Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2019-01-02 09:07:11 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 29/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2019-01-02 08:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na Termomodernizację Przedszkola Nr 1 w Brusach w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2019-01-02 08:21:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2019-01-02 08:18:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2019-01-02 08:16:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2019-01-02 08:14:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2019-01-02 08:12:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/12 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2019-01-02 08:11:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych" do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach Adam Mochol 2019-01-02 08:10:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2019-01-02 08:06:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku Wojciech Jaszewski 2018-12-27 14:36:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/18 z dnia 10.12.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:42:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/18 z dnia 10.12.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:42:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/18 z dnia 30.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:41:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/18 z dnia 30.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:40:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/18 z dnia 30.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:39:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/18 z dnia 29.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:39:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 855/18 z dnia 14.12.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:38:41 edycja dokumentu
Uchwała nr II/20/18 z dnia 29.11.2018r. Mirosława Lubinska 2018-12-24 09:38:02 edycja dokumentu
Marzena Leszczyńska Adam Mochol 2018-12-21 14:16:16 edycja dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-12-21 14:09:11 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023. Wojciech Jaszewski 2018-12-21 14:07:34 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. Wojciech Jaszewski 2018-12-21 14:07:08 edycja dokumentu
Projekt wystąpienia pokontrolnego Nr WI-VII.431.10.2018.MO z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącego zadania pn. "Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną 206006G" Adam Mochol 2018-12-19 14:55:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-12-19 14:52:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg ma terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019" Adam Mochol 2018-12-19 13:48:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-12-18 11:19:12 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023. Wojciech Jaszewski 2018-12-13 13:45:33 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. Wojciech Jaszewski 2018-12-13 13:43:55 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-12-12 12:00:02 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-12-12 11:58:37 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-12-12 11:57:29 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-12-12 11:43:44 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-12-12 11:43:21 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-12-12 11:42:31 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-12-12 11:36:20 edycja dokumentu
Opłata miejscowa Adam Mochol 2018-12-12 11:25:50 dodanie dokumentu
Opłata miejscowa Adam Mochol 2018-12-12 11:25:31 usunięcie dokument
Opłata targowa Adam Mochol 2018-12-12 11:24:55 edycja dokumentu
Opłata targowa Adam Mochol 2018-12-12 11:24:04 dodanie dokumentu