Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Beata Rekowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:10:35 dodanie dokumentu
Wioletta Ryduchowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:10:02 dodanie dokumentu
Tomasz Rogala 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:09:31 dodanie dokumentu
Paweł Wolter 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:06:51 dodanie dokumentu
Jacek Bruski 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:06:28 dodanie dokumentu
Magdalena Szyca-Lepak 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:05:56 dodanie dokumentu
Anna Orlikowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:05:20 dodanie dokumentu
Elżbieta Ossowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:04:01 dodanie dokumentu
Zbigniew Żabiński 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:03:24 dodanie dokumentu
Zbigniew Lemańczyk 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:02:51 dodanie dokumentu
Magdalena Zakrzewska-Posieczek 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:02:05 dodanie dokumentu
Eliza Szczesna 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:01:27 dodanie dokumentu
Ewa Trzebiatowska-Gryglewska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:01:08 dodanie dokumentu
Mariola Rodzeń 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:00:09 dodanie dokumentu
Krzysztof Gierszewski 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 09:59:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 739/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prezentacji przygotowanych w ramach gminnego konkursu czytelniczego na najciekawszą prezentację książki BRUSCROSSING - CZYLI HAPPENING CZYTELNICZY Adam Mochol 2018-06-25 07:58:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 739/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prezentacji przygotowanych w ramach gminnego konkursu czytelniczego na najciekawszą prezentację książki BRUSCROSSING - CZYLI HAPPENING CZYTELNICZY Adam Mochol 2018-06-25 07:58:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 744/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-06-22 13:18:29 dodanie dokumentu
Remont i odbudowa ścieżek rowerowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy Ewa Mochol 2018-06-22 13:05:03 dodanie dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:23:59 edycja dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:23:00 edycja dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:17:22 edycja dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:15:04 edycja dokumentu
Prowadzone rejestry Adam Mochol 2018-06-21 12:13:59 edycja dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:06:07 edycja dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:05:03 edycja dokumentu
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-06-21 12:03:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 741/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-06-19 12:03:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 742/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-06-19 08:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 736/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-06-19 08:42:59 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach Ewa Mochol 2018-06-18 14:52:22 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-06-18 13:28:43 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-06-18 13:28:29 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-06-18 13:28:17 usunięcie dokument
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej, na wniosek firmy ROMGAZ Spółka z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z lokalem handlowym oraz myjnią samochodową przy ul. Gdańskiej w miejscowości Brusy Adam Mochol 2018-06-18 12:01:20 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-06-15 14:47:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Wojciech Jaszewski 2018-06-14 10:17:42 dodanie dokumentu
Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Brusy, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Brusach w okresie od dnia 24 stycznia 2018 r. do dnia 5 czerwca 2018 r. Adam Mochol 2018-06-14 07:59:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 735/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-06-13 12:49:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 733/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok i w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2018 rok Adam Mochol 2018-06-13 11:45:46 dodanie dokumentu