Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia 2020 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2020-01-20 12:46:58
dokument Zarządzenie Nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2020-01-21 15:08:11
dokument Zarządzenie Nr 3/20 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku 2020-01-08 08:53:32
dokument Zarządzenie Nr 4/20 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Brusach 2020-01-09 09:40:34
dokument Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-02-26 10:15:42
dokument Zarządzenie Nr 6/20 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 Burmistrza Brus z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych 2020-01-20 11:28:38
dokument Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2020 rok 2020-01-20 11:31:03
dokument Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Brusy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2020-01-21 12:36:52
dokument Zarządzenie Nr 9/20 z dnia stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentacje projektowa ul. Polnej w Brusach" 2020-01-10 14:22:13
dokument Zarządzenie Nr 10/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ul. Czernickiej w Czyczkowach" 2020-01-10 14:20:24
dokument Zarządzenie Nr 11/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-01-20 12:27:27
dokument Zarządzenie Nr 12/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-01-20 12:31:04
dokument Zarządzenie Nr 13/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-01-20 12:29:22
dokument Zarządzenie Nr 14/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2020" 2020-01-20 12:33:46
dokument Zarządzenie 15/20 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze 2020-01-29 08:07:42
dokument Zarządzenie Nr 16/20 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2020 roku 2020-01-22 14:57:22
dokument Zarządzenie Nr 17/20 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborczego w sołectwie Lubnia 2020-01-24 12:43:16
dokument Zarządzenie Nr 18/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2020-02-05 12:39:11
dokument Zarządzenie Nr 19/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 432/16 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brusy 2020-02-05 10:26:45
dokument Zarządzenie Nr 21/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-01-31 14:40:25
dokument Zarządzenie Nr 22/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2019 r. 2020-02-06 14:11:56
dokument Zarządzenie Nr 23/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2020-02-04 14:21:36
dokument Zarządzenie Nr 24/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2020-02-19 14:05:10
dokument Zarządzenie Nr 25/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2020-02-04 09:42:47
dokument Zarządzenie Nr 26/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-02-06 09:45:20
dokument Zarządzenie Nr 27/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-02-06 09:44:28
dokument Zarządzenie Nr 28/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku 2020-02-06 08:59:00
dokument Zarządzenie Nr 29/20 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej w Brusach 2020-02-12 08:05:56
dokument Zarządzenie 30/20 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-02-13 13:12:24
dokument Zarządzenie Nr 31/20 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2020 r. 2020-02-14 11:41:31
dokument Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-03-20 07:49:19
dokument Zarządzenie Nr 33/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2020-03-02 14:30:48
dokument Zarządzenie Nr 34/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2020 roku 2020-02-26 09:58:44
dokument Zarządzenie Nr 35/20 z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Feliksa Bolta w Brusach 2020-02-21 09:50:59
dokument Zarządzenie Nr 36/20 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy w 2020 r. 2020-02-26 08:43:42
dokument Zarządzenie Nr 37/20 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/20 Burmistrza Brus z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2020-02-26 09:56:42
dokument Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy w 2020 r. 2020-03-02 14:31:39
dokument Zarządzenie Nr 39/20 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok ora w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2020 rok 2020-03-05 08:13:34
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-03-18 15:33:21
dokument Zarządzenie Nr 41/20 z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-03-09 07:58:32
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/19 Burmistrza Brus z dnia 3 września 2019 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-03-18 15:35:19
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Służby cywilnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2020-03-17 15:03:10
dokument Zarządzenie Nr 44/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2020-03-30 08:27:59
dokument Zarządzenie Nr 45/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" 2020-03-18 15:38:52
dokument Zarządzenie Nr 46/20 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Brusach 2020-03-17 15:06:38
dokument Zarządzenie Nr 47/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Brusach, Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 2020-03-18 15:40:10
dokument Zarządzenie Nr 48/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę remizy strażackiej w Leśnie" 2020-03-25 17:06:25
dokument Zarządzenie Nr 49/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 726/18 Burmistrza Brus z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych osobowych w gminie Brusy 2020-03-25 17:08:50
dokument Zarządzenie Nr 50/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/B/19 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2020-03-25 17:10:57
dokument Zarządzenie Nr 51/20 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Brusach 2020-03-30 08:26:16
dokument Zarządzenie Nr 52/20 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-04-02 15:11:06
dokument Zarządzenie Nr 53/20 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2020-04-02 15:13:45
dokument Zarządzenie Nr 54/20 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniani się wirusa COVID-19 na terenie Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2020-03-31 15:54:15
