Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 637/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-07 08:45:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 638/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-07 08:44:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 639/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-07 08:42:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 640/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-07 08:40:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 631/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnych w gminie Brusy Adam Mochol 2017-12-06 12:10:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w użyczenie budynków komunalnych Gminy Brusy Adam Mochol 2017-12-06 12:00:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w użyczenie budynków komunalnych Gminy Brusy Adam Mochol 2017-12-06 12:00:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-12-04 13:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-12-04 13:41:02 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 632/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok Adam Mochol 2017-12-04 13:40:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 627/17 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Brusy" Adam Mochol 2017-12-04 13:38:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 626/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap III" Adam Mochol 2017-12-04 13:35:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 629/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-12-04 13:21:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 630/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 Adam Mochol 2017-12-04 13:18:16 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2017-12-04 11:30:30 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-12-04 11:29:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu Adam Mochol 2017-12-04 07:56:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu Adam Mochol 2017-12-04 07:56:15 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Karol Goebel 2017-12-01 09:26:24 edycja dokumentu
protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 15 listopada 2017 roku Adam Mochol 2017-12-01 08:36:34 dodanie dokumentu
protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 29 września 2017 roku Adam Mochol 2017-12-01 08:35:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-11-29 08:18:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-11-29 08:17:43 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 622/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkań w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 Adam Mochol 2017-11-29 08:17:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-11-28 08:36:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 624/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-11-28 08:34:39 dodanie dokumentu
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BRUSY Ewa Mochol 2017-11-24 14:05:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 623/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 619/17 Burmistrza Brus z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Temis ? Brda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2017-11-24 08:06:55 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXIII/227/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2017-11-23 08:15:35 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXIII/226/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 - 2022 Adam Mochol 2017-11-23 08:12:56 edycja dokumentu
uchwała Nr XXIII/225/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-11-23 08:12:13 edycja dokumentu
uchwała Nr XXIII/226/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 - 2022 Adam Mochol 2017-11-23 08:11:21 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXIII/225/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-11-23 08:09:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 621/17 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2017 r. Adam Mochol 2017-11-23 08:04:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 620/17 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej Adam Mochol 2017-11-23 08:02:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 la Adam Mochol 2017-11-23 07:55:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-23 07:53:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-23 07:51:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat Adam Mochol 2017-11-23 07:50:40 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 601/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych przeprowadzanej raz w ciągu 4 lat oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Adam Mochol 2017-11-23 07:50:22 dodanie dokumentu