Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na stanowisko opiekuna w Samorządowym Żłobku w Brusach Wojciech Jaszewski 2021-01-22 14:25:45 dodanie dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Ewa Mochol 2021-01-22 14:19:01 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/48/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 14:10:37 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 Joanna Kobus 2021-01-22 14:10:24 edycja dokumentu
uchwała Nr XI/89/19 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Turzycowisko w Wielkich Chełmach Joanna Kobus 2021-01-22 14:09:39 edycja dokumentu
uchwała nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 ? 2028 Joanna Kobus 2021-01-22 14:09:06 edycja dokumentu
uchwała Nr XV/128/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok Joanna Kobus 2021-01-22 14:08:10 edycja dokumentu
uchwała Nr XV/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 Joanna Kobus 2021-01-22 14:07:43 edycja dokumentu
uchwała Nr XV/130/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 14:07:14 edycja dokumentu
uchwała Nr XIV/116/20 w sprawie przystąpienia Gminy Brusy do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 Joanna Kobus 2021-01-22 14:06:30 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/48/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 12:49:34 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. Joanna Kobus 2021-01-22 12:48:57 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 Joanna Kobus 2021-01-22 12:48:31 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/51/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus Joanna Kobus 2021-01-22 12:48:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/270/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 Joanna Kobus 2021-01-22 12:46:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/271/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wskazania miejsc publicznych stanowiących odstępstwo od zakazu ich spożywania Joanna Kobus 2021-01-22 12:45:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/272/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Radzieckiego Joanna Kobus 2021-01-22 12:45:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/273/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 12:45:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/274/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 Joanna Kobus 2021-01-22 12:44:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/275/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2019 rok Joanna Kobus 2021-01-22 12:43:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/276/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Brusy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Chełmach Joanna Kobus 2021-01-22 12:43:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/277/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Joanna Kobus 2021-01-22 12:42:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/278/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lendy Joanna Kobus 2021-01-22 12:42:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/279/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy zatwierdzonego uchwałą Nr IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 12:41:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/280/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 12:41:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/281/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 12:40:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/282/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018 Joanna Kobus 2021-01-22 12:40:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/283/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019 Joanna Kobus 2021-01-22 12:40:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/284/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Joanna Kobus 2021-01-22 12:39:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/285/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Sowieckiego Joanna Kobus 2021-01-22 12:38:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/286/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok Joanna Kobus 2021-01-22 12:38:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/287/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie STATUTU GMINY BRUSY Joanna Kobus 2021-01-22 12:37:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:07:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:06:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:06:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:06:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:05:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:04:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/7/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:04:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/8/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:04:08 edycja dokumentu