Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2019 Ewa Mochol 2019-01-17 14:18:18 dodanie dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adam Mochol 2019-01-16 14:37:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Adam Mochol 2019-01-16 14:00:56 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 - Gminny Zarząd Oświaty Ewa Mochol 2019-01-16 11:09:22 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ewa Mochol 2019-01-15 15:44:19 dodanie dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-15 11:56:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza do podpisania umowy Adam Mochol 2019-01-14 12:43:43 dodanie dokumentu
Petycje Adam Mochol 2019-01-14 12:13:07 edycja dokumentu
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2019-01-14 11:32:41 edycja dokumentu
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2019-01-14 11:31:52 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2019-01-14 11:30:46 edycja dokumentu
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2019-01-14 11:25:55 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2019-01-14 11:25:32 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 33/19 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2019 rok Adam Mochol 2019-01-14 09:35:30 dodanie dokumentu
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Adam Mochol 2019-01-14 09:12:06 edycja dokumentu
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Adam Mochol 2019-01-14 09:11:36 edycja dokumentu
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Adam Mochol 2019-01-14 09:10:44 dodanie dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:58:35 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:58:27 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:58:18 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:57:55 edycja dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Adam Mochol 2019-01-14 08:57:12 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:35:57 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:31:11 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:30:51 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:30:39 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok i prawidłowej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusy na lata 2019-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2019-01-14 07:30:22 usunięcie dokument
Petycje Adam Mochol 2019-01-11 14:49:42 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2019-01-11 13:45:31 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2019-01-11 13:42:16 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2019-01-11 13:41:30 usunięcie dokument
Załącznik DT-1/A Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego Adam Mochol 2019-01-11 13:38:05 dodanie dokumentu
Załącznik DT-1/A Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego Adam Mochol 2019-01-11 13:37:48 usunięcie dokument
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 Adam Mochol 2019-01-11 13:37:28 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 Adam Mochol 2019-01-11 13:36:49 usunięcie dokument
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2019-01-11 13:35:26 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2019-01-11 13:34:07 edycja dokumentu
Petycje Adam Mochol 2019-01-11 08:58:15 edycja dokumentu
Petycje Adam Mochol 2019-01-11 08:56:47 edycja dokumentu
Petycje Adam Mochol 2019-01-11 08:56:00 edycja dokumentu