Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr I/7/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:34:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:34:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:33:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:32:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:31:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:30:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:29:04 dodanie dokumentu
proba Adam Mochol 2018-12-05 14:25:06 usunięcie dokument
proba Adam Mochol 2018-12-05 14:20:24 usunięcie dokument
uchwała numer III/19/14 z dnia: 19.12.2014 Adam Mochol 2018-12-05 14:19:20 edycja dokumentu
uchwała numer III/18/14 z dnia: 19.12.2014 Adam Mochol 2018-12-05 14:19:09 edycja dokumentu
uchwała numer III/17/14 z dnia: 19.12.2014 Adam Mochol 2018-12-05 14:18:56 edycja dokumentu
uchwała numer III/16/14 z dnia: 19.12.2014 Adam Mochol 2018-12-05 14:17:15 edycja dokumentu
uchwała numer III/15/14 z dnia: 19.12.2014 Adam Mochol 2018-12-05 14:17:04 edycja dokumentu
uchwała numer III/14/14 z dnia: 19.12.2014 Adam Mochol 2018-12-05 14:16:47 edycja dokumentu
Uchwała numer: II/13/14 z dnia: 2014.12.08 Adam Mochol 2018-12-05 14:16:35 edycja dokumentu
Uchwała numer: II/12/14 z dnia: 2014.12.08 Adam Mochol 2018-12-05 14:16:24 edycja dokumentu
Uchwała numer: II/11/14 z dnia: 2014.12.08 Adam Mochol 2018-12-05 14:16:09 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/10/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:15:54 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/9/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:15:40 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/8/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:15:27 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/7/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:15:12 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/6/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:14:32 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/5/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:14:15 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/4/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:14:03 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/3/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:13:46 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/2/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:13:26 edycja dokumentu
Uchwała numer: I/1/14 z dnia: 2014.11.28 Adam Mochol 2018-12-05 14:13:06 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2018-12-05 14:11:06 usunięcie dokument
proba Adam Mochol 2018-12-05 14:10:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-12-05 12:32:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną w ramach zadnia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - etap I" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 10:08:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną w ramach zadnia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - etap I" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 10:07:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/18 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy ? likwidacja skutków klęski żywiołowej" Adam Mochol 2018-12-05 10:00:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 3/18 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019" Adam Mochol 2018-12-05 09:58:01 dodanie dokumentu
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2019 r. Ewa Mochol 2018-12-04 15:50:46 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2019 r. Ewa Mochol 2018-12-04 14:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/18 z dnia 29.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-04 14:32:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/18 z dnia 30.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-04 14:31:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/18 z dnia 30.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-04 14:31:17 dodanie dokumentu