Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-05-25 08:09:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez Pana Daniela Folehra działającego na mocy upoważnień Nadleśnictwa Przymuszewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo (...)" Adam Mochol 2018-05-24 14:11:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez Pana Daniela Folehra działającego na mocy upoważnień Nadleśnictwa Przymuszewo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo (...)" Adam Mochol 2018-05-24 14:09:50 dodanie dokumentu
Odbudowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Brusy Ewa Mochol 2018-05-24 10:52:32 dodanie dokumentu
Przedszkola Adam Mochol 2018-05-23 13:33:50 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Wojciech Jaszewski 2018-05-23 08:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 718/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-05-22 10:14:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 716/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-05-22 10:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 718/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-05-22 10:13:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 721/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Adam Mochol 2018-05-22 09:04:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 722/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.2.2018 Adam Mochol 2018-05-22 09:03:15 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Brusy za 2017 rok Mirosława Lubinska 2018-05-21 14:07:49 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Mirosława Lubinska 2018-05-21 14:06:53 usunięcie dokument
programy pozostałe Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:18:15 dodanie dokumentu
UE Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:17:52 dodanie dokumentu
przedsięwzięcia Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:17:29 dodanie dokumentu
OPIS Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:15:47 dodanie dokumentu
OPIS Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:14:46 dodanie dokumentu
TABELA roczne Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:13:13 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:10:05 dodanie dokumentu
BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:03:40 dodanie dokumentu
POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY Mirosława Lubinska 2018-05-21 12:01:54 dodanie dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:57:40 dodanie dokumentu
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:55:41 dodanie dokumentu
STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:55:16 edycja dokumentu
STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:55:07 usunięcie załacznika
STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:53:41 usunięcie dokument
STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:51:30 dodanie dokumentu
STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:51:04 dodanie dokumentu
STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:50:41 dodanie dokumentu
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:50:05 dodanie dokumentu
dotacje dla jednostek spoza sektora Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:48:57 dodanie dokumentu
dotacje dla sektora jednostek Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:48:28 dodanie dokumentu
DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:46:07 dodanie dokumentu
TABELA wydatki Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:45:31 dodanie dokumentu
OPIS Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:45:05 dodanie dokumentu
OPIS Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:43:38 dodanie dokumentu
TABELA dochody Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:32:49 edycja dokumentu
TABELA dochody Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:30:01 dodanie dokumentu
STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2017 Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:23:45 dodanie dokumentu