Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-11-23 07:49:59 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-23 07:43:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-23 07:42:27 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-11-23 07:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-11-23 07:41:12 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-22 14:57:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-22 14:57:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-11-22 14:56:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-11-22 14:56:15 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 619/17 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Temis ? Brda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2017-11-20 13:26:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Karol Goebel 2017-11-17 12:42:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 618/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok Adam Mochol 2017-11-16 14:37:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 617/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i materiałami informacyjnymi Adam Mochol 2017-11-16 14:35:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 616/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Adam Mochol 2017-11-16 14:32:50 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w zakresie opieki nad grobami wojennymi Adam Mochol 2017-11-15 14:43:31 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-11-15 14:21:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 606/17 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-11-15 11:16:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 615/17 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności "ZASTRZEŻONE" na wymienionych w zarządzeniu dokumentach niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTZREŻONE" Adam Mochol 2017-11-14 12:37:46 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2018. Adam Mochol 2017-11-14 08:05:15 edycja dokumentu
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - etap III Ewa Mochol 2017-11-13 14:49:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 614/17 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego "Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy - nawałnica" Adam Mochol 2017-11-13 14:07:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 614/17 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego "Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy - nawałnica" Adam Mochol 2017-11-13 14:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 613/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji Adam Mochol 2017-11-13 14:03:45 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wojciech Jaszewski 2017-11-10 09:22:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 611/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy Adam Mochol 2017-11-09 14:38:48 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - nawałnica Ewa Mochol 2017-11-09 13:49:14 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2017-11-08 09:04:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 609/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Brusach, dotyczącej planów i zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na czas pokoju oraz mobilizacji i w czasie wojny Adam Mochol 2017-11-08 08:31:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 609/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Brusach, dotyczącej planów i zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na czas pokoju oraz mobilizacji i w czasie wojny Adam Mochol 2017-11-08 08:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 612/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-11-07 15:56:52 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Wojciech Jaszewski 2017-11-07 14:36:48 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Wojciech Jaszewski 2017-11-07 14:12:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 607/17 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-11-07 14:06:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 610/17 z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-11-06 14:44:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 596/17 z dnia 20.10.2017r. Mirosława Lubinska 2017-11-03 14:01:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 594/17 z dnia 20.10.2017r. Mirosława Lubinska 2017-11-03 14:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 586/17 z dnia 02.10.2017r. Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:59:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 585/17 z dnia 02.10.2017r. Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:57:54 dodanie dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:54:04 edycja dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2017-11-03 13:53:53 edycja dokumentu