Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 491/17 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-05-22 12:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 492/17 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-05-19 15:00:21 dodanie dokumentu
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Brusy za 2016 rok Adam Mochol 2017-05-19 11:05:10 edycja dokumentu
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Brusy za 2016 rok Adam Mochol 2017-05-19 11:04:54 dodanie dokumentu
protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła sie w dniu 30 marca 2017r. Joanna Kobus 2017-05-18 11:34:41 dodanie dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2017-05-18 10:59:20 edycja dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2017-05-18 10:58:12 edycja dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2017-05-18 10:53:21 edycja dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2017-05-18 10:50:04 edycja dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2017-05-18 10:07:49 edycja dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2017-05-18 10:07:22 edycja dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Adam Mochol 2017-05-18 10:03:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 490/17 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Adam Mochol 2017-05-17 10:25:39 dodanie dokumentu
protokół z kontroli funkcjonowania Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach z dnia 3 kwietnia 2017 r. Joanna Kobus 2017-05-16 12:38:56 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach Joanna Kobus 2017-05-16 12:36:55 dodanie dokumentu
plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach na 2017 r. Joanna Kobus 2017-05-16 12:35:09 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2017-05-11 14:30:42 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-05-11 14:29:45 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2017-05-11 12:55:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - 1 lokalu mieszkalnego w budynku w Brusach przy ul. Wojska Polskiego 52 z jednoczesną sprzedażą części działki Adam Mochol 2017-05-11 12:36:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 489/17 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 302/16 Burmistrza Brus z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach Adam Mochol 2017-05-09 15:22:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 488/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach"" Adam Mochol 2017-05-09 14:07:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku Wojciech Jaszewski 2017-05-09 10:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji Adam Mochol 2017-05-05 14:30:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/17 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego Adam Mochol 2017-05-05 14:29:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/15 Burmistrza Brus z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku Adam Mochol 2017-05-05 14:13:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 38/15 Burmistrza Brus z dnia 3 lutego 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/15 Burmistrza Brus z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku Adam Mochol 2017-05-05 14:13:39 edycja dokumentu
Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2015 roku. Adam Mochol 2017-05-05 14:13:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015r. Adam Mochol 2017-05-05 14:13:08 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2017-05-05 14:12:19 usunięcie dokument
proba Adam Mochol 2017-05-05 14:11:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 254/16 Burmistrza Brus z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku Adam Mochol 2017-05-05 14:09:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 282/16 Burmistrza Brus z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Adam Mochol 2017-05-05 14:09:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 303/16 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Adam Mochol 2017-05-05 14:08:47 edycja dokumentu
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) Adam Mochol 2017-05-05 14:08:39 edycja dokumentu
Informacja o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu Adam Mochol 2017-05-05 14:08:05 edycja dokumentu
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Adam Mochol 2017-05-05 14:07:55 edycja dokumentu
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Adam Mochol 2017-05-05 14:07:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" Adam Mochol 2017-05-05 14:06:37 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2017-05-05 14:06:02 usunięcie dokument