Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:37:51 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:36:54 dodanie dokumentu
Gospodarka mieszkaniowa Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:24:21 dodanie dokumentu
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:21:24 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:20:19 dodanie dokumentu
Wydzierżawianie gruntów gminnych Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:18:55 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:15:44 dodanie dokumentu
Decyzja o warunkach zabudowy Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:14:44 dodanie dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:14:02 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:12:16 dodanie dokumentu
Interpretacja przepisów prawa podatkowego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:07:51 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psów Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:06:44 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:03:19 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - zgłoszenie/zmiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:01:05 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) Weronika Zakrzewska 2015-01-22 13:00:01 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:57:57 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zgłoszenie/zmiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:56:48 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:55:13 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:50:35 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:49:17 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie/zmiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:48:14 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:47:09 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:44:32 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:43:27 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie/zmiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:42:20 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:40:28 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych - zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego, z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:11:31 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych - zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk, pastwisk objętych melioracją Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:10:26 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - ulga inwestycyjna w podatku rolnym Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:09:05 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:07:54 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:06:59 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych, - zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:05:27 edycja dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych, - zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:05:13 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - zgłoszenie/zmiana przedmiotu, podmiotu opodatkowania Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:04:03 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) Weronika Zakrzewska 2015-01-22 12:02:45 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób fizycznych - ulga inwestycyjna w podatku rolnym Weronika Zakrzewska 2015-01-22 11:48:13 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób fizycznych - ulga z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej Weronika Zakrzewska 2015-01-22 11:46:50 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób fizycznych - zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego, z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego Weronika Zakrzewska 2015-01-22 11:45:36 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób fizycznych - zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk, pastwisk objętych melioracją Weronika Zakrzewska 2015-01-22 11:44:15 dodanie dokumentu
Podatek rolny od osób fizycznych - zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wynikającej z ewidencji podatkowej Weronika Zakrzewska 2015-01-22 11:42:43 dodanie dokumentu