Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Brusach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 Karol Goebel 2018-09-26 16:12:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 26 września o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Brusach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 Karol Goebel 2018-09-26 16:11:00 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 26 września o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Brusach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 Karol Goebel 2018-09-26 16:05:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 817/18 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie skierowania Pani Małgorzaty Trzcińskiej - Wardyn do odbycia służby przygotowawczej Adam Mochol 2018-09-26 09:20:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 822/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-09-25 14:51:43 dodanie dokumentu
Uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-09-25 14:35:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 821/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-09-25 09:43:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 821/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-09-25 09:40:44 usunięcie dokument
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych Karol Goebel 2018-09-24 19:40:47 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2018-09-24 10:24:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 821/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-09-21 14:35:38 dodanie dokumentu
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-09-21 13:35:54 dodanie dokumentu
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus Ewa Mochol 2018-09-21 11:51:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Adam Mochol 2018-09-21 08:15:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Adam Mochol 2018-09-21 08:15:10 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 820/18 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczenie środków z funduszy sołeckiego Adam Mochol 2018-09-20 14:20:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Brus z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Karol Goebel 2018-09-20 07:26:10 edycja dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w latach 2018-2019 z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych mieszczących się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wojciech Jaszewski 2018-09-19 14:28:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Brus z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Karol Goebel 2018-09-19 12:21:06 dodanie dokumentu
Budowa dróg gminnych Ewa Mochol 2018-09-19 12:20:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 18 września 2018 r. Karol Goebel 2018-09-18 10:09:10 dodanie dokumentu
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-09-17 14:47:23 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Chojnicach Karol Goebel 2018-09-17 09:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 798/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brusy Adam Mochol 2018-09-14 14:51:10 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach Adam Mochol 2018-09-14 10:42:20 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach Adam Mochol 2018-09-14 10:42:14 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach Adam Mochol 2018-09-14 10:41:19 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im.Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach Adam Mochol 2018-09-14 10:38:12 usunięcie dokument
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach Karol Goebel 2018-09-14 09:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 805/18 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2018 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 Adam Mochol 2018-09-13 10:27:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 808/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej w Gminie Brusy Adam Mochol 2018-09-13 10:24:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 809/18 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku Programu promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2019 Adam Mochol 2018-09-13 10:22:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki w Orliku Adam Mochol 2018-09-13 09:31:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w użyczenie pomieszczeń z zasobu nieruchomości komunalnych w budynku komunalnym w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 Adam Mochol 2018-09-13 09:28:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w użyczenie pomieszczeń z zasobu nieruchomości komunalnych w budynku komunalnym w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 Adam Mochol 2018-09-13 09:27:49 dodanie dokumentu
Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach Karol Goebel 2018-09-13 08:46:15 dodanie dokumentu
protokół z III sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2014r. Adam Mochol 2018-09-12 10:51:59 edycja dokumentu
protokół z III sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2014r. Adam Mochol 2018-09-12 10:51:48 usunięcie załacznika
protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2015r. Adam Mochol 2018-09-12 10:49:51 edycja dokumentu
protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2015r. Adam Mochol 2018-09-12 10:49:38 usunięcie załacznika