Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 27/21 Burmistrza Brus z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2021 roku Wojciech Jaszewski 2021-02-05 15:12:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny dla części działek ewidencyjnych nr 107 i 108 położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gmina Brusy, powiat chojnicki" Adam Mochol 2021-02-05 14:02:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/21 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku Adam Mochol 2021-02-05 10:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/21 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku Adam Mochol 2021-02-05 10:52:27 dodanie dokumentu
materiały na XXI sesje Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-02-04 14:15:58 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 Wojciech Jaszewski 2021-02-04 12:59:59 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Wojciech Jaszewski 2021-02-04 12:59:16 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku Wojciech Jaszewski 2021-02-04 12:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2021 r. Adam Mochol 2021-02-03 12:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach Adam Mochol 2021-02-03 09:16:22 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2021 roku Adam Mochol 2021-02-02 15:51:46 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa Ewa Mochol 2021-02-02 14:51:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale Adam Mochol 2021-02-02 11:04:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale Adam Mochol 2021-02-02 10:46:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2021-02-02 10:44:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-02-02 10:42:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie skierowania pana Artura Szultkę do odbycia służby przygotowawczej Adam Mochol 2021-02-02 10:40:11 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. Przedszkole Nr 1 Ewa Mochol 2021-01-29 14:21:16 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Gmina Brusy Ewa Mochol 2021-01-29 12:53:35 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 ZGK Ewa Mochol 2021-01-29 12:41:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wydania decyzji nr GE.683.114.2019 ustalającej odszkodowanie za utratę prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kosobudy Adam Mochol 2021-01-29 12:30:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie nawierzchni drogowych na ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową wodociągu oraz budowę oświetlenia drogowego w mieście Brusy" Adam Mochol 2021-01-29 12:24:24 dodanie dokumentu
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021 Ewa Mochol 2021-01-28 14:05:53 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa Ewa Mochol 2021-01-27 14:14:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-01-26 14:21:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Brusach Adam Mochol 2021-01-26 12:11:38 dodanie dokumentu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2021-01-25 11:07:39 edycja pozycji menu
Zarządzenie Nr 12/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021" Adam Mochol 2021-01-25 10:35:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa"" Adam Mochol 2021-01-25 10:32:56 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Adam Mochol 2021-01-22 15:03:03 dodanie dokumentu
Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2021-01-22 14:31:31 edycja dokumentu
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021 Ewa Mochol 2021-01-22 14:30:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na stanowisko opiekuna w Samorządowym Żłobku w Brusach Wojciech Jaszewski 2021-01-22 14:25:45 dodanie dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Ewa Mochol 2021-01-22 14:19:01 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/48/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 14:10:37 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 Joanna Kobus 2021-01-22 14:10:24 edycja dokumentu
uchwała Nr XI/89/19 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Turzycowisko w Wielkich Chełmach Joanna Kobus 2021-01-22 14:09:39 edycja dokumentu
uchwała nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 ? 2028 Joanna Kobus 2021-01-22 14:09:06 edycja dokumentu
uchwała Nr XV/128/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok Joanna Kobus 2021-01-22 14:08:10 edycja dokumentu
uchwała Nr XV/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 Joanna Kobus 2021-01-22 14:07:43 edycja dokumentu