Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-08-17 10:20:09 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-08-17 07:33:43 edycja dokumentu
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu Ewa Mochol 2018-08-16 14:46:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 788/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-08-16 13:10:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 787/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-08-16 13:08:11 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynków szkolnych Ewa Mochol 2018-08-14 12:30:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/268/18 z dnia 03.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-10 14:54:57 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIX/269/18 z dnia 03.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-10 14:54:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Adam Mochol 2018-08-09 10:06:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/268/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-08-09 09:38:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/269/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2018-08-09 09:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 781/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-08-09 09:31:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 783/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski mieszkańców Gminy Brusy w ramach projektu "Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - działanie 10.3 "Odnawialne źródła energii" Adam Mochol 2018-08-08 13:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/268/18 z dnia 03.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 09:11:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 777/18 z dnia 30.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 09:08:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 774/18 z dnia 30.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 09:07:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 773/18 z dnia 24.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:56:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 772/18 z dnia 24.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:55:54 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIX/269/18 z dnia 03.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 777/18 z dnia 30.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 774/18 z dnia 30.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:53:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 773/18 z dnia 24.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:53:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 772/18 z dnia 24.07.2018r. Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:53:02 dodanie dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:44:23 edycja dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:44:13 edycja dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:44:03 edycja dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:43:53 edycja dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:43:43 edycja dokumentu
RB -28NWS Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:43:32 edycja dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:42:03 edycja dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:41:22 dodanie dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:41:08 dodanie dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:38:46 dodanie dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:38:30 dodanie dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:38:13 dodanie dokumentu
RB -28NWS Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:37:59 dodanie dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2018-08-08 08:37:40 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-08-07 14:23:03 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-08-07 14:22:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 777/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-08-07 10:37:31 dodanie dokumentu