Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-07-20 14:41:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 764/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Ostrowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:55:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 765/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Bielińskiej-Gierszewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 766/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Alicji Frymark, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:52:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 767/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Cuppa-Zblewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:51:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 768/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kowalczyk, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 769/18 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Cupa, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Mochol 2018-07-20 07:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 771/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy Adam Mochol 2018-07-19 11:46:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/264/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wystosowania apelu dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i nr 236 Adam Mochol 2018-07-19 10:57:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/263/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Adam Mochol 2018-07-19 10:56:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/262/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w Brusach Adam Mochol 2018-07-19 10:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" Adam Mochol 2018-07-19 10:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/260/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Adam Mochol 2018-07-19 10:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/259/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2018-07-19 10:48:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/258/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-07-19 10:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/257/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2017 rok Adam Mochol 2018-07-19 10:45:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/256/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 rok Adam Mochol 2018-07-19 10:43:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 r. Adam Mochol 2018-07-19 10:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 752/18 z dnia 28.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:24:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 751/18 z dnia 28.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:24:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 745/18 z dnia 20.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:23:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 744/18 z dnia 20.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:23:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 736/18 z dnia 11.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:22:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 735/18 z dnia 11.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:21:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 733/18 z dnia 06.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:21:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 752/18 z dnia 28.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:18:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 751/18 z dnia 28.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 745/18 z dnia 20.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:17:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 744/18 z dnia 20.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:16:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 736/18 z dnia 11.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:15:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 735/18 z dnia 11.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 733/18 z dnia 06.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:13:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/259/18 z dnia 06.06.2018r. Mirosława Lubinska 2018-07-19 09:12:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 761/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno ? Etap I"" Adam Mochol 2018-07-18 15:00:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 762/18 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu" Adam Mochol 2018-07-18 14:55:32 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-07-18 14:29:01 usunięcie załacznika
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach Adam Mochol 2018-07-18 14:28:13 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-07-18 12:38:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 770/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-07-18 08:12:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 770/18 Burmistrza Brus z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Wojciech Jaszewski 2018-07-17 14:13:48 dodanie dokumentu