Prowadzone rejestry

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

- Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

- Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmianęWYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

- Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Brusach

- Rejestr wniosków i interpelacji radnych

- Rejestr zarządzeń Burmistrza Brus

- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Brus

- Ewidencja delegacji służbowych

- Rejestr skarg i wniosków

- Ewidencja obiektów turystycznych

- Ewidencja spraw prowadzonych przed organami odwoławczymi

- Rejestr- pieczęcie urzędowe- wzory i ewidencja

- Rejestr testamentów

- Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

- Ewidencja pracowników

- Dziennik korespondencyjny

- Rejest instytucji kultury - pobierz

  1. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Brusy, prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Miejskiego w Brusach na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 26 marca 2012 r.,  Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
  2. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji jest zakładana i prowadzona elektroniczna księga rejestrowa.
  3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu lub nan wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
  4. Dostęp do zawartości rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.
  5. W celu wydania odpisu z rejestru należy zwrócić się z wnioskiem (pobierz wniosek) do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Brusach - ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpsi skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
     

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

- Rejestr instytucji kultury

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

- Rejestr wydanych zaświadczeń

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 04-02-2015 07:19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 04-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 11-07-2016 13:14:32