Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 193/A/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia zakresu kontroli oczyszczania nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości w gminie Brusy Adam Mochol 2018-02-15 10:59:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej, na wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego , działającego na mocy pełnomocnictwa nr 38/2017 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, decyzji znak: Nr GP.6220.12.2017 z dnia 12 lutego 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz" Adam Mochol 2018-02-15 10:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 679/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-02-14 13:25:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 678/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-02-14 13:24:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 679/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-02-14 13:22:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 678/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-02-14 13:10:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 677/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-02-12 11:10:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 676/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-02-12 11:08:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 670/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2018 rok Adam Mochol 2018-02-12 11:04:52 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-02-12 08:19:16 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-02-12 08:18:19 edycja dokumentu
Projekt budżetu gminy Brusy na 2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:26:00 dodanie dokumentu
Projekt WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:24:53 dodanie dokumentu
Projekt WPF gminy Brusy na lata 2017-2022 Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:21:16 edycja dokumentu
Projekt WPF gminy Brusy na lata 2017-2022 Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:21:13 usunięcie załacznika
Projekt WPF gminy Brusy na lata 2017-2022 Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:10:28 edycja dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:07:39 dodanie dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:07:00 dodanie dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:53 dodanie dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:40 dodanie dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:30 dodanie dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:18 dodanie dokumentu
RB - PDP Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:09 dodanie dokumentu
RB - ST Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:05:48 dodanie dokumentu
RB - UN Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:05:25 dodanie dokumentu
RB - UZ Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:05:04 dodanie dokumentu
WPF 2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:49:51 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:46:40 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:45:01 edycja dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:42:54 edycja dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:40:09 edycja dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:39:33 edycja dokumentu
Przeznaczenie kontenerów socjalnych, będących własnością Gminy Brusy do oddania w użyczenie na czas określony rodzinom poszkodowanym w Gminie Brusy wskutek nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych Adam Mochol 2018-02-02 10:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 672/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych w Gminie Brusy Adam Mochol 2018-02-01 14:29:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 675/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym nam zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-02-01 12:49:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/228/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-02-01 08:44:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/229/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2018-02-01 08:43:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/230/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Adam Mochol 2018-02-01 08:41:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/231/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2018-2022" Adam Mochol 2018-02-01 08:38:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/232/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Adam Mochol 2018-02-01 08:37:07 dodanie dokumentu