Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt 2015 Mirosława Lubinska 2015-01-21 09:13:06 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Weronika Zakrzewska 2015-01-21 09:12:35 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Weronika Zakrzewska 2015-01-21 09:11:13 dodanie dokumentu
projekt 2015 Mirosława Lubinska 2015-01-21 09:04:34 usunięcie dokument
projekt 2015 Mirosława Lubinska 2015-01-21 09:04:26 dodanie dokumentu
projekt 2015 Mirosława Lubinska 2015-01-21 09:03:55 usunięcie dokument
projekt 2015 Mirosława Lubinska 2015-01-21 09:03:25 dodanie dokumentu
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:54:34 edycja dokumentu
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:54:14 dodanie dokumentu
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:51:38 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:48:30 dodanie dokumentu
wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:39:51 usunięcie dokument
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:39:50 usunięcie dokument
Wydział Budżetu i Finansów Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:39:49 usunięcie dokument
wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:35:29 edycja dokumentu
wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:33:25 edycja dokumentu
wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:33:13 dodanie dokumentu
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:30:02 usunięcie dokument
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:30:00 usunięcie dokument
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:29:19 edycja dokumentu
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:28:54 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:28:19 usunięcie dokument
Wydział Gospodarki Przestrzennej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:28:05 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:27:33 dodanie dokumentu
Wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:18:58 usunięcie dokument
Wydział Organizacyjno Prawny Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:18:57 usunięcie dokument
Wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:17:01 edycja dokumentu
Wydziały Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:14:54 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:11:42 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:11:23 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów Weronika Zakrzewska 2015-01-21 08:09:24 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 30/15 z dnia 16.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach Weronika Zakrzewska 2015-01-21 07:30:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/15 z dnia 14.01.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej Weronika Zakrzewska 2015-01-21 07:26:24 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 27/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku Weronika Zakrzewska 2015-01-19 10:50:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/15 z dnia 08.01.2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Weronika Zakrzewska 2015-01-19 10:42:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/15 z dnia 02.01.2015r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2015 rok Weronika Zakrzewska 2015-01-19 10:34:43 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 24/14 z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzedu Miejskiego w Brusach na 2014 rok Weronika Zakrzewska 2015-01-19 10:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/14 z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2014r. Weronika Zakrzewska 2015-01-19 10:05:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/14 z dnia 03.12.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Weronika Zakrzewska 2015-01-19 09:57:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej Weronika Zakrzewska 2015-01-19 09:57:23 dodanie dokumentu