Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
gfhdghdfgf Adam Mochol 2018-03-29 08:58:12 dodanie dokumentu
fsdfgsdfgsdfgsd Adam Mochol 2018-03-29 08:58:03 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-03-29 08:45:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 684/18 Burmistrza Brus z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Wojciech Jaszewski 2018-03-29 08:44:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 684/18 Burmistrza Brus z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-03-29 08:39:32 usunięcie dokument
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Adam Mochol 2018-03-29 08:39:29 usunięcie dokument
werwerwerwer Adam Mochol 2018-03-29 08:39:05 usunięcie dokument
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Adam Mochol 2018-03-29 08:38:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 684/18 Burmistrza Brus z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-03-29 08:38:33 edycja dokumentu
werwerwerwer Adam Mochol 2018-03-29 08:37:31 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - organizacja 5-cio dniowej zielonej szkoły wraz z warsztatami terenowymi dla 16 osób w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Wojciech Jaszewski 2018-03-29 08:30:49 edycja dokumentu
Raport z czynności kontrolnych PROW ma lata 2014-2020 R-01/344 z dnia 8.03.2018 dotyczący budowy drogi gminnej nr 206006G w miejscowości Leśno i Leśno-Wybudowanie Adam Mochol 2018-03-28 14:45:09 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno - Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy Ewa Mochol 2018-03-28 14:41:28 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2017r. Mirosława Lubinska 2018-03-28 10:59:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 699/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych w 2018 r." Adam Mochol 2018-03-28 10:23:07 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni Adam Mochol 2018-03-28 07:12:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 698/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-03-26 10:21:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 698/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-03-26 10:20:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Adam Mochol 2018-03-26 08:41:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 700/18 z dnia 22 marca 2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość komunalną w Męcikale Adam Mochol 2018-03-23 14:44:11 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Adam Mochol 2018-03-23 12:11:27 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Adam Mochol 2018-03-23 12:08:19 usunięcie dokument
protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 9 marca 2018 roku Adam Mochol 2018-03-22 14:36:26 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa mineralnego łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych w 2018 r. Ewa Mochol 2018-03-22 14:22:47 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-03-22 08:10:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 695/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-03-21 14:37:19 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - organizacja 5-cio dniowej zielonej szkoły wraz z warsztatami terenowymi dla 16 osób w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Wojciech Jaszewski 2018-03-21 12:19:59 edycja dokumentu
RB - UZ Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:43:46 edycja dokumentu
RB - UN Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:43:32 edycja dokumentu
RB - ST Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:43:09 edycja dokumentu
RB - PDP Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:42:58 edycja dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:42:40 edycja dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:42:09 edycja dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:40:52 edycja dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:40:39 edycja dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:40:31 edycja dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2018-03-20 08:39:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 694/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-03-19 10:49:06 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-03-16 13:15:14 usunięcie załacznika
Uchwła Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Karol Goebel 2018-03-16 11:08:28 dodanie dokumentu