Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 644/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2017-12-21 14:29:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 649/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-21 12:31:13 dodanie dokumentu
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2018 Ewa Mochol 2017-12-19 15:37:29 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-12-18 07:52:01 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-12-18 07:51:13 usunięcie dokument
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2018 r. Ewa Mochol 2017-12-15 11:58:15 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 643/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Brusy Adam Mochol 2017-12-15 07:41:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Nr GP.6220.10.2016 z dnia 21 listopada 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja miodów pitnych markowych z miodów pochodzących z własnej pasieki w ilości 30000dm3 rocznie oraz przetwórstwo produktów pszczelich w Brusach przy ul. Kalwaryjnej 13 na działce nr 820/3, obręb ewidencyjny Brusy" Adam Mochol 2017-12-15 07:38:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. wydania na wniosek Pana Mariusza Kubiszewskiego decyzji Nr GP.6220.12.2015 z dnia 21 listopada 2017 roku o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obory w systemie chowu mieszanego (bezściółkowo 50 DJP, płytka ściółka 11 DJP) do utrzymania bydła mlecznego w obsadzie 61 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 73/2, obręb ewidencyjny Czarnowo, gm. Brusy " Adam Mochol 2017-12-15 07:34:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. wydania na wniosek Pana Adam Pestki decyzji Nr GP.6220.11.2015 z dnia 14 grudnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego - obory w systemie bezściółkowego utrzymania krów mlecznych o obsadzie 102 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 852, obręb ewidencyjny Czyczkowy, gm. Brusy " Adam Mochol 2017-12-14 14:57:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. wydania na wniosek Pana Adam Pestki decyzji Nr GP.6220.11.2015 z dnia 14 grudnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego - obory w systemie bezściółkowego utrzymania krów mlecznych o obsadzie 102 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 852, obręb ewidencyjny Czyczkowy, gm. Brusy " Adam Mochol 2017-12-14 14:57:25 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im.Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach Adam Mochol 2017-12-14 11:52:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 642/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-12-14 11:51:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 647/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2017-12-14 11:50:00 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-12-13 12:47:02 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-12-13 12:46:35 usunięcie dokument
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-12-13 12:45:44 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-12-13 12:45:29 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 646/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-12 15:44:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 645/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-12 15:43:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 634/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/12 Burmistrza Brus z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Brusach Adam Mochol 2017-12-12 15:42:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 633/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/09 Burmistrza Brus z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Brusach Adam Mochol 2017-12-12 15:41:19 dodanie dokumentu
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r. Ewa Mochol 2017-12-12 15:03:24 usunięcie załacznika
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r. Ewa Mochol 2017-12-12 15:03:20 usunięcie załacznika
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r. Ewa Mochol 2017-12-12 15:03:16 usunięcie załacznika
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r. Ewa Mochol 2017-12-12 15:00:27 dodanie dokumentu
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2018 r. Ewa Mochol 2017-12-12 14:39:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 641/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-12-08 14:48:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 632/17 z dnia 30.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:18:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 629/17 z dnia 30.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:17:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 625/17 z dnia 23.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:15:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 624/17 z dnia 23.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:14:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 618/17 z dnia 15.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:13:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/225/17 z dnia 15.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:11:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 606/17 z dnia 02.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:09:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 628/17 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-07 09:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 605/17 z dnia 02.11.2017r. Mirosława Lubinska 2017-12-07 09:03:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 635/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przekazania środka trwałego cysterny - hakowca na wodę pitną zakupioną w ramach zadania pn. "Zakup cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców gminy" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2017-12-07 08:53:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 635/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przekazania środka trwałego cysterny - hakowca na wodę pitną zakupioną w ramach zadania pn. "Zakup cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców gminy" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2017-12-07 08:50:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 636/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2017-12-07 08:47:08 dodanie dokumentu