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Brusach mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 2020-04-09 12:56:51
dokument Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Brusy 2020-04-10 09:20:15
dokument Zarządzenie Nr 57/20 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-04-23 08:47:02
dokument Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2020-04-24 08:23:06
dokument Zarządzenie Nr 59/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia Pai Angeliki Rzeczkowskiej ze służby przygotowawczej i terminu przeprowadzenia egzaminu 2020-04-29 12:25:40
dokument Zarządzenie Nr 60/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Brusach 2020-05-08 07:03:37
dokument Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/20 Burmistrza Brus z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Brusach, Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz uchylenia Zarządzenia Nr 54/20 Burmistrza Brus w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Urzędu Miejskiego w Brusach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2020-05-18 09:01:28
dokument Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2020 r. 2020-05-11 11:41:54
dokument Zarządzenie Nr 63/20 z dnia 12 maja 2020 roku s sprawie zakupu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gmina Brusy 2020-05-21 08:22:04
dokument Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-05-25 14:40:42
dokument Zarządzenie Nr 65/20 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-05-19 12:49:44
dokument Zarządzenie Nr 66/20 z dnia 19 maja 2020 roku s sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-05-21 11:18:12
dokument Zarządzenie Nr 67/20 z dnia 19 maja 2020 roku s sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2020-05-21 08:23:36
dokument Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zakupu działki położonej w Brusach 2020-06-02 13:00:50
dokument Zarządzenie Nr 69/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-06-02 13:04:08
dokument Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem z miany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-06-03 08:50:22
dokument Zarządzenie Nr 71/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Brusy za 2019 rok 2020-05-29 15:01:24
dokument Zarządzenie Nr 72/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie okreslenia opłat i zasad najmu świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Brusy 2020-06-02 13:03:04
dokument Zarządzenie Nr 73/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-06-02 12:59:44
dokument Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia , w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet 2020-06-05 07:49:16
dokument Zarządzenie Nr 75/20 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczonych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku 2020-06-10 13:01:08
dokument Zarządzenie Nr 76/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Brusach 2020-06-10 13:13:06
dokument Zarządzenie Nr 77/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją inwestycji drogowych" 2020-06-10 12:59:27
dokument Zarządzenie Nr 78/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Brusy" 2020-06-10 12:58:09
dokument Zarządzenie Nr 79/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-06-10 11:57:13
dokument Zarządzenie Nr 80/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2020-06-15 08:47:55
dokument Zarządzenie Nr 81/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulic osiedla Słonecznego w Brusach" 2020-06-15 08:50:28
dokument Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Kościelnej w Kosobudach" 2020-06-15 08:52:04
dokument Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 15 czerwca 2020 roku w prawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brusach 2020-06-19 08:46:11
dokument Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 15 czerwca 2020 roku w prawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni 2020-06-19 08:45:06
dokument Zarządzenie Nr 85/20 z dnia 15 czerwca 2020 roku w prawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2020-06-19 08:44:02
dokument Zarządzenie Nr 86/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-07-08 09:55:50
dokument Zarządzenie Nr 87/20 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2020" 2020-06-30 13:42:08
dokument Zarządzenie Nr 90/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-06-30 15:02:10
dokument Zarządzenie Nr 91/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-07-03 11:45:48
dokument Zarządzenie Nr 92/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-07-02 11:05:42
dokument Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2020 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020-2022 2020-07-07 13:39:41
dokument Zarządzenie Nr 94/20 z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej" 2020-07-28 14:04:33
dokument Zarządzenie Nr 95/20 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-07-06 11:06:37
dokument Zarządzenie Nr 96/20 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-07-08 11:35:50
dokument Zarządzenie Nr 97/20 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-09 14:04:48
dokument Zarządzenie Nr 98/20 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-09 14:05:54
dokument Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-09 14:06:32
dokument Zarządzenie Nr 100/20 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-07-24 09:22:41
dokument Zarządzenie Nr 101/20 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.1.2020 2020-07-30 07:40:22
dokument Zarządzenie Nr 102/20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 763/18 Burmistrza Brus z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w Gminie Brusy 2020-07-24 09:21:18
dokument Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2020-07-28 13:57:30
dokument Zarządzenie Nr 104/20 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2020-09-08 17:28:19
dokument Zarządzenie Nr 105/20 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy i wyznaczenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy 2020-08-20 16:58:21
dokument Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-07-28 15:22:00
dokument Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę drogi Brusy-Jaglie - Żabno" 2020-08-20 17:20:17
