Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
2 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
3 Zarządzenie Nr 170/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2019 rok
4 Zarządzenie Burmistrza Brus w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
5 Zarządzenie Nr 167/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz powołania komisji ds. oceny dalszej przydatności zwróconego sprzętu i niewykorzystanych materiałów do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
6 Realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
7 Realizacja zadania pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze
8 Zarządzenie Nr 169/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. audytu wewnętrznego w wymiarze jednej czwartej etatu w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.6.2019
9 Zarządzenie Nr 168/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.5.2019
10 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym