Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:39:57 edycja dokumentu
Witold Jaszewski Adam Mochol 2018-12-06 08:39:03 edycja dokumentu
Witold Jaszewski Adam Mochol 2018-12-06 08:38:43 edycja dokumentu
Witold Jaszewski Adam Mochol 2018-12-06 08:38:02 edycja dokumentu
Witold Jaszewski Adam Mochol 2018-12-06 08:37:41 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:36:56 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:36:25 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:36:07 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:35:43 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:35:01 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:34:11 edycja dokumentu
Tomasz Dorszyński Adam Mochol 2018-12-06 08:33:15 edycja dokumentu
Michał Szczepański Adam Mochol 2018-12-06 08:32:22 edycja dokumentu
Marcin Cysewski Adam Mochol 2018-12-06 08:31:17 edycja dokumentu
Emilia Warnke Adam Mochol 2018-12-06 08:30:23 edycja dokumentu
Dariusz Rutowski Adam Mochol 2018-12-06 08:28:20 edycja dokumentu
Dariusz Rutowski Adam Mochol 2018-12-06 08:27:14 edycja dokumentu
Dariusz Rutowski Adam Mochol 2018-12-06 08:26:41 edycja dokumentu
Dariusz Rutowski Adam Mochol 2018-12-06 08:25:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/25/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej Adam Mochol 2018-12-05 14:51:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/24/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Adam Mochol 2018-12-05 14:50:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Adam Mochol 2018-12-05 14:49:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości Adam Mochol 2018-12-05 14:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/21/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-12-05 14:48:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/20/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2018-12-05 14:47:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus Adam Mochol 2018-12-05 14:46:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w statutach Sołectw i Osiedli Gminy Brusy Adam Mochol 2018-12-05 14:45:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy Adam Mochol 2018-12-05 14:44:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Adam Mochol 2018-12-05 14:43:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Adam Mochol 2018-12-05 14:42:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy Adam Mochol 2018-12-05 14:41:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy Adam Mochol 2018-12-05 14:41:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/14/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:39:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/13/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:38:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/12/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/11/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:37:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/10/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:37:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/9/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:36:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/8/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:35:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach Adam Mochol 2018-12-05 14:34:57 edycja dokumentu