Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sołectwo Huta Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:33 edycja dokumentu
Sołectwo Kosobudy Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:17 edycja dokumentu
Sołectwo Kosobudy Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:04 edycja dokumentu
Sołectwo Kinice Joanna Kobus 2019-03-13 14:06:42 edycja dokumentu
Sołectwo Huta Joanna Kobus 2019-03-13 14:05:57 edycja dokumentu
Sołectwo Główczewice Joanna Kobus 2019-03-13 14:03:57 edycja dokumentu
Sołectwo Gacnik Joanna Kobus 2019-03-13 14:03:24 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego Panu Antoniemu Stoltmann Adam Mochol 2019-03-13 12:23:37 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego Panu Antoniemu Stoltmann Adam Mochol 2019-03-13 12:23:22 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego Panu Antoniemu Stoltmann Adam Mochol 2019-03-13 12:22:59 dodanie dokumentu
Sołectwo Czyczkowy Joanna Kobus 2019-03-13 10:26:36 edycja dokumentu
Sołectwo Czarnowo Joanna Kobus 2019-03-13 10:26:04 edycja dokumentu
Sołectwo Czarniż Joanna Kobus 2019-03-13 10:18:24 edycja dokumentu
Sołectwo Czapiewice Joanna Kobus 2019-03-13 10:14:20 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:13:52 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:13:41 usunięcie załacznika
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:13:32 usunięcie załacznika
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:13:25 usunięcie załacznika
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:13:19 usunięcie załacznika
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:12:26 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:10:04 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:10:04 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:10:04 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Wybudowanie Joanna Kobus 2019-03-13 10:08:25 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Jaglie Joanna Kobus 2019-03-13 10:07:01 edycja dokumentu
Sołectwo Brusy-Jaglie Joanna Kobus 2019-03-13 10:05:51 usunięcie załacznika
Sołectwo Brusy-Jaglie Joanna Kobus 2019-03-13 10:04:17 edycja dokumentu
uchwała w sprawie zmian w Statutach Sołectw i Osiedli gminy Brusy Joanna Kobus 2019-03-13 10:00:35 usunięcie dokument
uchwała w sprawie zmian w Statutach Sołectw i Osiedli gminy Brusy Joanna Kobus 2019-03-13 09:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/19 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie skierowania pani Katarzyny Orzłowskiej do odbycia służby przygotowawczej Adam Mochol 2019-03-12 09:58:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko - obręb ewidencyjny: Czapiewice, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Leśno, Męcikał Adam Mochol 2019-03-11 09:25:30 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr 738 i nr 554, obręb ewidencyjny Kosobudy, gmina Brusy Adam Mochol 2019-03-11 09:19:27 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka nr 601, obręb ewidencyjny Czyczkowy, gmina Brusy Adam Mochol 2019-03-11 09:17:27 dodanie dokumentu
Witold Jaszewski 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:24:11 dodanie dokumentu
Tomasz Dorszyński 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:23:46 dodanie dokumentu
Olgierd Chylewski 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:23:24 dodanie dokumentu
Michał Szczepański 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:22:57 dodanie dokumentu
Michał Kin 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:22:33 dodanie dokumentu
Marzena Leszczyńska 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:22:13 dodanie dokumentu
Marek Zblewski 2018 rok - początek kadencji Adam Mochol 2019-03-08 09:21:44 dodanie dokumentu