Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy
2 Zarządzenie Nr 136/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy"
3 Dostawa nowego autobusu dla Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do przewozu uczniów do szkół
4 Zarządzenie Nr 138/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok
5 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach
6 Zarządzenie Nr 137/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborczego w sołectwie Męcikał
7 Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr SR.6220.9.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku o środowiskowych uwarunkowania stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 429, 430 i 431, obręb Zalesie, gmina Brusy"
8 Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie nawierzchni drogowych na ul. Słonecznej, Marii Ludwiki wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w miejscowości Leśno"
9 Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy"