Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2 Zarządzenie Nr 117/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2019" "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy"
3 Dokumentacja projektowa dróg w Gminie Brusy
4 Zarządzenie Nr 110/19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu XVIII Zaborskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Brus
5 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku
6 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
7 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
8 Zarządzenie Nr 119/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prezentacji przygotowanych w ramach gminnego konkursu czytelniczego na najciekawszą prezentację książki BRUSCROSSING ? CZYLI HAPPENING CZYTELNICZY
9 Zarządzenie Nr 128/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach
10 Zarządzenie Nr 127/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach