Brus z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Brusach oraz zmiany Zarządzenia Nr 354/09 Burmistrza Brus z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2016-05-13 08:03:13
dokument Zarządzenie Nr 287/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wytycznych do przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2016/2017 2016-04-22 12:20:07
dokument Zarządzenie Nr 288/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalne w Brusach 2016-04-29 09:02:49
dokument Zarządzenie Nr 289/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu profilaktycznego konkursu plastycznego 2016-05-05 07:55:55
dokument Zarządzenie Nr 290/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-05-04 09:14:46
dokument Zarządzenie Nr 291/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-04-29 09:17:48
dokument Zarządzenie Nr 292/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2016 i 2017 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. "Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 2016-05-04 09:57:09
dokument Zarządzenie Nr 293/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach" 2016-05-04 09:11:57
dokument Zarządzenie Nr 294/16 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-05-12 08:37:28
dokument Zarządzenie Nr 295/16 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok 2016-05-12 08:49:03
dokument Zarządzenie Nr 296/16 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie Radzie Sołeckiej w Przymuszewie części terenu stanowiącego własność Gminy Brusy 2016-07-25 14:07:28
dokument Zarządzenie Nr 297/16 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-05-12 08:44:56
dokument Zarządzenie Nr 298/16 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2016-05-12 08:40:48
dokument Zarządzenie Nr 299/16 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-05-16 12:37:46
dokument Zarządzenie Nr 300/16 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-05-16 12:39:20
dokument Zarządzenie Nr 301/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2016 i 2017 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn.: "Zdrowy ząbek" na lata 2014 - 2019 2016-05-24 14:39:54
dokument Zarządzenie Nr 302/16 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach 2016-06-03 09:49:23
dokument Zarządzenie Nr 303/16 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-06-03 09:55:45
dokument Zarządzenie Nr 304/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-06-03 08:28:44
dokument Zarządzenie Nr 305/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-05-31 11:09:16
dokument Zarządzenie Nr 306/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, oraz wzoru odpisu z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brusy 2016-06-03 10:50:48
dokument Zarządzenie Nr 307/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2016" 2016-07-11 08:45:01
dokument Zarządzenie Nr 308/16 z dnia 1czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 575/14 Burmistrza Brus z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Brusach do dalszego użytkowania oraz likwidacji mienia zużytego 2016-06-06 08:27:50
dokument Zarządzenie Nr 309/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2016-06-06 14:47:18
dokument Zarządzenie Nr 310/16 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2016 i 2017 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn.: "Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 2016-06-07 16:00:11
dokument Zarządzenie Nr 311/16 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetragowej 2016-06-15 13:49:55
dokument Zarządzenie Nr 312/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-06-14 12:30:45
dokument Zarządzenie Nr 313/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany z planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-06-10 14:32:58
dokument Zarządzenie Nr 314/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-06-16 14:20:58
dokument Zarządzenie Nr 315/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wykupu działki pod przepompownie ścieków 2016-06-15 13:52:05
dokument Zarządzenie Nr 316/16 z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Brus w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Brusy 2016-06-23 10:34:17
dokument Zarządzenie Nr 317/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach" 2016-06-15 14:57:09
dokument Zarządzenie Nr 318/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2016-06-13 11:23:47
dokument Zarządzenie Nr 319/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2016-06-13 11:25:47
dokument Zarządzenie Nr 320/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2016-06-13 11:27:14
dokument Zarządzenie Nr 321/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2016-06-22 13:24:00
dokument Zarządzenie Nr 322/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Ostrowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-22 13:40:40
dokument Zarządzenie Nr 323/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Osowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-22 13:43:03
dokument Zarządzenie Nr 324/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Konkolewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-22 13:47:25
dokument Zarządzenie Nr 325/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Matthes, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-22 13:56:41
dokument Zarządzenie Nr 326/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości w Brusach 2016-06-22 14:02:43
dokument Zarządzenie Nr 327/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2016 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016 2016-06-23 10:42:21
dokument Zarządzenie Nr 328/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i ustalenia wysokości jednorazowych stypendiów dla uczniów klas III gimnazjum 2016-06-30 10:11:45
dokument Zarządzenie Nr 329/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad i trybu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Urząd Miejski w Brusach 2016-07-20 08:53:48
dokument Zarządzenie Nr 330/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-07-11 14:13:55
dokument Zarządzenie Nr 331/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2016-06-30 10:08:27
dokument Zarządzenie Nr 332/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2016-06-30 10:05:00
dokument Zarządzenie Nr 333/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2016-06-30 10:01:09
dokument Zarządzenie Nr 334/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-06-30 09:56:55
dokument Zarządzenie Nr 335/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok 2016-06-30 14:15:31
dokument Zarządzenie Nr 336/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2016-07-20 11:15:18
dokument Zarządzenie Nr 337/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2016-07-20 11:17:22
dokument Zarządzenie Nr 338/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2016-07-20 11:19:01
dokument Zarządzenie Nr 339/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2016-07-20 11:20:30
dokument Zarządzenie Nr 340/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 457/2010 Burmistrza Brus z dnia 15 stycznia 2010 r. 2016-07-25 07:55:51
dokument Zarządzenie Nr 341/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-07-11 08:40:24
dokument Zarządzenie Nr 342/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-07-11 08:48:56
dokument Zarządzenie Nr 343/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-07-11 08:51:38
dokument Zarządzenie Nr 344/16 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "Tęcza" w Brusach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie 2016-07-11 13:33:14
dokument Zarządzenie Nr 345/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-07-12 09:18:24
dokument Zarządzenie Nr 346/16 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-07-13 12:15:43
dokument Zarządzenie Nr 347/16 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-07-13 12:19:07
dokument Zarządzenie Nr 348/16 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2016 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013-2016 2016-07-20 08:35:44
dokument Zarządzenie Nr 349/16 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Kwiatowej w Brusach" 2016-07-20 08:37:36
dokument Zarządzenie Nr 350/16 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-08-23 13:38:44
dokument Zarządzenie Nr 351/16 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-08-23 13:42:12
dokument Zarządzenie Nr 352/16 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik" 2016-07-25 14:10:57
dokument Zarządzenie Nr 353/16 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2016 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2013 - 2016 2016-07-25 14:14:50
dokument Zarządzenie Nr 354/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-08-05 09:59:31
dokument Zarządzenie Nr 355/16 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-08-05 10:24:27
dokument Zarządzenie Nr 356/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25, i 512/52 w m. Brusy" 2016-08-17 10:11:37
dokument Zarządzenie Nr 357/16 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-08-08 10:41:06
dokument Zarządzenie Nr 358/16 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości w Brusach 2016-08-11 10:28:56
dokument Zarządzenie Nr 359/16 z dnia 17 siepnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa pomorskiego ?CIS? złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2016-08-17 12:55:22
dokument Zarządzenie Nr 360/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku ? "Wyprawka szkolna" 2016-08-25 07:46:02
dokument Zarządzenie Nr 361/16 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-08-25 07:44:26
dokument Zarządzenie Nr 362/16 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-08-22 14:09:31
dokument Zarządzenie Nr 363/16 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży działek w Leśnie 2016-08-19 08:44:40
dokument Zarządzenie Nr 364/16 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w gminie Brusy 2016-09-06 09:19:37
dokument Zarządzenie Nr 365/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.3.2016 2016-08-23 13:35:52
dokument Zarządzenie Nr 366/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Czpiewicach 2016-09-02 07:57:29
dokument Zarządzenie Nr 367/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2016-09-02 07:59:53
dokument Zarządzenie Nr 368/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2016-09-02 08:02:08
dokument Zarządzenie Nr 369/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy 2016-09-02 07:55:05
dokument Zarządzenie Nr 370/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-09-05 08:44:58
dokument Zarządzenie Nr 371/16 z dnia 31sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-09-06 09:22:57
dokument Zarządzenie Nr 372/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnienie zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-09-02 08:21:56
dokument Zarządzenie Nr 373/16 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Brusy 2016-09-02 08:18:01
dokument Zarządzenie Nr 374/16 z dnia 5 września 2016 roku w sprawie określenia opłat i zasad najmu świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Brusy 2016-09-08 08:56:47
dokument Zarządzenie Nr 375/16 z dnia 7 września 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-09-08 08:55:29
dokument Zarządzenie Nr 376/16 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok 2016-09-15 14:52:33
dokument Zarządzenie Nr 377/16 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku 2016-09-19 12:21:46
dokument Zarządzenie Nr 378/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-09-19 09:36:32
dokument Zarządzenie Nr 379/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-09-23 09:21:28
dokument Zarządzenie Nr 380/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok 2016-09-26 13:26:03
dokument Zarządzenie Nr 381/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego 2016-09-23 09:19:33
dokument Zarządzenie Nr 382/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Brusy 2016-09-23 09:27:36
dokument Zarządzenie Nr 383/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2016-09-23 09:23:52
dokument Zarządzenie Nr 384/16 z dnia 27 września 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-09-30 08:07:26
dokument Zarządzenie Nr 385/16 z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-09-30 08:10:57
dokument Zarządzenie Nr 386/16 z dnia 27 września 2016 roku w sprawie darowizny działki zabudowanej w Brusach 2016-10-04 11:49:17
dokument Zarządzenie Nr 387/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-09-30 08:05:10
