Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 761/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno ? Etap I"" Adam Mochol 2018-07-18 15:00:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 762/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" Adam Mochol 2018-07-18 14:55:32 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-07-18 14:29:01 usunięcie załacznika
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-07-18 14:28:13 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-07-18 12:38:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 770/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-07-18 08:12:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 770/18 Burmistrza Brus z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Wojciech Jaszewski 2018-07-17 14:13:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - lokal w budynku komunalnym w Hucie Adam Mochol 2018-07-17 08:25:29 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - lokal w budynku komunalnym w Hucie Adam Mochol 2018-07-17 08:24:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 748/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 457/2010 Burmistrza Brus z dnia 15 stycznia 2010 r. Adam Mochol 2018-07-16 14:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 749/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 Burmistrza Brus z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych Adam Mochol 2018-07-16 14:03:14 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia kontroli z w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - sklep przy ul. Dworcowej 13 Adam Mochol 2018-07-16 13:35:32 usunięcie dokument
Protokół z przeprowadzenia kontroli z w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - sklep przy ul. Plac Jana Pawła II 12 Adam Mochol 2018-07-16 13:35:22 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 736/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2018 r. Adam Mochol 2018-07-16 12:49:33 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia kontroli z w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - sklep przy ul. Plac Jana Pawła II 12 Adam Mochol 2018-07-16 12:31:59 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia kontroli z w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - sklep przy ul. Dworcowej 13 Adam Mochol 2018-07-16 12:31:24 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia kontroli z w zakresie prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - sklep przy ul. Dworcowej 13 Adam Mochol 2018-07-16 12:31:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 759/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizacje w 2018 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Adam Mochol 2018-07-16 12:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 758/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"" Adam Mochol 2018-07-16 12:24:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 760/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynków szkolnych" Adam Mochol 2018-07-16 12:21:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 763/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w gminie Brusy Adam Mochol 2018-07-16 12:19:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 757/18 z dnia 10 lipca 2018 roku W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"" Adam Mochol 2018-07-16 12:16:36 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wojciech Jaszewski 2018-07-13 08:42:50 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Karol Goebel 2018-07-12 12:34:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 736/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2018 r. Karol Goebel 2018-07-11 12:15:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 736/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Karol Goebel 2018-07-10 15:47:35 usunięcie dokument
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2018-07-10 13:05:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 756/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie skierowania pani Magdaleny Zarębskiej do odbycia służby przygotowawczej Karol Goebel 2018-07-10 12:19:56 dodanie dokumentu
protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 6 czerwca 2018 roku Karol Goebel 2018-07-10 12:03:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 755/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I" Karol Goebel 2018-07-10 11:49:34 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynków szkolnych Ewa Mochol 2018-07-06 13:58:18 dodanie dokumentu
Petycje Karol Goebel 2018-07-05 15:35:14 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2018/2019 Ewa Mochol 2018-07-05 15:00:54 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-07-05 13:14:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 740/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy Karol Goebel 2018-07-05 13:00:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Wojciech Jaszewski 2018-07-05 12:59:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 743/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej Karol Goebel 2018-07-05 12:55:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 754/18 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Karol Goebel 2018-07-05 12:54:09 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-07-04 14:44:40 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-07-04 14:44:17 edycja dokumentu