Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:24:37 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:22:46 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2018 rok Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:22:34 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:22:00 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2018 rok Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:21:42 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2018r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:18:29 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:18:10 dodanie dokumentu
2018r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:16:42 usunięcie dokument
2018r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:16:37 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:00:52 usunięcie dokument
Uchwała nr XXIII/226/17 z dnia 15.11.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 656/B/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:52:22 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 656/A/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:51:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 655/17 z dnia 27.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:50:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 652/17 z dnia 20.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:49:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 654/17 z dnia 27.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:49:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 651/17 z dnia 20.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:48:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 642/17 z dnia 05.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:47:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 641/17 z dnia 05.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:46:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 656/B/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:43:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 656/A/17 z dnia 29.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:43:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 655/17 z dnia 27.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:42:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 654/17 z dnia 27.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 652/17 z dnia 20.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:41:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 651/17 z dnia 20.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:41:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 642/17 z dnia 05.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:40:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 641/17 z dnia 05.12.2017r. Mirosława Lubinska 2018-01-16 08:40:23 dodanie dokumentu
Rejestr wyborców Adam Mochol 2018-01-15 12:58:19 edycja dokumentu
Rejestr wyborców Adam Mochol 2018-01-15 12:48:54 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Adam Mochol 2018-01-12 13:57:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 566/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach gospodarczych powstałych w wyniku działania żywiołu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Brusy, na podstawie wniosku o pomoc finansową powyżej 20.000 zł. Adam Mochol 2018-01-12 09:18:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 567/17 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania zespołów ds. szacowania strat w budynkach/lokalach mieszkalnych i gospodarczych powstałych w wyniku działania żywiołu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Brusy, na podstawie wniosku o pomoc finansową do 20.000 zł. Adam Mochol 2018-01-12 09:15:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 657/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach Adam Mochol 2018-01-11 13:29:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 652/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-01-11 13:26:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 652/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-01-11 13:26:29 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 656/B/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-01-11 13:16:06 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-01-11 07:46:12 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-01-11 07:33:29 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-01-11 07:26:16 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-01-11 07:25:59 edycja dokumentu