Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wojciech Jaszewski 2018-03-02 14:06:24 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Wojciech Jaszewski 2018-03-02 14:04:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 691/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:31:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 690/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:30:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 691/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:28:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 690/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:26:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 689/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej w Brusach" Adam Mochol 2018-03-01 14:24:19 dodanie dokumentu
Statut Gminnego Zarządu Oświaty Adam Mochol 2018-03-01 13:59:39 dodanie dokumentu
Statut Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-03-01 13:59:01 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 687/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-02-28 13:12:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 686/18 z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr 676/18 Burmistrza Brus z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-02-28 13:07:30 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr SLU 6/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Bolta 10 w Brusach Adam Mochol 2018-02-28 13:04:51 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-02-28 13:00:53 dodanie dokumentu
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-02-27 15:33:54 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-02-27 15:26:14 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-02-27 15:25:33 usunięcie dokument
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-02-27 15:19:50 dodanie dokumentu
Prowadzone rejestry Adam Mochol 2018-02-26 14:54:38 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej w Brusach Ewa Mochol 2018-02-26 14:41:17 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 - Gmina Brusy Ewa Mochol 2018-02-23 14:38:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 685/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wykupu lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 w budynku w Brusach przy ul. Polnej 1 Adam Mochol 2018-02-22 08:49:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 684/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-02-21 14:42:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 684/18 Burmistrza Brus z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Wojciech Jaszewski 2018-02-21 14:24:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 682/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Brusy przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) Adam Mochol 2018-02-21 10:30:31 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 - Gminny Zarząd Oświaty Ewa Mochol 2018-02-21 08:21:11 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ewa Mochol 2018-02-20 15:53:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 681/18 z dnia 16.02.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:48:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 680/18 z dnia 16.02.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:47:39 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 675/18 z dnia 31.01.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:46:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 674/18 z dnia 31.01.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:46:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 681/18 z dnia 16.02.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:45:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 680/18 z dnia 16.02.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 675/18 z dnia 31.01.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 674/18 z dnia 31.01.2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:44:32 dodanie dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:39:08 edycja dokumentu
Projekt budżetu gminy Brusy na 2017r. Mirosława Lubinska 2018-02-20 12:37:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 681/18 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-02-19 10:11:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 680/18 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-02-16 15:01:14 dodanie dokumentu
Zgłoszenie roszczenia z polisy OC działalności gminy - szkoda w pojeździe Adam Mochol 2018-02-15 11:12:48 dodanie dokumentu
Zgłoszenie roszczenia z polisy OC działalności gminy - szkoda w pojeździe Adam Mochol 2018-02-15 11:10:33 dodanie dokumentu