Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Adam Mochol 2018-01-19 14:00:53 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Adam Mochol 2018-01-19 14:00:04 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Adam Mochol 2018-01-19 13:56:53 edycja dokumentu
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Adam Mochol 2018-01-19 13:54:46 edycja dokumentu
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Adam Mochol 2018-01-19 13:53:10 edycja dokumentu
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Adam Mochol 2018-01-19 13:44:11 edycja dokumentu
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2018-01-19 13:43:42 edycja dokumentu
Wymeldowanie w drodze decyzji admnistracyjnej Adam Mochol 2018-01-19 13:43:10 edycja dokumentu
Wymeldowanie w drodze decyzji admnistracyjnej Adam Mochol 2018-01-19 13:42:01 edycja dokumentu
Zniesienie obowiązku meldunkowego Adam Mochol 2018-01-19 13:39:52 usunięcie dokument
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2018-01-19 13:39:03 edycja dokumentu
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2018-01-19 13:37:48 edycja dokumentu
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Adam Mochol 2018-01-19 13:29:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 12:55:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 12:52:11 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 12:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 663/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych w ramach umów zawartych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-01-16 10:39:56 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Brusy za 2016 rok Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:35:59 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:24:50 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:24:37 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:22:46 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2018 rok Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:22:34 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:22:00 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2018 rok Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:21:42 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2018r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:18:29 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:18:10 dodanie dokumentu
2018r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:16:42 usunięcie dokument
2018r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:16:37 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:00:52 usunięcie dokument
Uchwała nr XXIII/226/17 z dnia 15.11.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 656/B/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:52:22 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 656/A/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:51:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 655/17 z dnia 27.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:50:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 652/17 z dnia 20.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:49:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 654/17 z dnia 27.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:49:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 651/17 z dnia 20.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:48:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 642/17 z dnia 05.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:47:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 641/17 z dnia 05.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:46:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 656/B/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:43:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 656/A/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:43:06 dodanie dokumentu