Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

 

Jednym z podstawowych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie przez gminy oraz firmy odbierające odpady odpowiednich poziomów tj.:

 • poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Zgodnie z art. 3aa oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r., gminy są obowiązane osiągnąć za 2020 rok poziom:

 1. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo,
 3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Poniższe tabele przedstawiają osiągnięte przez Gminę Brusy odpowiednio wymagane poziomy w latach 2012-2020

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, 
tworzywa sztuczne,
szkło*

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Brusy

27,8

36,2

32

36,8

37,6

34,0

34

35

53

*poziom wymagany do osiągnięcia

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane 
i rozbiórkowe*

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Brusy

0

37,5

49,4

83,9

59,8

75,1

66

72

77

*poziom wymagany do osiągnięcia

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych.
w 1995 r. [%]*

max. 75

max.50

max.50

max.50

max. 45

max. 45

max. 40

max. 40

max. 35

Poziom osiągnięty 
przez Gminę Brusy

78,2

 

66,2
(31.12.

2013 r.)

42,5

39,7

0,0

16,1

10

12

24

*poziom wymagany do osiągnięcia

 

Nieosiągnięcie wymaganych poziomów skutkuje nałożeniem na gminę wysokich kar pieniężnych. Istotne jest, żeby mieszkańcy gminy prowadzili prawidłową segregację odpadów komunalnych
„u źródła” w celu zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych.

Obecnie gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 • 20% wagowo – za rok 2021;
 • 25% wagowo – za rok 2022;
 • 35% wagowo – za rok 2023;
 • 45% wagowo – za rok 2024;
 • 55% wagowo – za rok 2025;
 • 56% wagowo – za rok 2026;
 • 57% wagowo – za rok 2027;
 • 58% wagowo – za rok 2028;
 • 59% wagowo – za rok 2029;
 • 60% wagowo – za rok 2030;
 • 61% wagowo – za rok 2031;
 • 62% wagowo – za rok 2032;
 • 63% wagowo – za rok 2033;
 • 64% wagowo – za rok 2034;
 • 65% wagowo – za tok 2035 i za każdy kolejny rok.

Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów. Od 2021 r. poziomy te będą liczone jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie będą uwzględniane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne, na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawiono w załączniku.

Informacja o poziomach recyklingu i odzysku osiągniętych przez firmy odbierające odpady - w załączniku do pobrania

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik.pdf (PDF, 398.88Kb) 2022-02-21 11:36:09 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 12-03-2015 13:15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 12-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 21-02-2022 11:36:09