Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Adam Mochol 2019-01-14 09:11:36 edycja dokumentu
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Adam Mochol 2019-01-14 09:10:44 dodanie dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:58:35 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:58:27 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:58:18 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:57:55 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:57:12 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:35:57 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:31:11 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:30:51 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:30:39 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:30:22 usunięcie dokument
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-01-11 14:49:42 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2019-01-11 13:45:31 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2019-01-11 13:42:16 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2019-01-11 13:41:30 usunięcie dokument
Załącznik DT-1/A Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego Adam Mochol 2019-01-11 13:38:05 dodanie dokumentu
Załącznik DT-1/A Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego Adam Mochol 2019-01-11 13:37:48 usunięcie dokument
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 Adam Mochol 2019-01-11 13:37:28 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 Adam Mochol 2019-01-11 13:36:49 usunięcie dokument
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2019-01-11 13:35:26 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2019-01-11 13:34:07 edycja dokumentu
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-01-11 08:58:15 edycja dokumentu
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-01-11 08:56:47 edycja dokumentu
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-01-11 08:56:00 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-01-10 14:29:11 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-01-10 14:28:27 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-01-10 14:23:56 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-01-10 13:36:43 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-01-10 13:35:26 dodanie dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:46:07 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:45:43 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:44:14 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:42:25 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:41:49 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:40:59 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:37:37 edycja dokumentu
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Adam Mochol 2019-01-10 12:36:58 dodanie dokumentu
Informacja pokontrolna Nr 11/4.1./b/C/36/2018 z dnia 26.09.2018 - Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 Adam Mochol 2019-01-09 09:56:59 edycja dokumentu
Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty) Adam Mochol 2019-01-08 15:33:18 edycja dokumentu