Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie/zamiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH
ul. Na Zaborach 1


Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7 00 - 15 00    wtorek 8 00 - 16 00
 

Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej – zgłoszenie/zmiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania


Wydział:
Budżetu i Finansów
biuro nr 11


inspektor Magdalena Rolbiecka tel. 52 - 39-69-343


Podstawa prawna:
1.art. 6 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
2.Uchwała nr XXI – 208/05 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących obowiązku podatkowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005r. nr 134, poz. 2933).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają:
• Lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Lasy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:

  • składać deklarację na podatek leśny (druk – DL – 1) na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego,
  • jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części.

    Obowiązek składania deklaracji DL – 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

Wymagane dokumenty:
1.Deklaracja na podatek leśny DL – 1
(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
2.Załącznik ZL – 1/A Dane o nieruchomościach leśnych
(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
3.Załącznik ZL – 1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
4.W przypadku korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
5.Akt notarialny lub inny dokument stwierdzający nabycie lasu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (kserokopie – oryginały do wglądu)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Bez odpowiedzi.

Jeżeli deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniona jest niezgodnie z ustalonymi wymaganiami organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  • koryguje deklarację, jeżeli korekta nie przekracza kwoty 1.000 zł
  • zwraca się do składającego deklarację o złożenie wyjaśnień lub skorygowanie deklaracji
  • w razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji,
  • jeżeli podatnik nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest nieprawidłowa organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego, na którą służy prawo wniesienia odwołania

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Brusach

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 22-01-2015 11:26:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Zakrzewska 02-02-2015 14:27:29