Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 7/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/2008 Burmistrza Brus z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych Weronika Zakrzewska 2015-01-16 11:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie ustalenia ceny szacunkowej 1 m2 gruntów mienia komunalnego dla celów ewidencyjnych Weronika Zakrzewska 2015-01-16 11:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 08.12.2014r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2014 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2014 rok Weronika Zakrzewska 2015-01-16 10:48:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 05.12.2014r. w sprawie nabycia nieruchomości w Męcikale Weronika Zakrzewska 2015-01-16 10:43:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/14 z dnia 04.12.2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PKP SA na rzecz Gminy Brusy Weronika Zakrzewska 2015-01-16 10:40:36 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2011r. Mirosława Lubinska 2015-01-15 13:37:10 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2012r. Karol Goebel 2015-01-15 13:28:38 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2013r. Karol Goebel 2015-01-15 13:25:43 dodanie dokumentu
25/15 Karol Goebel 2015-01-14 13:38:06 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 2/14 z dnia 03.12.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Karol Goebel 2015-01-14 13:04:16 dodanie dokumentu
25/15 Karol Goebel 2015-01-14 12:55:14 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-13 14:32:49 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:44:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:08:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:07:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:00:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 09:53:07 dodanie dokumentu