Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Adam Mochol 2018-08-24 09:07:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Adam Mochol 2018-08-24 09:07:37 usunięcie dokument
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis Adam Mochol 2018-08-24 09:06:30 usunięcie dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego - od 01 września 2017 r. Adam Mochol 2018-08-24 08:18:01 usunięcie dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 Adam Mochol 2018-08-24 08:15:51 usunięcie dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 Adam Mochol 2018-08-24 08:14:45 edycja dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:13:57 edycja dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Adam Mochol 2018-08-24 08:11:52 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Adam Mochol 2018-08-24 08:11:32 usunięcie dokument
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:10:56 usunięcie dokument
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:08:33 dodanie dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:08:10 usunięcie dokument
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:07:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:07:29 usunięcie dokument
Oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 2014 r. Adam Mochol 2018-08-24 08:07:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 2014 r. Adam Mochol 2018-08-24 08:06:55 usunięcie dokument
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą szkoleniową Adam Mochol 2018-08-24 08:06:01 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:05:22 edycja dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:05:10 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Adam Mochol 2018-08-24 08:04:51 usunięcie dokument
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Informacja Adam Mochol 2018-08-24 08:04:32 dodanie dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Informacja Adam Mochol 2018-08-24 08:04:02 usunięcie dokument
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-08-23 14:39:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 792/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-08-23 13:10:10 dodanie dokumentu
Zarządzanie Nr 793/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach" Adam Mochol 2018-08-23 13:05:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej Karol Goebel 2018-08-23 10:17:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Brus o numerach i granicach okręgów wyborczych Karol Goebel 2018-08-23 10:14:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Brus w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Karol Goebel 2018-08-23 10:10:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 795/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-08-20 14:36:01 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Karol Goebel 2018-08-20 11:20:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 794/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wykupu działek w Leśnie Adam Mochol 2018-08-17 14:11:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2018 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 Adam Mochol 2018-08-17 14:09:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2018 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 Adam Mochol 2018-08-17 14:05:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 789/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2018 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 Adam Mochol 2018-08-17 14:03:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 786/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynków szkolnych" Adam Mochol 2018-08-17 13:57:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 785/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach" Adam Mochol 2018-08-17 13:56:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 784/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej, i Granicznej w Brusach oraz przebudowę drogi gminnej Nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie" Adam Mochol 2018-08-17 13:50:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 790/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" Adam Mochol 2018-08-17 13:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 791/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-08-17 12:29:46 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach Ewa Mochol 2018-08-17 12:08:15 dodanie dokumentu