Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-05-08 15:48:44 edycja dokumentu
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny Adam Mochol 2018-05-08 14:34:28 dodanie dokumentu
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adam Mochol 2018-05-08 14:34:11 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Adam Mochol 2018-05-08 14:33:52 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Adam Mochol 2018-05-08 14:33:33 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu i Finansów Adam Mochol 2018-05-08 14:33:13 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-05-08 14:23:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 714/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Pomorskie szlaki kajakowe ? Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-05-08 14:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie 713/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-05-08 09:29:48 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Adam Mochol 2018-05-07 07:59:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Adam Mochol 2018-05-07 07:55:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/236/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym Adam Mochol 2018-04-27 14:47:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 712/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-04-27 08:10:28 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Ewa Mochol 2018-04-26 14:55:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 711/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-04-26 14:06:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 710/18 z dnia 19.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-04-26 11:54:08 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-04-26 11:52:50 edycja dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-04-25 11:54:41 edycja dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-04-25 11:54:12 dodanie dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-04-25 11:53:55 usunięcie dokument
RB -28NWS Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:59:24 usunięcie dokument
RB - N Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:55:48 edycja dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:55:22 dodanie dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:55:04 edycja dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:54:48 edycja dokumentu
RB - UN Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:54:26 usunięcie dokument
RB - 30S Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:54:10 edycja dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:54:00 edycja dokumentu
RB -28NWS Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:53:48 edycja dokumentu
RB -28NWS Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:53:29 edycja dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2018-04-25 10:53:02 edycja dokumentu
Protokół kontroli Nr 5/MR/06/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach Adam Mochol 2018-04-23 10:22:59 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr 2/MR/10/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach Adam Mochol 2018-04-23 10:21:38 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr 1/MR/10/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach Adam Mochol 2018-04-23 10:20:40 dodanie dokumentu
Informacja pokontrolna Nr 109/P/1/15/I z kontroli realizacji projektu "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy" Adam Mochol 2018-04-23 09:48:38 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-04-23 09:28:08 edycja dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Wojciech Jaszewski 2018-04-20 14:00:24 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr 10/MR/06/17 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach Adam Mochol 2018-04-20 13:23:38 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr 8/MR/06/17 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach Adam Mochol 2018-04-20 13:22:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 710/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-04-20 13:10:46 edycja dokumentu