Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2019-01-08 15:32:59 edycja dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2019-01-08 15:32:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/B/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2019-01-08 10:52:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/A/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2019-01-08 09:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/19 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok dla Urzędu Miejskiego w Brusach oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2019 rok Adam Mochol 2019-01-07 11:23:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Adam Mochol 2019-01-04 14:38:23 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno - Etap II współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2019-01-04 13:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/19 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Adam Mochol 2019-01-04 13:36:19 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2019-01-04 07:35:21 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2019-01-04 07:34:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy Adam Mochol 2019-01-03 08:15:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023 Adam Mochol 2019-01-03 08:12:42 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2027 Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:11:44 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:11:32 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2018-2022 Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:11:16 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2018 rok Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:10:58 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:09:35 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:09:14 dodanie dokumentu
WPF 2019r. Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:08:27 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2019r. Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:07:09 usunięcie dokument
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 Adam Mochol 2019-01-03 08:06:36 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2019r. Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:06:16 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2019r. Mirosława Lubinska 2019-01-03 08:05:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2019-01-03 08:03:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2019 rok Adam Mochol 2019-01-03 08:03:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 Adam Mochol 2019-01-03 08:01:54 dodanie dokumentu
Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 29 listopada 2018 roku Adam Mochol 2019-01-03 07:59:43 dodanie dokumentu
Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku Adam Mochol 2019-01-03 07:59:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/18 z dnia 21.12.2018r Mirosława Lubinska 2019-01-03 07:34:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/18 z dnia 21.12.2018r Mirosława Lubinska 2019-01-03 07:33:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/18 z dnia 21.12.2018r Mirosława Lubinska 2019-01-03 07:32:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/28/18 z dnia 21.12.2018r. Mirosława Lubinska 2019-01-03 07:30:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/18 z dnia 17.12.2018r. Mirosława Lubinska 2019-01-03 07:28:55 dodanie dokumentu
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-01-02 13:43:59 edycja dokumentu
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-01-02 13:33:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2019-01-02 12:32:12 dodanie dokumentu
Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) - rolnicy Adam Mochol 2019-01-02 11:50:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie do rzeki Niechwaszcz oczyszczonych ścieków komunalnych Adam Mochol 2019-01-02 09:59:23 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie do rzeki Niechwaszcz oczyszczonych ścieków komunalnych Adam Mochol 2019-01-02 09:59:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie do rzeki Niechwaszcz oczyszczonych ścieków komunalnych Adam Mochol 2019-01-02 09:57:18 dodanie dokumentu