Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział/ Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – biuro nr 12 – parter Urzędu Miejskiego w Brusach

Informacja telefoniczna
wymiar 52 3969 373
księgowość 52 3969 371

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosi 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosi  2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Terminy i formy płatności
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania w następujących terminach:

 • I kwartał – do 15 marca;
 • II kwartał – do 15 maja;
 • III kwartał – do 15 września;
 • IV kwartał – do 15 listopada

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

- bezgotówkowo:

 • na indywidualny rachunek bankowy podatnika wskazany w harmonogramie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • kartą w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach

- gotówkowo -  bez prowizji:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym zdarzeniu burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia, burmistrz wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (dwukrotność stawki opłaty).

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać i wypełnić odręcznie lub elektronicznie.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

 

FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA

 1. Formularz deklaracji – do wypełnienia ręcznego. Załącznik
 2. Formularz deklaracji – do wypełnienia elektronicznego. Załącznik

Wypełniony dokument należy:

 • złożyć osobiście w biurze nr 12 tut. urzędu, lub
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, lub
 • przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

WAŻNE! Podaj w deklaracji prawdziwe wartości i dane – będą one bowiem podlegać kontroli! Pamiętaj także o tym, by dokonywać zmian deklaracji w każdym przypadku, gdy zmienią się dane zawarte w deklaracji – np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość.

Dla ułatwienia kontaktu z właścicielem nieruchomości (dzierżawcą, użytkownikiem itd.) zachęcamy, aby w deklaracji, w części C.1 (poz.3) wpisać numer telefonu kontaktowego.

 

Terminy złożenia deklaracji

 • 14 dni w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 • w przypadku śmierci mieszkańca – w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

 

Procedury

 

Ulgi

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
 2. Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r., poz. 4491)
  Uchwała Nr 242/g311/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 października 2020 r.
 3. Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r., poz. 4460)
 4. Uchwała Nr XXX/241/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2021 r., poz. 4839)
 5. Uchwała Nr XII/113/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2804)
 6. Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r., poz. 4461)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 08-01-2016 14:52:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 08-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 06-05-2022 07:50:49