Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-08 08:19:22
dokument Oświadczenie o nadpłacie - dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-04-03 10:09:36
dokument Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę 2020-04-03 10:09:00
dokument Wniosek o odroczenie terminu płatności należności lub zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę 2020-04-03 10:08:16
dokument Wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości, odsetek za zwłokę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-04-03 10:07:20
dokument IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2019-07-01 11:47:33
dokument ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-01 11:44:03
dokument ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-01 11:43:47
dokument ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 2019-07-01 11:43:33
dokument DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 2019-07-01 11:42:59
dokument ZDN-1 Załacznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-01 11:42:42
dokument ZDN-2 Załacznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-01 11:42:24
dokument IR-1 Informacja o gruntach 2019-07-01 11:38:01
dokument ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-01 11:37:45
dokument ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-01 11:37:29
dokument ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 2019-07-01 11:37:13
dokument Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019-01-11 13:42:16
dokument Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 2022-05-20 07:37:19
dokument Wniosek strony o wszczęcie postępowania podatkowego - wzór 2015-09-17 10:51:14
dokument DR-1 Deklaracja na podatek rolny 2019-07-01 11:34:22
dokument ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-01 11:35:16
dokument ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania 2019-07-01 11:35:35
dokument IL-1 Informacja o lasach 2019-07-01 11:31:54
dokument ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-01 11:31:27
dokument ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania 2019-07-01 11:31:05
dokument ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników 2019-07-01 11:30:33
dokument ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania 2019-07-01 11:27:46
dokument ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-01 11:27:21
dokument Deklaracja na podatek leśny DL - 1 2019-07-01 11:26:03
dokument Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 2019-01-23 07:59:08
dokument Załącznik DT-1/A Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego 2019-01-23 07:59:55
dokument Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P 2017-03-21 09:49:14
dokument Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P 2017-03-21 09:41:53
dokument Pełnomocnictwo szczególne PPS-1 2017-03-21 09:47:16
dokument Pełnomocnictwo do doręczeń PPD-1 2017-03-21 09:45:37
dokument Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1 2017-03-21 09:44:06
dokument Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1 2017-03-21 09:39:30
dokument Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę - wzór 2015-01-30 08:31:12
dokument Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wzór 2015-01-30 08:29:44
dokument Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej - wzór 2015-01-30 07:34:14
dokument Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2015-02-02 13:13:40
dokument Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (wzór) 2015-07-20 08:19:08
dokument Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie 2015-07-20 08:21:01
dokument Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2016-03-30 08:49:33
dokument Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - wzór 2015-09-17 10:38:59
dokument Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2015-09-17 10:18:01
dokument Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2015-09-17 10:22:43
dokument Zgłoszenie zamiaru skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2015-09-17 10:53:16
dokument Zgłoszenie zakończenia inwestycji 2015-09-17 10:51:59
dokument Oświadczenie o utrzymaniu inwestycji początkowej 2015-09-17 10:41:38
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia 2015-01-30 08:32:42
dokument ORD-M Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej 2015-09-17 10:29:00
dokument Wniosek o zwrot opłaty skarbowej - wzór 2015-09-17 10:50:34
dokument Pismo o zwrot nadpłaty 2016-05-25 11:59:53