Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 27 września 2016r. Adam Mochol 2018-09-12 10:47:31 edycja dokumentu
protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 14 września 2016r. Adam Mochol 2018-09-12 10:46:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 813/18 z dnia 7 września 2018 roku s prawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szatni sportowej w Leśnie" Adam Mochol 2018-09-12 09:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 812/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla budowy dróg gminnych na terenie gminy Brusy" Adam Mochol 2018-09-12 09:31:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 811/18 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie"" Adam Mochol 2018-09-12 09:29:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 810/18 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" Adam Mochol 2018-09-12 09:22:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 802/18 z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brusy" Adam Mochol 2018-09-12 09:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 815/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości Adam Mochol 2018-09-12 09:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 814/18 z dnia 7 września 2018 roki w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-09-12 09:15:50 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach Karol Goebel 2018-09-11 11:16:40 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-09-10 10:15:54 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-09-07 13:19:32 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy szatni sportowej w Leśnie Ewa Mochol 2018-09-07 13:15:48 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-07 12:53:47 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg gminnych na terenie gminy Brusy Ewa Mochol 2018-09-07 12:02:13 dodanie dokumentu
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2018 roku Adam Mochol 2018-09-07 11:38:06 dodanie dokumentu
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 27 lipca 2018 roku Adam Mochol 2018-09-07 11:37:18 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej Czyczkowy - Czarnowo Ewa Mochol 2018-09-06 14:02:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:16:37 edycja dokumentu
Wykaz należności i zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:15:05 edycja dokumentu
Wykonanie planu finansowego Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:14:31 edycja dokumentu
opisówka WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:11:47 edycja dokumentu
WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:11:22 edycja dokumentu
tabela WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:11:08 edycja dokumentu
tabela WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:10:46 usunięcie załacznika
tabela WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:10:14 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej. Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:04:54 dodanie dokumentu
opisówka inwestycje roczne Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:03:42 dodanie dokumentu
tabela inwestycje roczne Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:02:52 dodanie dokumentu
Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-06 12:01:38 dodanie dokumentu
TABELA wydatki Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:55:41 edycja dokumentu
OPISÓWKA wydatki Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:55:01 edycja dokumentu
TABELA dochody Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:54:33 edycja dokumentu
OPISÓWKA dochody Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:53:57 edycja dokumentu
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:53:08 edycja dokumentu
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:52:58 usunięcie załacznika
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:52:42 dodanie dokumentu
FUNDUSZ SOŁECKI Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:41:08 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie Ewa Mochol 2018-09-06 11:25:10 dodanie dokumentu
opisówka WPF Mirosława Lubinska 2018-09-06 11:07:52 dodanie dokumentu