Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr I/9/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:03:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/10/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:02:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/11/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:02:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/12/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:01:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/13/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/14/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:00:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/14/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2021-01-22 12:00:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:59:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Joanna Kobus 2021-01-22 11:59:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:59:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w statutach Sołectw i Osiedli Gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:58:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus Joanna Kobus 2021-01-22 11:58:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/20/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 Joanna Kobus 2021-01-22 11:57:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/21/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 11:57:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości Joanna Kobus 2021-01-22 11:57:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Joanna Kobus 2021-01-22 11:56:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/24/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej Joanna Kobus 2021-01-22 11:56:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/25/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej Joanna Kobus 2021-01-22 11:56:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 11:55:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2019 rok Joanna Kobus 2021-01-22 11:55:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok Joanna Kobus 2021-01-22 11:54:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 Joanna Kobus 2021-01-22 11:54:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023 Joanna Kobus 2021-01-22 11:54:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:53:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/32/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok Joanna Kobus 2021-01-22 11:53:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/32/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok Joanna Kobus 2021-01-22 11:52:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/33/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki w miejscowości Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:52:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brusy w 2019 roku Joanna Kobus 2021-01-22 11:51:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art, 231 Kodeksu Cywilnego Joanna Kobus 2021-01-22 11:51:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:51:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy, gmina Brusy Joanna Kobus 2021-01-22 11:50:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/38/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych Joanna Kobus 2021-01-22 11:19:53 edycja dokumentu
uchwała Nr V/39/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. Joanna Kobus 2021-01-22 11:19:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/40/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Joanna Kobus 2021-01-22 11:19:10 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa Ewa Mochol 2021-01-22 11:11:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Adam Mochol 2021-01-22 11:02:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów Joanna Kobus 2021-01-22 11:01:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/42/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. Joanna Kobus 2021-01-22 10:48:05 edycja dokumentu
uchwała Nr V/43/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 Joanna Kobus 2021-01-22 10:47:40 edycja dokumentu
uchwała Nr VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku; Joanna Kobus 2021-01-22 10:47:03 edycja dokumentu