Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2018 r. 2017-12-15 11:58:55 Składanie ofert w toku
2017-12-20
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2018 r. 2017-12-15 11:58:34 Składanie ofert w toku
2017-12-20
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BRUSY 2017-12-12 11:42:14 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - etap III 2017-12-01 12:25:10 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - nawałnica 2017-11-23 14:47:38 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik 2017-12-15 15:00:29 Minął termin składania ofert
Naprawa dróg gminnych 2017-11-15 14:24:52 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-08 12:47:29 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik 2017-11-27 13:51:59 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Długiej w Męcikale 2017-10-27 08:25:52 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Długiej w Męcikale 2017-10-06 11:01:25 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik 2017-09-28 11:15:47 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy - edycja 2017 2017-08-16 14:33:28 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy 2017-08-17 11:30:04 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-18 11:00:06 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-07 14:09:32 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017-08-23 12:01:52 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G 2017-08-01 15:58:21 Minął termin składania ofert
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, PROW na lata 2014-2020 2017-07-27 14:44:47 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-12 08:20:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-31 14:41:39 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej i sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach 2017-05-19 14:42:39 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach 2017-05-18 13:46:42 Minął termin składania ofert
Budowa dróg w miejscowości Leśno i Leśno - Wybudowanie 2017-05-10 13:23:21 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w gminie Brusy 2017-04-28 11:34:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy 2017-06-08 11:51:10 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-03-06 15:04:02 Minął termin składania ofert
Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy 2017-03-06 15:04:24 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-01-05 14:06:05 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2017 r. 2016-12-27 11:55:55 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2017 r. 2016-12-27 11:55:20 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2017 2017-01-03 11:53:12 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic ? kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-19 14:57:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic ? kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-16 14:48:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Laska - granica gminy Brusy 2016-12-07 15:01:06 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-22 15:00:58 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-30 12:13:06 Minął termin składania ofert
Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy 2016-10-25 14:22:24 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2016-10-04 11:56:57 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik 2016-08-05 13:31:20 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym 2016-07-29 11:08:30 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-26 12:21:50 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Kwiatowej w Brusach 2016-08-05 11:12:40 Minął termin składania ofert
Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach 2016-07-19 14:40:24 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach 2016-05-18 12:54:28 Minął termin składania ofert
Budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach 2016-04-26 09:35:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach 2016-03-09 12:55:57 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Karpackiej w Brusach 2016-03-10 13:07:09 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach przeznaczonych do dowozu uczniów do szkół w 2016 r. 2015-12-10 14:00:06 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach w 2016 r. 2015-12-10 12:53:13 Minął termin składania ofert
Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2016 2015-11-18 13:53:10 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-12 09:55:03 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-02 12:20:45 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-30 12:43:26 Minął termin składania ofert
Modernizacja i remont nawierzchni drogi gminnej w Żabnie 2015-10-09 12:55:12 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi transportu rolnego Kosobudy - Huta 2015-09-30 13:34:22 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie oraz instalacja 135 zestawów pomp ciepła powietrze - woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach na terenie gminy Brusy w ramach zadania pn.: Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013 2015-09-04 14:29:14 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Brusy finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska 2015-09-04 09:03:20 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-10 09:47:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym-dokumentacja projektowa finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii objętego Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego 2015-08-18 09:55:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach 2015-05-14 13:57:28 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2015-04-27 13:02:42 Minął termin składania ofert
Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy, współfinansowanego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 Europejskiego Funduszu Rybackiego 2015-04-01 13:25:38 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Traugutta w Brusach 2015-03-11 11:46:09 Minął termin składania ofert