Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RB - 30S Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:53:43 edycja dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:53:34 edycja dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:53:20 edycja dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:53:12 edycja dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:52:49 dodanie dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:52:33 dodanie dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:52:22 dodanie dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:52:09 dodanie dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:52:00 dodanie dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:51:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 608/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 i 2018 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym Gminy Brusy pn. "Zdrowy ząbek" na lata 2014-2019 Adam Mochol 2017-11-03 12:42:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 605/17 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-11-03 11:44:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 604/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik"" Adam Mochol 2017-11-03 10:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 603/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Naprawę dróg gminnych" Adam Mochol 2017-11-03 10:00:21 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik Ewa Mochol 2017-10-31 14:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 591/17 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu Gminy Brusy dotacji celowej 2017 r. Adam Mochol 2017-10-31 11:43:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-10-31 10:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-10-31 10:13:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 595/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy Adam Mochol 2017-10-31 10:03:30 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018. Wojciech Jaszewski 2017-10-27 14:43:13 dodanie dokumentu
Naprawa dróg gminnych Ewa Mochol 2017-10-27 14:11:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 600/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2017/2018" Adam Mochol 2017-10-27 11:19:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 599/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2017-10-27 09:34:45 dodanie dokumentu
Krystyna Teca - informacja Adam Mochol 2017-10-26 15:03:09 edycja dokumentu
Renata Stoltmann - informacja Adam Mochol 2017-10-26 15:02:50 edycja dokumentu
Beata Zblewska - uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok Adam Mochol 2017-10-26 15:01:55 edycja dokumentu
Beata Zblewska - uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok Adam Mochol 2017-10-26 15:01:40 dodanie dokumentu
Jan Stefan Leszczyński - powołanie na stanowisko dyrektora - 2017 r. Adam Mochol 2017-10-26 14:59:22 dodanie dokumentu
Beata Maria Rekowska - powołanie na stanowisko dyrektora - 2017r. Adam Mochol 2017-10-26 14:57:42 dodanie dokumentu
Beata Maria Rekowska - powołanie na stanowisko dyrektora - 2017r. Adam Mochol 2017-10-26 14:56:39 usunięcie dokument
Beata Maria Rekowska - powołanie na stanowisko dyrektora - 2017r. Adam Mochol 2017-10-26 14:55:37 dodanie dokumentu
Anna Beata Klonowska-Dorszyńska - powołanie na stanowisko dyrektora - 2017 r. Adam Mochol 2017-10-26 14:52:42 dodanie dokumentu
Renata Stoltmann - informacja Adam Mochol 2017-10-26 14:50:21 dodanie dokumentu
Krystyna Teca - informacja Adam Mochol 2017-10-26 14:47:39 dodanie dokumentu
Ewa Maria Jankowska - powołanie p.o. dyrektora 2017r. Adam Mochol 2017-10-26 14:46:04 edycja dokumentu
Ewa Maria Jankowska - odwołanie z p.o. dyrektora - 2017r. Adam Mochol 2017-10-26 14:45:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 598/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-10-26 11:00:39 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2017/2018 Ewa Mochol 2017-10-25 14:49:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 597/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wykupu działki na cel publiczny Adam Mochol 2017-10-25 13:56:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 596/17 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-10-25 12:20:40 dodanie dokumentu