Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-10-04 12:54:56 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-10-04 12:54:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 824/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" Adam Mochol 2018-10-04 11:49:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 825/18 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2018-10-04 11:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 823/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2018-10-04 11:44:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 816/18 z dnia 11 września 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomość komunalną Adam Mochol 2018-10-04 11:42:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Karol Goebel 2018-10-03 11:35:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów Karol Goebel 2018-10-03 11:35:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Brus Karol Goebel 2018-10-03 11:34:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Karol Goebel 2018-10-03 11:32:33 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019. Wojciech Jaszewski 2018-10-02 14:00:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 829/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zielni ozdobnej w ramach zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-10-02 10:07:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 828/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-10-02 10:04:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 827/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektowa ulic w centrum Brus" Adam Mochol 2018-10-02 10:01:01 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Karol Goebel 2018-10-01 15:03:41 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Karol Goebel 2018-10-01 15:03:07 dodanie dokumentu
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Karol Goebel 2018-10-01 15:02:32 edycja dokumentu
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Karol Goebel 2018-10-01 15:01:57 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Karol Goebel 2018-10-01 15:01:25 dodanie dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brusy Karol Goebel 2018-10-01 15:00:09 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych Karol Goebel 2018-10-01 10:56:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Gminnej Komisji wyborczej w Brusach o losowaniu numerów list Karol Goebel 2018-09-28 15:11:50 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców Karol Goebel 2018-09-28 14:55:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych mieszczących się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2019 Wojciech Jaszewski 2018-09-28 13:35:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 818/18 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-09-28 08:54:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 819/18 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę dróg gminnych" Adam Mochol 2018-09-28 08:49:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/270/18 z dnia 07.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:05:44 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 814/18 z dnia 07.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:05:24 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 821/18 z dnia 20.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:04:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 822/18 z dnia 20.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:04:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 822/18 z dnia 20.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 821/18 z dnia 20.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:03:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 814/18 z dnia 07.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:01:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/270/18 z dnia 07.09.2018r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 13:00:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji w Brusach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Brus Karol Goebel 2018-09-27 12:52:03 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2017-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-09-27 11:32:47 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2016-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-09-27 10:21:10 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2016r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 10:18:23 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2016r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 10:13:47 usunięcie dokument
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2016r. Mirosława Lubinska 2018-09-27 10:12:50 dodanie dokumentu