Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2018-01-26 15:12:06 8.3MB 199 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2018-02-09 11:47:24 383KB 111 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2018-01-26 15:12:06 22.MB 76 razy
2 Załącznik Nr 9 do SIWZ PFU wraz z dokumentami Część I.zip po terminie otwarcia ofert 2018-01-26 15:13:26 64.MB 74 razy
3 Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekty budowlano - wykonawcze Część II i III.zip po terminie otwarcia ofert 2018-01-26 15:14:44 58.MB 53 razy
4 Załącznik Nr 11 do SIWZ STWIORB CZęść II i III.zip po terminie otwarcia ofert 2018-01-26 15:16:11 142KB 34 razy
5 Załączniki w wersji edytowalnej.doc po terminie otwarcia ofert 2018-01-26 15:16:31 455KB 32 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.pdf 2018-02-09 11:47:24 679KB 116 razy
2 System znakowania rzek 2017 wolosz_pl.pdf 2018-02-09 11:47:52 7.4MB 128 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 09_02_2018_11_47_24_Zmiana treści SIWZ.pdf 2018-02-09 11:47:24 679KB 120 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 2018-02-20 15:39:19 836KB 121 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf 2018-02-14 11:29:06 886KB 168 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Mochol 26-01-2018 15:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Mochol 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Mochol 20-02-2018 15:39:19