Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-07-04 12:21:38 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2018-07-03 14:50:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 738/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac plastycznych w konkursie NASZ KOLOROWY TRZEŹWY ŚWIAT pod hasłem "Bezpieczne wakacje" Karol Goebel 2018-07-03 13:05:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 753/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnej w Kosobudach Karol Goebel 2018-07-03 13:02:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 752/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Karol Goebel 2018-07-02 12:12:44 dodanie dokumentu
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu Ewa Mochol 2018-06-29 14:54:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 751/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-06-29 14:01:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 745/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-06-29 13:59:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 745/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-06-29 13:56:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 745/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-06-29 13:55:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 747/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku w prawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont i odbudowę ścieżek rowerowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" Adam Mochol 2018-06-28 15:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 746/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach" Adam Mochol 2018-06-28 15:15:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 750/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.211032.2018 Adam Mochol 2018-06-28 15:11:38 dodanie dokumentu
Zbigniew Szczepański 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:27:45 dodanie dokumentu
Zbigniew Łącki 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:26:46 dodanie dokumentu
Michał Kin 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:26:01 dodanie dokumentu
Marzena Leszczyńska 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:25:11 dodanie dokumentu
Marek Zblewski 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:24:28 dodanie dokumentu
Marek Daniłko 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:23:53 dodanie dokumentu
Leszek Skwierawski 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:23:13 dodanie dokumentu
Bernadeta Niebrzydowska 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:22:24 dodanie dokumentu
Bartosz Michnowski 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:21:40 dodanie dokumentu
Arkadiusz Adamczyk 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:20:49 dodanie dokumentu
Andrzej Wiecki 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:20:01 dodanie dokumentu
Andrzej Kulesza 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:19:23 dodanie dokumentu
Adam Bartkowski 2017r. Adam Mochol 2018-06-28 09:18:24 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-06-27 14:48:39 dodanie dokumentu
Olgierd Chylewski 2017r. Adam Mochol 2018-06-27 14:42:09 dodanie dokumentu
Krystyna Cysewska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-27 14:41:37 dodanie dokumentu
Mariola Różycka 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:17:31 dodanie dokumentu
Bożena Rolbiecka 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:16:50 dodanie dokumentu
Jan Leszczyński 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:16:21 edycja dokumentu
Jan Leszczyński 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:16:06 dodanie dokumentu
Grzegorz Leszczyński 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:15:34 dodanie dokumentu
Wioletta Ryduchowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:14:58 dodanie dokumentu
Wioletta Ryduchowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:14:20 usunięcie dokument
Anna Beata Klonowska-Dorszyńska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:13:16 dodanie dokumentu
Małgorzata Ostrowska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:12:25 dodanie dokumentu
Krystyna Teca 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:11:58 dodanie dokumentu
Renata Stoltmann 2017 rok Adam Mochol 2018-06-25 10:11:35 dodanie dokumentu