dokument Zarządzenie Nr 388/16 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby stypendiów Burmistrza Brus 2016-10-07 10:57:07
dokument Zarządzenie Nr 389/16 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie opracowania Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Brusy na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 2016-10-10 14:42:50
dokument Zarządzenie Nr 390/16 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2016-10-06 08:30:50
dokument Zarządzenie Nr 391/16 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/09 Burmistrza Brus z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowę o pracę w Urzędzie Miejskim w Brusach 2016-10-06 08:35:50
dokument Zarządzenie Nr 392/16 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brusy 2016-10-17 11:53:27
dokument Zarządzenie Nr 393/16 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-10-17 08:38:58
dokument Zarządzenie Nr 394/16 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok 2016-10-18 13:10:44
dokument Zarządzenie Nr 395/16 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu Gminy Brusy dotacji celowej w 2016 r. 2016-10-28 14:07:31
dokument Zarządzenie Nr 396/16 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy" 2016-10-20 08:51:06
dokument Zarządzenie Nr 397/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-10-24 12:56:21
dokument Zarządzenie Nr 398/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-11-10 10:48:29
dokument Zarządzenie Nr 399/16 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-10-24 12:55:00
dokument Zarządzenie Nr 400/16 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-11-03 14:03:24
dokument Zarządzenie Nr 401/16 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-11-10 10:50:50
dokument Zarządzenie Nr 402/16 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017" 2016-11-03 14:04:29
dokument Zarządzenie Nr 403/16 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-11-07 13:45:10
dokument Zarządzenie Nr 404/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia oszacowań na terenie Gminy Brusy w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2016-11-10 09:01:46
dokument Zarządzenie Nr 405/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" w ramach działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2016-11-14 09:00:54
dokument Zarządzenie Nr 406/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i materiałami informacyjnymi 2016-11-15 15:07:23
dokument Zarządzenie Nr 407/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2016-11-15 15:22:24
dokument Zarządzenie Nr 408/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-11-15 15:15:38
dokument Zarządzenie Nr 409/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach nam 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-12-02 14:59:07
dokument Zarządzenie Nr 410/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017" 2016-11-17 13:55:55
dokument Zarządzenie Nr 411/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej 2016-11-24 08:38:33
dokument Zarządzenie Nr 412/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2016-11-24 09:58:22
dokument Zarządzenie Nr 413/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzonej w 2016 r. 2016-11-24 10:09:09
dokument Zarządzenie Nr 414/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2016-11-24 08:39:49
dokument Zarządzenie Nr 415/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie skierowania Pana Janusza Szmaglika do odbycia służby przygotowawczej 2016-11-30 06:46:13
dokument Zarządzenie Nr 416/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi transportu rolnego Laska - granica gminy Brusy" 2016-11-30 07:02:56
dokument Zarządzenie Nr 417/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-12-06 10:34:10
dokument Zarządzenie Nr 418/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2016-12-02 14:34:42
dokument Zarządzenie Nr 419/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2016-12-12 08:21:09
dokument Zarządzenie Nr 420/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2016-12-06 10:50:57
dokument Zarządzenie Nr 421/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.4.2016 2016-12-06 10:39:46
dokument Zarządzenie Nr 422/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Brusach 2016-12-06 15:09:26
dokument Zarządzenie Nr 423/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 r. 2016-12-14 11:56:17
dokument Zarządzenie Nr 424/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-12-16 14:14:09
dokument Zarządzenie Nr 425/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-12-14 08:50:24
dokument Zarządzenie Nr 426/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2016-12-14 13:30:30
dokument Zarządzenie Nr 427/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-12-16 14:02:05
dokument Zarządzenie Nr 428/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2016 rok 2017-01-02 13:10:06
dokument Zarządzenie Nr 429/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-12-19 11:47:20
dokument Zarządzenie Nr 430/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 2016-12-19 11:49:03
dokument Zarządzenie Nr 431/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2016-12-16 14:13:15
dokument Zarządzenie Nr 432/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brusy 2016-12-22 13:49:16
dokument Zarządzenie Nr 433/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w 2017 roku" 2016-12-20 15:52:20
dokument Zarządzenie Nr 434/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2016-12-22 13:47:03
dokument Zarządzenie Nr 435/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej. 2017-01-02 10:54:30
dokument Zarządzenie Nr 436/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2016 rok 2017-01-02 08:32:19
dokument Zarządzenie Nr 437/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2016 rok oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2017 rok. 2017-03-02 12:19:38
dokument Zarządzenie Nr 438/A/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/16 2017-04-20 10:50:24
dokument Zarządzenie Nr 438/B/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 309/16 2017-04-20 10:49:32
dokument Zarządzenie Nr 438/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej. 2017-01-02 11:55:21