Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 778/18 z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia sondażu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Adam Mochol 2018-08-07 10:36:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 754/A/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości Adam Mochol 2018-08-07 10:10:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 779/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-08-06 13:20:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 780/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-08-06 13:20:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-08-03 13:27:02 dodanie dokumentu
Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie Ewa Mochol 2018-08-01 14:14:40 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach Ewa Mochol 2018-08-01 13:13:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 776/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia Klubu Sportowego "BALA" Lubnia złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-07-31 14:07:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 775/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-07-31 14:05:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 773/18 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-07-30 14:39:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 774/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-07-30 14:36:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/267/18 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus Adam Mochol 2018-07-30 13:36:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/266/18 z dnia 27 lipca 2018 roku oz mianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Adam Mochol 2018-07-30 13:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/265/18 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Adam Mochol 2018-07-30 13:32:41 dodanie dokumentu
Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Adam Mochol 2018-07-27 13:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 772/18 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-07-26 09:37:17 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne po kompleksowej kontroli miasta i gminy Brusy w dniach 24 stycznia - 5 czerwca 2018 roku Adam Mochol 2018-07-25 12:24:47 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-07-20 14:41:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 764/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Ostrowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:55:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 765/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Bielińskiej-Gierszewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 766/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Alicji Frymark, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:52:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 767/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Cuppa-Zblewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:51:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 768/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kowalczyk, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 769/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Cupa, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 771/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy Adam Mochol 2018-07-19 11:46:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/264/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wystosowania apelu dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i nr 236 Adam Mochol 2018-07-19 10:57:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/263/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-07-19 10:56:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/262/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w Brusach Adam Mochol 2018-07-19 10:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" Adam Mochol 2018-07-19 10:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/260/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Adam Mochol 2018-07-19 10:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/259/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2018-07-19 10:48:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/258/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-07-19 10:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/257/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2017 rok Adam Mochol 2018-07-19 10:45:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/256/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 rok Adam Mochol 2018-07-19 10:43:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 r. Adam Mochol 2018-07-19 10:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 752/18 z dnia 28.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:24:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 751/18 z dnia 28.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:24:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 745/18 z dnia 20.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:23:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 744/18 z dnia 20.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:23:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 736/18 z dnia 11.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:22:28 edycja dokumentu