Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr V/40/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Joanna Kobus 2021-01-22 11:19:10 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa Ewa Mochol 2021-01-22 11:11:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Adam Mochol 2021-01-22 11:02:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów Joanna Kobus 2021-01-22 11:01:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/42/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. Joanna Kobus 2021-01-22 10:48:05 edycja dokumentu
uchwała Nr V/43/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 10:47:40 edycja dokumentu
uchwała Nr VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku; Joanna Kobus 2021-01-22 10:47:03 edycja dokumentu
uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 10:46:37 edycja dokumentu
uchwała Nr VI/46/19 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 10:45:41 edycja dokumentu
uchwała Nr VI/47/19 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 Joanna Kobus 2021-01-22 09:12:52 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 Joanna Kobus 2021-01-22 09:12:19 edycja dokumentu
uchwała Nr VII/51/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus Joanna Kobus 2021-01-22 09:11:32 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/52/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania Joanna Kobus 2021-01-22 09:10:43 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/53/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok Joanna Kobus 2021-01-22 09:10:08 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/54/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok Joanna Kobus 2021-01-22 09:09:43 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/55/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok Joanna Kobus 2021-01-22 09:09:21 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019 Joanna Kobus 2021-01-22 09:08:43 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk Joanna Kobus 2021-01-22 09:08:18 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku Joanna Kobus 2021-01-22 09:07:57 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Joanna Kobus 2021-01-22 09:07:23 edycja dokumentu
uchwała Nr X/69/19 w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym Joanna Kobus 2021-01-22 09:06:59 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Joanna Kobus 2021-01-22 09:05:17 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Joanna Kobus 2021-01-22 09:04:42 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 09:04:18 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego Joanna Kobus 2021-01-22 09:03:50 edycja dokumentu
uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego Joanna Kobus 2021-01-22 09:03:20 edycja dokumentu
uchwała Nr IX/64/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. Joanna Kobus 2021-01-22 09:02:54 edycja dokumentu
uchwała Nr IX/65/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 Joanna Kobus 2021-01-22 09:02:15 edycja dokumentu
uchwała Nr IX/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus Joanna Kobus 2021-01-22 09:01:49 edycja dokumentu
uchwała Nr X/67/19 o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Joanna Kobus 2021-01-22 09:01:21 edycja dokumentu
uchwała Nr X/68/19 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 09:00:57 edycja dokumentu
uchwała Nr X/69/19 w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym Joanna Kobus 2021-01-22 09:00:07 edycja dokumentu
uchwała Nr X/70/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 08:59:45 edycja dokumentu
uchwała Nr X/71/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 08:59:12 edycja dokumentu
uchwała Nr X/72/19 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 08:58:41 edycja dokumentu
uchwała Nr X/73/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Joanna Kobus 2021-01-22 08:57:58 edycja dokumentu
uchwała Nr X/74/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Joanna Kobus 2021-01-22 08:57:24 edycja dokumentu
uchwała Nr X/75/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego Joanna Kobus 2021-01-22 08:56:07 edycja dokumentu
uchwała Nr X/76/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok Joanna Kobus 2021-01-22 08:55:39 edycja dokumentu
uchwała Nr X/77/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 08:54:48 edycja dokumentu