Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Rudzinach Adam Mochol 2019-09-20 11:51:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r. Adam Mochol 2019-09-19 10:57:22 dodanie dokumentu
Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach Adam Mochol 2019-09-19 09:43:30 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2019-09-19 07:49:40 edycja dokumentu
Realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. Rewitalizacja części miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Remont budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach Ewa Mochol 2019-09-18 14:50:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/19 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przechowywania dokumentów publicznych Adam Mochol 2019-09-18 08:22:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/19 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację 2019 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż Swemu Sercu" Gminy Brusy na lata 2017-2010 Adam Mochol 2019-09-18 08:20:36 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Adam Mochol 2019-09-16 14:57:21 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - kompleksowa usługa obejmująca zbieranie, zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia w ramach zadania pn.: ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy ? likwidacja skutków klęski żywiołowej? Wojciech Jaszewski 2019-09-16 13:25:00 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania w gminie Brusy obwodowych komisji wyborczych Karol Goebel 2019-09-16 12:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 186/19 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę części działki komunalnej w Hucie Adam Mochol 2019-09-16 12:18:50 dodanie dokumentu
Petycje 2019 Adam Mochol 2019-09-16 10:11:29 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Ewa Mochol 2019-09-12 12:08:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Odnowienie miasta Brusy - część II Adam Mochol 2019-09-12 09:00:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Odnowienie miasta Brusy - część II Adam Mochol 2019-09-12 09:00:12 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa nawierzchni drogowych na ul. Kościelnej w miejscowości Kosobudy Adam Mochol 2019-09-12 08:59:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa nawierzchni drogowych na ul. Kościelnej w miejscowości Kosobudy Adam Mochol 2019-09-12 08:59:36 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Brus z dnia 11 września 2019 r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Karol Goebel 2019-09-11 14:44:33 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Karol Goebel 2019-09-11 14:43:21 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-09-10 15:40:39 edycja dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-09-10 15:40:35 usunięcie załacznika
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-09-10 15:38:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Odnowienie miasta Brusy - część II Adam Mochol 2019-09-10 10:10:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa nawierzchni drogowych na ul. Kościelnej w miejscowości Kosobudy Adam Mochol 2019-09-10 10:06:39 dodanie dokumentu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2019 roku Adam Mochol 2019-09-09 14:43:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 179/19 z dnia 3 września 2019 roku oddania w użyczenie nieruchomości komunlanej Adam Mochol 2019-09-09 13:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/19 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" Adam Mochol 2019-09-09 13:37:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 183/19 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"" Adam Mochol 2019-09-09 13:36:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 184/19 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" Adam Mochol 2019-09-09 13:33:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 183/19 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"" Adam Mochol 2019-09-09 13:31:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/19 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę drogi Wielkie Chełmy - Krównia" Adam Mochol 2019-09-09 13:28:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/19 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2019-09-09 13:25:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/19 z dnia 2 września 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Mochol 2019-09-09 13:13:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/19 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze ", z wyłączeniem projektów grantowych" Adam Mochol 2019-09-09 13:08:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/19 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2019-09-09 13:04:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 185/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 737/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach Adam Mochol 2019-09-06 14:35:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/19 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki w Kosobudach Adam Mochol 2019-09-06 14:32:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Adam Mochol 2019-09-05 06:46:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Adam Mochol 2019-09-05 06:46:24 usunięcie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Adam Mochol 2019-09-05 06:46:04 dodanie dokumentu