Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
tabela Mirosława Lubinska 2017-10-18 14:26:39 usunięcie dokument
opisówka Mirosława Lubinska 2017-10-18 14:26:19 usunięcie dokument
opisówka Mirosława Lubinska 2017-10-18 14:26:15 dodanie dokumentu
tabela Mirosława Lubinska 2017-10-18 14:26:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 590/17 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę drogi Małe Chełmy - Rolbik" Adam Mochol 2017-10-18 14:25:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 563/17 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach/lokalach mieszkalnych powstałych w wyniku działania żywiołu 11 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Brusy Adam Mochol 2017-10-18 14:22:58 dodanie dokumentu
Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik Karol Goebel 2017-10-13 13:57:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 589/17 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Długiej w Męcikale" Adam Mochol 2017-10-12 09:56:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 586/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-10-09 11:55:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 586/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-10-09 11:53:51 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 586/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-10-06 14:35:14 dodanie dokumentu
Budowa ulicy Długiej w Męcikale Ewa Mochol 2017-10-06 14:33:46 dodanie dokumentu
Zespoły Szkół Adam Mochol 2017-10-06 12:39:42 usunięcie dokument
Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni Adam Mochol 2017-10-06 12:39:32 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni Adam Mochol 2017-10-06 12:38:55 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach Adam Mochol 2017-10-06 12:36:40 dodanie dokumentu
Gimnazja na terenie Gminy Brusy Adam Mochol 2017-10-06 12:35:36 usunięcie dokument
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach Adam Mochol 2017-10-06 12:27:53 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-10-06 12:20:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 585/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-10-06 11:12:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/207/17 z dnia 29.09.2017r. Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:35:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 583/17 z dnia 29.09.2017r. Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:33:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 582/17 z dnia 29.09.2017r. Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:32:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 581/17 z dnia 29.09.2017r. Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:31:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/206/17 z dnia 29.09.2017r. Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:29:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 575/17 z dnia 15.09.2017r. Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:28:24 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-10-06 09:17:50 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2017-10-05 14:43:07 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-10-05 14:42:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 584/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby stypendiów Burmistrza Brus Adam Mochol 2017-10-04 14:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 582/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-10-04 14:30:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/224/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi państwa --------- na działalność Burmistrza Brus Adam Mochol 2017-10-04 14:11:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/223/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. "Przebudowa drogi Leśno - Wysoka Zaborska" Adam Mochol 2017-10-04 14:10:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/222/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016-2019 Adam Mochol 2017-10-04 14:08:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/221/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Adam Mochol 2017-10-04 14:06:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/220/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Brusy" Adam Mochol 2017-10-04 14:00:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/219/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Adam Mochol 2017-10-04 13:37:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/218/17 z dnia 29 września 2017 roku o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy Adam Mochol 2017-10-04 13:35:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/217/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu Adam Mochol 2017-10-04 13:32:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/216/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Rolbiku Adam Mochol 2017-10-04 13:31:09 dodanie dokumentu