Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2017-08-10 13:40:08 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2017-08-10 13:39:20 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się w 2017 roku Adam Mochol 2017-08-10 13:38:20 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2017-08-10 13:31:45 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2017-08-10 13:31:15 usunięcie dokument
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2017-08-10 13:31:06 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2017-08-10 13:30:49 usunięcie dokument
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Adam Mochol 2017-08-10 13:29:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/205/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brusy Adam Mochol 2017-08-09 09:55:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/204/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie Adam Mochol 2017-08-09 09:53:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/203/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Natura się o(d)płaca 2020 - kampania promująca zrównoważone wykorzystanie walorów sieci Natura 2000" Adam Mochol 2017-08-09 09:51:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/202/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017 - 2020 Adam Mochol 2017-08-09 09:48:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/202/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017 - 2020 Adam Mochol 2017-08-09 09:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/201/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (EDYCJA 2017) Adam Mochol 2017-08-09 09:44:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/200/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami" Adam Mochol 2017-08-09 09:42:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/199/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 Adam Mochol 2017-08-09 09:40:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/198/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-08-09 09:39:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/198/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-08-09 09:39:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/197/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej w Skoszewie Adam Mochol 2017-08-09 09:38:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/196/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania imienia Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach Adam Mochol 2017-08-09 09:36:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 547/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. Adam Mochol 2017-08-09 09:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 548/17 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2017 rok Adam Mochol 2017-08-08 10:16:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 546/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok Adam Mochol 2017-08-08 10:14:49 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-08-04 11:04:51 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej RP w Skoszewie Wojciech Jaszewski 2017-08-04 08:01:04 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?CZYSTE POWIETRZE POMORZA? (EDYCJA 2017) Wojciech Jaszewski 2017-08-04 08:00:51 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brusy Wojciech Jaszewski 2017-08-04 08:00:34 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 - 2020. Wojciech Jaszewski 2017-08-04 08:00:09 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) Adam Mochol 2017-08-03 10:13:19 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) Adam Mochol 2017-08-03 10:12:53 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie Adam Mochol 2017-08-02 14:52:09 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Czapiewicach Adam Mochol 2017-08-02 14:50:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 536/17 z dnia 10.07.2017r. Mirosława Lubinska 2017-08-01 09:17:49 edycja dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2017-08-01 09:02:19 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2017-08-01 09:02:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 537/17 z dnia 19.07.2017r. Mirosława Lubinska 2017-08-01 09:01:52 dodanie dokumentu
RB - Z Mirosława Lubinska 2017-08-01 08:59:40 edycja dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2017-08-01 08:59:35 edycja dokumentu
RB - N Mirosława Lubinska 2017-08-01 08:59:30 edycja dokumentu
RB - 30S Mirosława Lubinska 2017-08-01 08:59:25 edycja dokumentu