Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Weronika Zakrzewska 2015-01-29 11:12:36 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 11:07:47 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 11:07:22 dodanie dokumentu
Wniosek o transkrypcję (wpisanie) zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 11:05:39 dodanie dokumentu
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska Weronika Zakrzewska 2015-01-29 11:02:23 dodanie dokumentu
Wniosek o sprostowanie /uzupełnienie aktu stanu cywilnego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 11:01:06 dodanie dokumentu
Wniosek o uzupełnienie akt Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:57:49 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:53:36 dodanie dokumentu
Podanie o skrócenie terminu Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:51:28 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brusy Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:37:43 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:19:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:14:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:12:21 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:10:23 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:05:47 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:04:09 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 10:02:13 dodanie dokumentu
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:55:17 dodanie dokumentu
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:49:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:18:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:13:56 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:10:03 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:08:48 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:07:11 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:05:12 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:03:21 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy Weronika Zakrzewska 2015-01-29 09:00:14 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie testamentu Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:51:06 dodanie dokumentu
Wniosek o przesłanie testamentu Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:49:24 dodanie dokumentu
Wniosek o otwarcie testamentu Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:46:20 dodanie dokumentu
Protokół odnośnie sporządzenia testamentu Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:45:16 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:43:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:41:49 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:13:54 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:10:04 dodanie dokumentu
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Weronika Zakrzewska 2015-01-29 08:03:55 usunięcie dokument
Dane teleadresowe Weronika Zakrzewska 2015-01-29 07:45:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Weronika Zakrzewska 2015-01-29 07:43:47 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne - kontrola dotycząca praktycznego stosowania obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Brusach przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zabezpieczenia i zachowania materiałów archiwalnych Weronika Zakrzewska 2015-01-29 07:36:03 dodanie dokumentu
Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krëbane Wojciech Jaszewski 2015-01-28 14:38:43 usunięcie dokument