Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
tabela WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:07:39 dodanie dokumentu
WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:07:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:06:04 dodanie dokumentu
Wykaz należności i zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:05:52 dodanie dokumentu
Wykonanie planu finansowego Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:05:37 dodanie dokumentu
OPISÓWKA wydatki Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:03:56 dodanie dokumentu
TABELA wydatki Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:03:30 dodanie dokumentu
OPISÓWKA dochody Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:03:06 edycja dokumentu
OPISÓWKA dochody Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:02:54 dodanie dokumentu
TABELA dochody Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:02:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 796/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:50:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 795/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:49:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 792/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:48:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 791/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:48:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 781/18 z dnia 03.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:47:39 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 796/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 795/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:46:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 792/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:45:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 791/18 z dnia 17.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:45:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 781/18 z dnia 03.08.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 10:45:03 dodanie dokumentu
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu Ewa Mochol 2018-09-05 13:25:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na 2018 rok na dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem, bieżącym utrzymaniem oraz eksploatacją urządzeń Adam Mochol 2018-09-05 11:25:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 807/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej w Gminie Brusy Adam Mochol 2018-09-05 11:13:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 804/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-09-05 07:23:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 803/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-09-05 07:22:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 806/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki w Orliku Adam Mochol 2018-09-04 09:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie 737/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę Adam Mochol 2018-09-03 14:16:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie 737/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę Adam Mochol 2018-09-03 14:15:57 usunięcie dokument
Zarządzenie 737/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę Adam Mochol 2018-09-03 14:15:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Adam Mochol 2018-08-31 15:02:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 801/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-08-31 14:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 796/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-08-31 14:52:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 799/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-08-31 14:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 800/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowę drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie" Adam Mochol 2018-08-31 14:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 782/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w gminie Brusy Adam Mochol 2018-08-31 14:45:28 dodanie dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Brusy Ewa Mochol 2018-08-30 14:00:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Karol Goebel 2018-08-27 09:18:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Karol Goebel 2018-08-27 09:16:29 dodanie dokumentu
Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie Ewa Mochol 2018-08-24 14:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 797/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 669/18 Burmistrza Brus z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-08-24 12:14:09 dodanie dokumentu