Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Karol Goebel 2020-08-05 15:05:55 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Rewitalizacja części miasta Brusy- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn.: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Państwa Ewa Mochol 2020-08-05 14:50:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Karol Goebel 2020-08-05 12:06:52 dodanie dokumentu
INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH Karol Goebel 2020-08-05 10:13:42 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora / inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Brusach Karol Goebel 2020-08-04 15:54:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Karol Goebel 2020-08-04 15:23:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na stanowisko opiekuna w Samorządowym Żłobku w Brusach Wojciech Jaszewski 2020-08-04 14:36:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 101/20 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.1.2020 Adam Mochol 2020-07-30 07:40:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bytów-Chojnice wraz z infrastrukturą do jego obsługi" Adam Mochol 2020-07-29 14:22:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bytów-Chojnice wraz z infrastrukturą do jego obsługi" Adam Mochol 2020-07-29 14:19:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bytów-Chojnice wraz z infrastrukturą do jego obsługi" Adam Mochol 2020-07-29 14:19:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej Adam Mochol 2020-07-28 15:22:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/20 z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej" Adam Mochol 2020-07-28 14:04:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2020-07-28 13:57:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Adam Mochol 2020-07-27 10:16:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Adam Mochol 2020-07-27 10:14:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 7 lipca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 14:52:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 7 lipca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 14:50:10 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 7 lipca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 14:49:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 7 lipca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 14:47:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/20 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej Adam Mochol 2020-07-24 09:22:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 763/18 Burmistrza Brus z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w Gminie Brusy Adam Mochol 2020-07-24 09:21:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 22 lipca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 09:10:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 15 czerwca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 09:10:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 22 lipca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 09:09:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 15 czerwca 2020 r. - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów - Chojnice Adam Mochol 2020-07-24 07:56:24 dodanie dokumentu
Gazyfikacja (zakładka menu) Adam Mochol 2020-07-24 07:48:59 dodanie pozycji menu
Gazyfikacja (zakładka menu) Adam Mochol 2020-07-24 07:46:34 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania adinistracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie nawierzchni drogowych na ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. budową wodociągu oraz budową oświetlenia drogowego w mieście Brusy Adam Mochol 2020-07-24 07:45:48 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy Ewa Mochol 2020-07-23 14:52:02 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Adam Mochol 2020-07-23 09:30:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Adam Mochol 2020-07-23 09:28:45 dodanie dokumentu
Budowa drogi Brusy-Jaglie - Żabno Ewa Mochol 2020-07-22 14:56:37 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Brusy w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Adam Mochol 2020-07-21 11:44:21 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Brusy w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Adam Mochol 2020-07-21 11:43:49 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Brusy w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Adam Mochol 2020-07-21 11:43:07 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Brusy w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Adam Mochol 2020-07-21 11:42:22 dodanie dokumentu
Działalność lobbingowa (zakładka menu) Adam Mochol 2020-07-21 11:36:26 dodanie pozycji menu
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej w Brusach w 2020 roku Adam Mochol 2020-07-14 15:22:36 edycja dokumentu
Wyniki głosowania w drugiej turze Karol Goebel 2020-07-14 14:02:39 dodanie dokumentu