Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 656/A/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2018-01-09 15:26:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 656/A/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2018-01-09 15:25:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 656/A/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2018-01-09 15:25:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 661/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Gminach Brusy i Konarzyny" Adam Mochol 2018-01-09 10:43:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 662/18 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej. Adam Mochol 2018-01-09 10:42:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 661/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Gminach Brusy i Konarzyny" Adam Mochol 2018-01-09 09:33:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 655/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok Adam Mochol 2018-01-05 11:58:39 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach Adam Mochol 2018-01-05 10:03:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 648/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2017 r. oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2018 r. Adam Mochol 2018-01-05 09:57:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 648/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2017 r. oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2018 r. Adam Mochol 2018-01-05 09:56:50 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 648/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2017 r. oraz przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2018 r. Adam Mochol 2018-01-05 09:55:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznym przedszkolu Adam Mochol 2018-01-05 07:18:53 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Wojciech Jaszewski 2018-01-03 14:56:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 654/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2018-01-03 13:00:26 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-01-03 12:48:35 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-01-03 12:48:01 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-01-03 12:46:43 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-01-03 12:45:52 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-01-03 12:41:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 656/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2018-01-03 12:35:30 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w zakresie realizacji projektu w ranach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 - 2019 Adam Mochol 2018-01-03 09:30:08 dodanie dokumentu
Podatek rolny Adam Mochol 2018-01-03 09:19:47 edycja dokumentu
Podatek leśny Adam Mochol 2018-01-03 09:19:28 edycja dokumentu
Podatek leśny Adam Mochol 2018-01-03 09:18:57 edycja dokumentu
Podatek rolny Adam Mochol 2018-01-03 09:18:37 edycja dokumentu
Podatek rolny Adam Mochol 2018-01-03 09:08:10 edycja dokumentu
Podatek rolny Adam Mochol 2018-01-03 09:07:31 edycja dokumentu
Podatek leśny Adam Mochol 2018-01-03 09:05:20 edycja dokumentu
Podatek leśny Adam Mochol 2018-01-03 09:03:09 edycja dokumentu
Podatek leśny Adam Mochol 2018-01-03 09:02:19 edycja dokumentu
Podatek leśny Adam Mochol 2018-01-03 09:01:34 edycja dokumentu
Podatek rolny Adam Mochol 2018-01-03 08:51:53 edycja dokumentu
Podatek rolny Adam Mochol 2018-01-03 08:50:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Wojciech Jaszewski 2017-12-29 12:45:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2017-12-29 12:43:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 653/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2017-12-28 13:53:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 651/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-12-27 11:24:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 652/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-12-27 11:22:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 650/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2018" Adam Mochol 2017-12-21 14:59:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 650/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2018" Adam Mochol 2017-12-21 14:58:48 dodanie dokumentu