Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 16/14 z dnia 18.12.2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego na 2014 rok oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2015r. Weronika Zakrzewska 2015-01-19 09:03:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/14 z dnia 18.12.2014r. w sprawie powołania komisji odbiorowej Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:24:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/14 z dnia 18.12.2014r. w sprawie powołania komisji odbiorowej Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:22:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/14 z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania komisji odbiorowej Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:21:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/14 z dnia 12.12.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2015" Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:13:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Zespołów Spisowych Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:12:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Weronika Zakrzewska 2015-01-16 14:10:48 dodanie dokumentu
uchwał nr iii/21/14 w sprawie opłat Joanna Kobus 2015-01-16 13:03:18 dodanie dokumentu
uchwała nr II/2/14 w sprawie podatku od nieruchomości Joanna Kobus 2015-01-16 13:02:19 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe 2015 Joanna Kobus 2015-01-16 12:59:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe Joanna Kobus 2015-01-16 12:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie odszkodowania za bezumowne użytkowanie nieruchomości komunalnych Weronika Zakrzewska 2015-01-16 11:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/2008 Burmistrza Brus z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych Weronika Zakrzewska 2015-01-16 11:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/14 z dnia 11.12.2014r. w sprawie ustalenia ceny szacunkowej 1 m2 gruntów mienia komunalnego dla celów ewidencyjnych Weronika Zakrzewska 2015-01-16 11:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 08.12.2014r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2014 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2014 rok Weronika Zakrzewska 2015-01-16 10:48:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 05.12.2014r. w sprawie nabycia nieruchomości w Męcikale Weronika Zakrzewska 2015-01-16 10:43:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/14 z dnia 04.12.2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PKP SA na rzecz Gminy Brusy Weronika Zakrzewska 2015-01-16 10:40:36 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2011r. Mirosława Lubinska 2015-01-15 13:37:10 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2012r. Karol Goebel 2015-01-15 13:28:38 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2013r. Karol Goebel 2015-01-15 13:25:43 dodanie dokumentu
25/15 Karol Goebel 2015-01-14 13:38:06 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 2/14 z dnia 03.12.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Karol Goebel 2015-01-14 13:04:16 dodanie dokumentu
25/15 Karol Goebel 2015-01-14 12:55:14 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-13 14:32:49 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:44:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:08:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:07:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 10:00:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2015-01-12 09:53:07 dodanie dokumentu