Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej w Brusach Karol Goebel 2018-10-19 15:31:20 dodanie dokumentu
Informacje o sposobie głosowania Karol Goebel 2018-10-19 14:37:06 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 Karol Goebel 2018-10-19 08:15:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Karol Goebel 2018-10-18 13:16:08 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 Karol Goebel 2018-10-18 13:15:36 dodanie dokumentu
Beata Zblewska 2018 rok - koniec kadencji Adam Mochol 2018-10-18 13:13:13 dodanie dokumentu
Witold Ossowski 2018 rok - koniec kadencji Adam Mochol 2018-10-18 13:11:22 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brusy Wojciech Jaszewski 2018-10-18 09:24:14 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok Wojciech Jaszewski 2018-10-18 09:23:50 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Wojciech Jaszewski 2018-10-18 09:15:36 edycja dokumentu
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019. Wojciech Jaszewski 2018-10-18 08:59:56 edycja dokumentu
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu Karol Goebel 2018-10-17 10:53:34 edycja dokumentu
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu Karol Goebel 2018-10-17 10:30:44 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Ewa Mochol 2018-10-16 14:17:22 dodanie dokumentu
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu Karol Goebel 2018-10-16 12:44:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 833/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-10-15 09:16:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 834/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w latach 2018-2019 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Adam Mochol 2018-10-15 09:01:18 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brusy Wojciech Jaszewski 2018-10-12 10:49:08 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok Wojciech Jaszewski 2018-10-12 10:24:07 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Wojciech Jaszewski 2018-10-11 14:02:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 830/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2018-10-11 08:14:44 dodanie dokumentu
SPEED Główczewice Wojciech Jaszewski 2018-10-10 08:33:30 usunięcie dokument
Klub Sportowy NOVI Orlik Wojciech Jaszewski 2018-10-10 08:33:23 usunięcie dokument
Prezentacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych Karol Goebel 2018-10-09 16:03:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego Karol Goebel 2018-10-09 16:02:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 832/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-10-09 15:27:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 832/18 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-10-09 15:26:42 dodanie dokumentu
opłata miejscowa Adam Mochol 2018-10-09 12:14:12 dodanie dokumentu
opłata targowa Adam Mochol 2018-10-09 12:13:13 dodanie dokumentu
podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-10-09 12:12:01 edycja dokumentu
podatek od środków transportowych Adam Mochol 2018-10-09 12:11:37 dodanie dokumentu
podatek leśny Adam Mochol 2018-10-09 12:07:24 dodanie dokumentu
podatek rolny Adam Mochol 2018-10-09 12:06:27 dodanie dokumentu
podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-10-09 12:04:26 dodanie dokumentu
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 7 września 2018 roku Adam Mochol 2018-10-08 12:39:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 831/18 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-10-08 12:38:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 826/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania spółkom wodny z terenu Gminy Brusy dotacji celowej w 2018 roku Adam Mochol 2018-10-08 12:34:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Kosobudach Karol Goebel 2018-10-08 09:15:04 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Adam Mochol 2018-10-05 14:34:16 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Adam Mochol 2018-10-05 14:33:55 usunięcie dokument