Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie Ewa Mochol 2021-04-16 14:58:46 edycja dokumentu
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie Ewa Mochol 2021-04-16 14:58:06 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:57:13 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:56:42 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:56:22 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:55:17 usunięcie załacznika
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:54:53 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:53:19 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2021-04-16 14:52:52 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2021-04-15 14:24:30 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2021-04-15 08:03:31 edycja dokumentu
uchwała nr XXIII/196/21 sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego Weronika Kulesza 2021-04-08 12:50:32 dodanie dokumentu
uchwała nr XXIII/195/21 w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2021-2025? Weronika Kulesza 2021-04-08 12:49:07 dodanie dokumentu
uchwała nr XXIII/194/21 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy Weronika Kulesza 2021-04-08 12:48:07 dodanie dokumentu
uchwała nr XXII/193/21 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Weronika Kulesza 2021-04-08 12:45:57 dodanie dokumentu
uchwała nr XXII/192/21 w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz o poparcie Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Weronika Kulesza 2021-04-08 12:44:46 dodanie dokumentu
uchwała nr XXII/191/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 Weronika Kulesza 2021-04-08 12:43:28 dodanie dokumentu
uchwała nr XXII/190/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 Weronika Kulesza 2021-04-08 12:41:09 dodanie dokumentu
Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 18 marca 2021 roku Weronika Kulesza 2021-04-08 10:09:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego oraz magazynu paszowego w miejscowości Brusy-Jaglie Adam Mochol 2021-04-08 10:05:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/21 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy Adam Mochol 2021-04-07 15:59:42 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Adam Mochol 2021-04-07 15:45:21 edycja dokumentu
uchwała Nr XXI/189/21 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 Joanna Kobus 2021-04-07 15:02:15 edycja dokumentu
uchwała Nr XXI/188/21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania; Joanna Kobus 2021-04-07 15:02:01 edycja dokumentu
uchwała Nr XXI/187/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku; Joanna Kobus 2021-04-07 15:01:45 edycja dokumentu
uchwała Nr XXI/186/21 w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce ?Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! Joanna Kobus 2021-04-07 15:01:32 edycja dokumentu
uchwała Nr XXI/185/21 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok Joanna Kobus 2021-04-07 15:01:18 edycja dokumentu
uchwała Nr XXI/184/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 ? 2025 Joanna Kobus 2021-04-07 15:01:04 edycja dokumentu
Informacja pokontrolna nr RPPM.05.03.00-22-0060/18-002 - "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" Weronika Kulesza 2021-04-07 11:23:23 dodanie dokumentu
Informacja pokontrolna nr RPPM.05.03.00-22-0060/18-001 - "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" Weronika Kulesza 2021-04-07 11:20:36 dodanie dokumentu
Koordynator ds. dostępności oraz raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego (zakładka menu) Adam Mochol 2021-04-07 09:42:04 edycja pozycji menu
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY BRUSY NA LATA 2021-2030 Ewa Mochol 2021-04-06 14:27:41 edycja dokumentu
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY BRUSY NA LATA 2021-2030 Ewa Mochol 2021-04-06 14:27:17 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 41/21 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok Adam Mochol 2021-04-02 11:40:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/21 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/21 Adam Mochol 2021-04-02 10:22:46 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2021 roku Adam Mochol 2021-04-02 10:08:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/20 Burmistrza Brus z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy Adam Mochol 2021-04-01 07:31:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie określenia warunków przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2021-04-01 07:29:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku zakończeniu postępowania dot. zmiany lasu Adam Mochol 2021-03-31 14:56:47 dodanie dokumentu
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY BRUSY NA LATA 2021-2030 Ewa Mochol 2021-03-31 14:46:03 dodanie dokumentu