Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Mirosława Lubinska 2018-05-21 11:23:02 dodanie dokumentu
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy Ewa Mochol 2018-05-18 14:57:06 dodanie dokumentu
Uchwała numer: XII/131/08 z dnia: 2008.04.10 Adam Mochol 2018-05-17 12:13:10 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-05-17 12:01:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 704/18 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-05-17 11:31:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 719/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wykupu działki pod przepompownię ścieków Adam Mochol 2018-05-17 11:29:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 717/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie skierowania Pani Agaty Rogala do odbycia służby przygotowawczej Adam Mochol 2018-05-17 11:28:14 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-05-17 11:23:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 716/18 z dnia 10.05.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:22:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 715/18 z dnia 10.05.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:22:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 713/18 z dnia 24.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:19:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 712/18 z dnia 24.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:19:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 711/18 z dnia 19.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:18:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 718/18 z dnia 15.05.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:17:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 716/18 z dnia 10.05.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 715/18 z dnia 10.05.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:15:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 713/18 z dnia 24.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:15:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 712/18 z dnia 24.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:15:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 711/18 z dnia 19.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:15:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 711/18 z dnia 19.04.2018r. Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:14:51 usunięcie dokument
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-05-16 12:09:01 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap I współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2018-05-16 12:08:40 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach Ewa Mochol 2018-05-15 15:04:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok - obowiązuje od 1 maja 2018 roku Adam Mochol 2018-05-15 08:04:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok - obowiązuje od 1 maja 2018 roku Adam Mochol 2018-05-15 08:03:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok - obowiązuje od 1 maja 2018 roku Adam Mochol 2018-05-15 08:03:15 dodanie dokumentu
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Brusy za 2017 rok Adam Mochol 2018-05-11 13:34:13 dodanie dokumentu
protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 28 marca 2018 roku Adam Mochol 2018-05-11 12:11:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Adam Mochol 2018-05-11 09:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 706/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy" Adam Mochol 2018-05-11 09:08:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 707/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową ulic w centrum Brus" Adam Mochol 2018-05-11 09:08:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 707/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową ulic w centrum Brus" Adam Mochol 2018-05-11 09:07:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 706/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy" Adam Mochol 2018-05-11 09:05:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 715/18 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-05-11 08:43:42 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-05-09 13:40:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Adam Mochol 2018-05-09 10:16:03 dodanie dokumentu
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - KP PSP w Chojnicach Adam Mochol 2018-05-09 10:14:52 edycja dokumentu
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - KP PSP w Chojnicach Adam Mochol 2018-05-09 10:12:48 edycja dokumentu
z Adam Mochol 2018-05-09 10:12:20 usunięcie dokument
z Adam Mochol 2018-05-09 10:12:00 dodanie dokumentu