Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze Ewa Mochol 2021-03-18 11:24:41 edycja dokumentu
Realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze Ewa Mochol 2021-03-18 11:24:11 edycja dokumentu
Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia Ewa Mochol 2021-03-18 11:22:59 edycja dokumentu
Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2021-03-18 11:21:53 edycja dokumentu
Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze Ewa Mochol 2021-03-18 11:21:12 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2021-03-18 11:20:22 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2021-03-18 11:19:15 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy - Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2021-03-18 11:18:12 edycja dokumentu
Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni Ewa Mochol 2021-03-18 11:16:28 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy Ewa Mochol 2021-03-18 11:15:49 edycja dokumentu
Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni Ewa Mochol 2021-03-18 11:14:15 edycja dokumentu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2021-03-18 11:11:42 edycja pozycji menu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Wojciech Jaszewski 2021-03-18 10:37:23 edycja dokumentu
Transmisja obrad (zakładka menu) Karol Goebel 2021-03-18 10:01:11 edycja pozycji menu
Zarządzenie nr 37/21 z dnia 04.03.2021r. Mirosława Lubinska 2021-03-17 11:28:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/21 z dnia 04.03.2021r. Mirosława Lubinska 2021-03-17 11:28:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Karol Goebel 2021-03-17 11:07:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Karol Goebel 2021-03-17 10:57:31 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2021 rok - DOKUMENT ODCZYTYWALNY Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:52:03 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2021-2029 - DOKUMENT ODCZYTYWALNY Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:51:37 dodanie dokumentu
WPF 2021r. - DOKUMENT ODCZYTYWALNY Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:50:22 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2021-2029 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - DOKUMENT ODCZYTYWALNY Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:46:28 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2021r. - DOKUMENT ODCZYTYWALNY Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:45:20 edycja dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2021r. - DOKUMENT ODCZYTYWALNY Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:44:59 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy na dzień 31 grudnia 2020r. Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:42:22 dodanie dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:41:36 dodanie dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:41:23 dodanie dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/21 Burmistrza Brus w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Brusach Karol Goebel 2021-03-16 12:40:58 dodanie dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:40:48 dodanie dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:40:35 dodanie dokumentu
RB - PDP Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:40:22 dodanie dokumentu
RB - ST Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:40:07 dodanie dokumentu
RB - UZ Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:39:52 dodanie dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:39:34 dodanie dokumentu
RB - 27S Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:38:55 dodanie dokumentu
RB - 28S Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:38:38 dodanie dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:38:21 dodanie dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:38:04 dodanie dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2021-03-16 12:37:49 dodanie dokumentu