Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycje 2019 Adam Mochol 2019-03-20 10:21:59 edycja dokumentu
Petycje 2018 Adam Mochol 2019-03-20 10:04:49 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2019-03-19 15:04:03 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2019-03-19 15:03:17 usunięcie dokument
Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2019-03-19 15:01:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/19 z dnia 26.02.2019r. Mirosława Lubinska 2019-03-18 11:15:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/19 z dnia 26.02.2019r. Mirosława Lubinska 2019-03-18 11:14:48 dodanie dokumentu
Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Brusy w ramach zadania pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii Ewa Mochol 2019-03-18 10:57:21 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2019-03-15 13:56:31 dodanie dokumentu
Eliza Szczesna 2017 rok Adam Mochol 2019-03-15 10:32:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2019-03-15 09:04:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy Adam Mochol 2019-03-14 13:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka"" Adam Mochol 2019-03-14 13:20:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka"" Adam Mochol 2019-03-14 13:18:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/19 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę żłobka w Brusach" Adam Mochol 2019-03-14 13:16:20 dodanie dokumentu
Sołectwo Zalesie Joanna Kobus 2019-03-13 14:52:03 edycja dokumentu
Sołectwo Żabno Joanna Kobus 2019-03-13 14:47:56 edycja dokumentu
Sołectwo Wielkie Chełmy Joanna Kobus 2019-03-13 14:45:45 edycja dokumentu
Sołectwo Skoszewo Joanna Kobus 2019-03-13 14:41:44 edycja dokumentu
Sołectwo Skoszewo Joanna Kobus 2019-03-13 14:41:09 edycja dokumentu
Sołectwo Rolbik Joanna Kobus 2019-03-13 14:37:55 edycja dokumentu
Sołectwo Przymuszewo Joanna Kobus 2019-03-13 14:35:33 edycja dokumentu
Sołectwo Orlik Joanna Kobus 2019-03-13 14:35:07 edycja dokumentu
Sołectwo Męcikał Joanna Kobus 2019-03-13 14:34:49 edycja dokumentu
Sołectwo Męcikał Joanna Kobus 2019-03-13 14:34:14 edycja dokumentu
Sołectwo Małe Gliśno Joanna Kobus 2019-03-13 14:33:46 edycja dokumentu
Sołectwo Małe Chełmy Joanna Kobus 2019-03-13 14:33:17 edycja dokumentu
Sołectwo Małe Chełmy Joanna Kobus 2019-03-13 14:32:55 edycja dokumentu
Sołectwo Lubnia Joanna Kobus 2019-03-13 14:13:30 edycja dokumentu
Sołectwo Leśno Joanna Kobus 2019-03-13 14:11:50 edycja dokumentu
Sołectwo Kinice Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:53 edycja dokumentu
Sołectwo Huta Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:33 edycja dokumentu
Sołectwo Kosobudy Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:17 edycja dokumentu
Sołectwo Kosobudy Joanna Kobus 2019-03-13 14:08:04 edycja dokumentu
Sołectwo Kinice Joanna Kobus 2019-03-13 14:06:42 edycja dokumentu
Sołectwo Huta Joanna Kobus 2019-03-13 14:05:57 edycja dokumentu
Sołectwo Główczewice Joanna Kobus 2019-03-13 14:03:57 edycja dokumentu
Sołectwo Gacnik Joanna Kobus 2019-03-13 14:03:24 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego Panu Antoniemu Stoltmann Adam Mochol 2019-03-13 12:23:37 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego Panu Antoniemu Stoltmann Adam Mochol 2019-03-13 12:23:22 edycja dokumentu