Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
tel. (52) 39 69 385
e-mail: mgops_brusy@tlen.pl

 

Dyrektor Krystyna Cysewska
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 700 - 1500
wtorek: 800 - 1600

 

Uchwała w sprawie nadania statutu oraz statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w załączniku do pobrania

 

Zadania jednostki:
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej
-świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
-analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osób i ich rodzin
-wykonywanie pracy socjalnej skierowanej w szczególności na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi
-prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem i rozliczaniem dotacji na dodatki mieszkaniowe oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych
-wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej i przepisów szczegółowych oraz potrzeb gminy
-realizowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załączniki do pobrania

1 UCHWAŁA_NADANIE_STATUTU_MGOPS.pdf (PDF, 59KB) 2015-02-05 09:05:19 338 razy
2 STATUT_MGOPS.pdf (PDF, 10KB) 2015-02-05 09:05:19 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 05-02-2015 09:05:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 05-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 30-05-2017 12:23:24