Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2020-01-08 09:38:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/20 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku Adam Mochol 2020-01-08 08:53:32 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Brusach Wojciech Jaszewski 2020-01-07 16:05:13 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2020-01-07 14:56:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 33/19 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2019 rok Joanna Kobus 2020-01-07 14:42:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 248/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy Adam Mochol 2020-01-03 14:13:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 252/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. Adam Mochol 2020-01-03 13:10:20 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2020-01-03 13:01:31 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2020-01-03 13:00:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 251/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok Adam Mochol 2020-01-03 12:36:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Brus o przyjęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy Adam Mochol 2020-01-03 12:03:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Zalesie I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zalesie, gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie" zlokalizowanego na działce nr 278, obręb ewidencyjny Zalesie, gmina Brusy Adam Mochol 2020-01-03 11:07:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Zalesie III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zalesie, gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie" zlokalizowanego na działce nr 278, obręb ewidencyjny Zalesie, gmina Brusy Adam Mochol 2020-01-03 11:04:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Kosobudy" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kosobudy, gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie" zlokalizowanego na działce nr 164/3, obręb ewidencyjny Kosobudy, gmina Brusy Adam Mochol 2020-01-03 11:02:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Zalesie II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zalesie, gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie" zlokalizowanego na działce nr 278, obręb ewidencyjny Zalesie, gmina Brusy Adam Mochol 2020-01-03 10:59:18 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Nr FB-III.431.52.2019.JJ z dnia 6.11.2019 dot. realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Adam Mochol 2020-01-03 10:52:17 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Nr FB-III.431.52.2019.JJ z dnia 6.11.2019 dot. realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Adam Mochol 2020-01-03 10:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie określenia opłat i zasad najmu świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Brusy Adam Mochol 2020-01-02 14:30:56 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie - Brusy, ul. Armii Krajowej 1 i 1A Adam Mochol 2020-01-02 14:05:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 250/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok Adam Mochol 2020-01-02 10:01:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 251/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok Adam Mochol 2020-01-02 09:58:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 246/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.8.2019 Adam Mochol 2020-01-02 09:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 249/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Brusach w dniu 24 grudnia 2019 roku Adam Mochol 2020-01-02 09:52:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 250/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok Adam Mochol 2020-01-02 09:50:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 247/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2020-01-02 09:47:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 240/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2020-01-02 09:45:05 dodanie dokumentu
WPF 2020r. Mirosława Lubinska 2019-12-31 10:49:16 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora / inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2019-12-30 11:50:46 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - opiekun w Samorządowym Żłobku w Brusach Adam Mochol 2019-12-30 08:22:47 edycja dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2020r. Mirosława Lubinska 2019-12-27 14:09:29 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2020 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2020-2028 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-12-27 14:09:03 dodanie dokumentu
uchwała Nr XII/110/19 o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy Joanna Kobus 2019-12-24 11:48:31 dodanie dokumentu
uchwała Nr XII/109/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka Joanna Kobus 2019-12-24 11:47:14 dodanie dokumentu
uchwał Nr XII/108/19 w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach Joanna Kobus 2019-12-24 11:46:05 dodanie dokumentu
uchwała Nr XII/107/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej Joanna Kobus 2019-12-24 11:45:13 dodanie dokumentu
uchwała Nr XII/106/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Joanna Kobus 2019-12-24 11:44:21 dodanie dokumentu
uchwała Nr XII/105/19 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 Joanna Kobus 2019-12-24 11:43:26 edycja dokumentu
uchwała Nr XII/105/19 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 Joanna Kobus 2019-12-24 11:42:56 dodanie dokumentu
uchwała nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 ? 2028 Joanna Kobus 2019-12-24 11:42:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku Wojciech Jaszewski 2019-12-24 10:09:07 dodanie dokumentu