Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 7.5MB) 2018-09-17 14:47:23 7.5MB 64 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 642KB) 2018-09-28 20:55:56 642KB 30 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-17 14:47:23 13.MB 68 razy
2 Załącznik Nr 6 do SIWZ Dokumenatacja techniczna.zip (ZIP, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-17 14:48:34 2.9MB 66 razy
3 Załącznik Nr 7 do SIWZ STWIORB.zip (ZIP, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-17 14:48:51 76.KB 56 razy
4 Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiar Część I.zip (ZIP, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-17 14:49:05 198KB 61 razy
5 Załączniki w wersji edytowalnej.doc (DOC, 336KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-17 14:49:23 336KB 50 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiany treści SIWZ.pdf (PDF, 1.7MB) 2018-09-28 20:55:56 1.7MB 34 razy
2 Załącznik Nr 1 do SIWZ Oferta - ZMIENIONY.doc (DOC, 241KB) 2018-09-28 20:57:07 241KB 34 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 28_09_2018_20_55_56_Zmiany treści SIWZ.pdf (PDF, 1.7MB) 2018-09-28 20:55:56 1.7MB 37 razy
Wynik postępowania
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 919KB) 2018-10-04 14:18:48 919KB 80 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Mochol 17-09-2018 14:47:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Mochol 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Mochol 04-10-2018 14:18:48