dokument Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy" 2020-08-20 17:21:57
dokument Zarządzenie Nr 109/20 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-08-20 17:03:16
dokument Zarządzenie Nr 110/20 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-08-20 17:05:11
dokument Zarządzenie Nr 111/20 z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2020 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020-2022 2020-08-20 16:59:21
dokument Zarządzenie Nr 112/20 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-08-20 17:06:22
dokument Zarządzenie Nr 113/20 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020-2022 2020-08-20 17:01:52
dokument Zarządzenie Nr 114/20 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie w ramach zadania "Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2020-08-24 19:06:04
dokument Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym naborze ofert w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 2020-08-20 17:13:23
dokument Zarządzenie Nr 116/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o. o. 2020-08-20 17:29:03
dokument Zarządzenie Nr 117/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Brusy Procedury realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-08-25 14:49:30
dokument Zarządzenie Nr 118/20 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-08-20 16:38:04
dokument Zarządzenie Nr 119/20 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie terminu przyjmowania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brusy 2020-08-26 08:21:17
dokument Zarządzenie Nr 120/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy"- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne ? wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn.: "Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy" dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Państwa 2020-08-28 09:30:27
dokument Zarządzenie Nr 121/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-09-02 10:04:40
dokument Zarządzenie Nr 122/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-09-08 17:35:44
dokument Zarządzenie Nr 123/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1. 2020-10-02 10:49:55
dokument Zarządzenie Nr 124/20 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-09-04 09:30:49
dokument Zarządzenie Nr 125/20 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-09-10 10:08:06
dokument Zarządzenie Nr 126/20 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy"- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsię-wzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania pn.: "Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy" dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Państwa" 2020-09-10 12:48:36
dokument Zarządzenie Nr 127/20 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Brusach 2020-09-14 06:48:40
dokument Zarządzenie Nr 128/20 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-09-10 12:44:44
dokument Zarządzenie Nr 129/20 z dnia 9 września 2020 roku w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 2020-09-16 14:59:42
dokument Zarządzenie Nr 130/20 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-09-16 14:57:16
dokument Zarządzenie Nr 131/20 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej" 2020-09-14 06:46:29
dokument Zarządzenie Nr 132/20 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 807/18 Burmistrza Brus z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie część nieruchomości komunalnej w gminie Brusy 2020-09-16 14:53:41
dokument Zarządzenie Nr 134/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Brusach mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 2020-09-21 14:15:17
dokument Zarządzenie Nr 135/20 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zakupu działki położonej w Zalesiu 2020-09-18 08:13:38
dokument Zarządzenie Nr 136/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy" 2020-09-29 15:09:04
dokument Zarządzenie Nr 137/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborczego w sołectwie Męcikał 2020-09-28 12:57:47
dokument Zarządzenie Nr 138/20 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-09-29 14:15:46
dokument Zarządzenie Nr 139/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu gminy Brusy dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy w 2020 r. 2020-10-02 10:30:39
dokument Zarządzenie Nr 140/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2020r. 2020-10-02 10:33:16
dokument Zarządzenie Nr 141/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-10-02 10:43:36
dokument Zarządzenie Nr 142/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie skierowania pana Sławomira Warnke do odbycia służby przygotowawczej 2020-10-02 10:46:33
dokument Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-10-05 14:32:14
dokument Zarządzenie Nr 144/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Brusy 2020-10-07 13:50:39
dokument Zarządzenie Nr 145/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborczego w sołectwie Męcikał 2020-10-07 13:53:00
dokument Zarządzenie Nr 146/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego 2020-10-07 13:55:01
dokument Zarządzenie Nr 147/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Brusach 2020-10-07 14:53:04
dokument Zarządzenie Nr 148/20 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-10-07 12:38:09
dokument Zarządzenie Nr 149/20 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-10-07 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 150/20 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczny stypendiów Burmistrza Brus 2020-10-09 10:50:10
dokument Zarządzenie Nr 151/20 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2020-11-12 09:32:50
dokument Zarządzenie Nr 152/20 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2020-10-21 09:08:59
dokument Zarządzenie Nr 153/20 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zmówienia publicznego na "Dokumentację projektową dróg na terenie Gminy Brusy" 2020-10-07 12:40:47
dokument Zarządzenie Nr 154/20 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2020-10-22 11:50:23
dokument Zarządzenie Nr 155/20 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.2.2020 2020-10-22 09:05:05
dokument Zarządzenie Nr 156/20 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową dróg na terenie Gminy Brusy" 2020-10-21 10:30:15
