Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 844/18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-11-13 09:42:18 dodanie dokumentu
Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne, poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji Adam Mochol 2018-11-08 13:36:01 edycja dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Brusy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Adam Mochol 2018-11-08 13:35:05 edycja dokumentu
Informacja o miejscu zagospodarowania zebranych z terenu gminy Brusy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Adam Mochol 2018-11-08 13:33:30 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Adam Mochol 2018-11-08 13:29:54 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Adam Mochol 2018-11-08 13:28:40 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe Adam Mochol 2018-11-08 10:00:49 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Adam Mochol 2018-11-08 09:58:55 edycja dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2018-11-08 09:57:02 edycja dokumentu
Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty) Adam Mochol 2018-11-08 09:56:17 edycja dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2018-11-08 09:55:27 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Brusy Adam Mochol 2018-11-08 09:54:19 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Mochol 2018-11-08 09:53:50 edycja dokumentu
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Adam Mochol 2018-11-08 09:53:39 edycja dokumentu
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Adam Mochol 2018-11-08 09:53:24 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Adam Mochol 2018-11-08 09:52:57 edycja dokumentu
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Adam Mochol 2018-11-08 09:50:19 edycja dokumentu
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Adam Mochol 2018-11-08 09:49:44 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Mochol 2018-11-08 09:49:15 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Adam Mochol 2018-11-08 09:49:01 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Adam Mochol 2018-11-08 09:48:41 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2018-11-08 09:48:20 usunięcie dokument
proba Adam Mochol 2018-11-08 09:48:06 dodanie dokumentu
Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty) Adam Mochol 2018-11-08 09:45:09 edycja dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2018-11-08 09:44:58 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Brusy Adam Mochol 2018-11-08 09:44:40 edycja dokumentu
Oświadczenie o nadpłacie - dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2018-11-08 09:44:07 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2018-11-08 09:43:51 usunięcie dokument
proba Adam Mochol 2018-11-08 09:43:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie o nadpłacie - dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2018-11-08 09:43:13 edycja dokumentu
Oświadczenie o nadpłacie - dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adam Mochol 2018-11-08 09:42:29 edycja dokumentu
proba Adam Mochol 2018-11-08 09:34:05 usunięcie dokument
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Adam Mochol 2018-11-08 09:24:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 850/18 z dnia 6 listopad 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/219" Adam Mochol 2018-11-08 08:30:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 849/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia-Zalesie" Adam Mochol 2018-11-08 08:27:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 846/18 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ustalenie wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 Adam Mochol 2018-11-08 08:25:02 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2018/2019 Ewa Mochol 2018-11-06 15:50:22 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-11-06 13:01:41 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-11-06 13:00:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 845/18 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2018-11-06 10:33:40 dodanie dokumentu