dokument Zarządzenie Nr 157/20 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Czyczkowy wybudowaną w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej 206019G" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2020-10-22 12:07:37
dokument Zarządzenie Nr 158/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-10-28 10:58:50
dokument Zarządzenie Nr 159/20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-11-05 10:57:47
dokument Zarządzenie Nr 160/20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/20 Burmistrza Brus z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy i wyznaczenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2020-10-30 12:19:57
dokument Zarządzenie Nr 161/20 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik"". 2020-10-29 09:02:57
dokument Zarządzenie Nr 162/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Brusach 2020-10-30 12:24:01
dokument Zarządzenie Nr 163/20 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Zalesie i Lubnia wybudowanej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia" do Gospodarki Komunalnej w Brusach 2020-11-03 11:21:48
dokument Zarządzenie Nr 164/20 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brusy 2020-11-19 10:41:09
dokument Zarządzenie Nr 165/20 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Brus Nr 134/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Brusach mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 2020-10-30 14:36:52
dokument Zarządzenie Nr 166/20 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-11-05 09:56:03
dokument Zarządzenie Nr 167/20 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-11-23 08:29:05
dokument Zarządzenie Nr 168/20 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w latach 2020 - 2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 2020-11-05 09:58:54
dokument Zarządzenie Nr 169/20 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-11-12 09:33:51
dokument Zarządzenie Nr 170/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/19 Burmistrza Brus z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej i zmiany Zarządzenia nr 18/20 Burmistrza Brus z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2020-11-13 11:37:59
dokument Zarządzenie Nr 171/20 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2021-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i materiałami informacyjnymi 2020-11-17 10:15:40
dokument Zarządzenie Nr 172/20 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2020-11-17 10:26:54
dokument Zarządzenie Nr 173/20 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w latach 2020 - 2021 2020-11-18 09:40:51
dokument Zarządzenie Nr 174/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-11-19 14:45:11
dokument Zarządzenie Nr 175/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-11-19 14:46:09
dokument Zarządzenie Nr 176/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu soleckiego na 2020r. 2020-11-25 08:48:35
dokument Zarządzenie Nr 177/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę ulicy Polnej w Brusach" 2020-11-25 08:51:24
dokument Zarządzenie Nr 178/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Długiej w Męcikale" 2020-11-25 08:53:23
dokument Zarządzenie Nr 179/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-11-25 08:55:49
dokument Zarządzenie Nr 180/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-12-14 09:14:28
dokument Zarządzenie Nr 181/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach 2020-12-14 08:49:57
dokument Zarządzenie Nr 182/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2020-12-14 08:51:40
dokument Zarządzenie Nr 183/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2020-12-03 13:45:50
dokument Zarządzenie Nr 184/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2020 r. 2020-12-03 13:48:23
dokument Zarządzenie Nr 185/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych" 2020-12-02 09:08:23
dokument Zarządzenie Nr 186/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejski w Brusach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Brusy 2021-01-18 11:01:48
dokument Zarządzenie Nr 187/20 z dnia 30 listopada 2020 roku sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2020-12-02 14:10:44
dokument Zarządzenie Nr 188/20 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020r. 2020-12-03 12:33:21
dokument Zarządzenie Nr 189/20 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-09 14:14:31
dokument Zarządzenie Nr 190/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2020-12-14 09:48:19
dokument Zarządzenie Nr 191/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-14 09:17:10
dokument Zarządzenie Nr 192/20 z dnia7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-14 09:19:49
dokument Zarządzenie Nr 193/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-14 09:21:57
dokument Zarządzenie Nr 194/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-12-14 13:25:59
dokument Zarządzenie Nr 195/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-01-04 08:56:34
dokument Zarządzenie Nr 196/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Organizacyjno- Prawnym w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.3.2020 2020-12-18 14:22:03
dokument Zarządzenie Nr 197/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych" 2020-12-23 11:30:52
dokument Zarządzenie Nr 198/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-21 09:18:38
dokument Zarządzenie Nr 199/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zakupu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gmina Brusy 2020-12-21 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 200/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/19 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie oddania w najem części 2021-01-13 14:24:57
dokument Zarządzenie Nr 201/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2021-01-04 09:53:37
dokument Zarządzenie Nr 202/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2021 rok 2021-01-07 13:35:56
dokument Zarządzenie Nr 203/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2021-01-07 11:27:06
dokument Zarządzenie Nr 204/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2020 r. 2021-01-07 15:22:39